COMUNICAT DE PRESĂ

Agricultura din Moldova va beneficia de susținere pentru intensificarea activităților în sector

07 iulie 2016


Washington, 7 iulie 2016 — Consiliul directorilor executivi al Băncii Mondiale a aprobat astăzi un credit AID în sumă de 10 milioane dolari SUA, acordat Republicii Moldova în cadrul celei de-a doua finanțări adiționale pentru proiectului Agricultura competitivă, care va contribui la sporirea competitivității sectorului agro-alimentar, prin susținerea modernizării sistemului de management al siguranței alimentare, facilitarea accesului fermierilor la piețe și raționalizarea practicilor agro-ecologice și durabile de management al terenurilor.

Lecțiile însușite din tendințele de dezvoltare ale Moldovei în ultimul deceniu și din manifestările mai recente ale vulnerabilității au subliniat necesitatea vitală pentru o nouă forță motrice la baza creșterii economice – revitalizarea exporturilor. Guvernul Republicii Moldova recunoaște necesitatea unei forțe motrice a creșterii economice, determinate de investiții și exporturi, în baza investițiilor de capital, inovațiilor și competitivității sporite, în Strategia Națională de Dezvoltare “Moldova 2020”. Strategia reiterează angajamentul Guvernului pentru dezvoltarea unui model economic generat de investiții interne și străine și sectoare orientate pe exporturi.

“Banca Mondială oferă fermierilor suport în direcția modernizării lor, deoarece mulți moldoveni depind de agricultură pentru crearea locurilor de muncă și valută străină,” a menționat Alexander Kremer, manager de țară pentru Moldova, Banca Mondială. “Acest proiect va oferi sprijin oamenilor din zonele rurale în obținerea locurilor de muncă, chiar și într-o perioadă economică dificilă.”

Moldova are un potențial agricol incontestabil și numeroase evaluări sectoriale explică potențialul agronomic sporit în baza unor caracteristici geografice favorabile: soluri bogate, climă moderată, topografie și tradiție agricolă. Potențialul de piață inerent ca urmare a proximității imediate a Moldovei la Uniunea Europeană, una dintre cele mai mari și cele mai performante piețe alimentare din lume, împreună cu Acordul aprofundat și cuprinzător de liber schimb semnat recent, care a generat noi și interesante oportunități de diversificare a piețelor pentru exporturile agroalimentare.

A doua finanțare adițională în cadrul proiectului Agricultura competitivă complementează și consolidează rezultatele celor două proiecte anterioare - proiectul Agricultura competitivă și Prima finanțare adițională pentru proiectul Agricultura competitivă.

“Implementarea proiectului inițial Agricultura competitivă a oferit o platformă excelentă pentru înțelegerea mai bună a legăturilor interdependente dintre tehnologiile de producție agricolă moderne, cu capital intensiv, și lanțurile de marketing agro-alimentar tot mai exigente. Aceastea au determinat solicitarea Guvernului Republicii Moldova pentru intensificarea activităților de acces la piețe prin intermediul acestei finanțări adiționale,” a declarat Anatol Gobjila, conducătorul echipei proiectului. “Proiectul respectiv va oferi suport pentru agricultură și pentru sectorul de producere alimentară al țării, în direcția modernizării și integrării lor pe piețele internaționale.”

------------------------------------------------

De la aderarea Republicii Moldova la Grupul Băncii Mondiale în anul 1992, peste 1 mlrd USD au fost alocaţi pentru aproximativ 60 de proiecte din țară. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 10 proiecte active, cu un angajament total de 355,5 mln. USD. Domeniile de sprijin includ reforma cadrului de reglementare și de dezvoltare a afacerilor, educație, asistență socială, e-guvernare, sănătate, agricultură, drumuri locale și mediu, și altele.

Portofoliul angajat al Corporației Financiare Internaţionale în Republica Moldova este de 63,6 mln. USD (60,2 mln. USD neachitate). Portofoliul este compus din 83% de împrumuturi și 17% capital propriu și cvasi-capital propriu. Agenţia de Garantare a Investiţiilor Multilaterale a oferit garanţii în valoare totală de 95 mln. USD. Ambele instituţii sunt membre ale Grupului Băncii Mondiale.

Contacte media
În Washington, D.C.
Meriem Gray
tel : +1 (202) 473-9277
mgray@worldbank.org
În Chișinău
Elena Prodan
tel : +373 22 262 262
eprodan@worldbank.org

COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2016/ECA/170

Api
Api