COMUNICAT DE PRESĂ

Consolidarea auditului și raportării financiare în țările din Parteneriatul Estic

03 aprilie 2014


CHIŞINĂU, 3 aprilie 2014 – Centrul Băncii Mondiale pentru Reforma Raportării Financiare a lansat două activități, ca parte a proiectului său regional de Consolidare a activității de audit și de raportare financiară în țările Parteneriatului Estic.  Două noi comunități de practică în domeniul contabilității și auditului, au fost lansate pentru țările din Parteneriatul Estic în timpul atelierelor de lucru regionale din Chișinău, Republica Moldova din această săptămână, unul aferent educației și celălalt cu privire la standardele de contabilitate și audit.

Consolidarea activității de audit și raportare financiară în țările din parteneriatul estic (STAREP) este un program regional al Centrului Băncii Mondiale pentru Reforma Raportării Financiare (CFRR), care sprijină dezvoltarea mediilor transparente de politici și cadrelor instituționale eficiente de raportare corporativă în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. STAREP contribuie la perfecționarea cadrlui de raportare financiară corporativă și consolidarea capacității instituțiilor locale ale țărilor participante de implementare a acestor cadre într-un mod eficient. Comunitățile de practică, organizate în cadrul STAREP, întrunesc grupuri de practicieni în vederea partajării cunoștințelor, experiențelor și ideilor.

„Suntem mulțumiți că aceste două evenimente importante din cadrul noului program regional STAREP au fost lansate în Republica Moldova”, a declarat Dl. Ștefan Creangă, Vice Ministrul Finanțelor al Republicii Moldova”. În ultimii ani, Republica Moldova a întreprins măsuri serioase și cuprinzătoare în vederea implementării reformelor de succes. Noi credem că oportunitățile de participare la diferite comunități de practică organizate de către CFRR al Băncii Mondiale în ultimii patru ani au oferit specialiștilor noștri și părților interesate un suport important în promovarea reformei raportării financiare din Republica Moldova. Suntem predispuși să partajăm această experiență cu colegii noștri din alte țări în cadrul programului STAREP”.

„Este o oportunitate extraordinară pentru CFRR să lanseze dialogul regional între țările STAREP cu privire la educația și standardele de contabilitate și audit, cu aceste două ateliere de lucru inițiale în Chișinău”, a declarat Dl. Henri Fortin, Șeful CFRR al Băncii Mondiale. „Sperăm că acest lucru va încuraja cooperarea între țări și va contribui la eforturile acestora de modernizare a mediului lor de contabilitate, care este esențial pentru dezvoltarea sectorului privat și prosperitatea comună.

Atelierul de Lucru al Comunității de Practică dedicată Standardelor de Contabilitate și Audit (A&ACoP) - Cerințele diferențiate de raportare financiară: Acquis-ul Comunitar al UE și bunele practici internaționale

În timp de două zile, participanții A&ACoP care provin din diferite instituții și organizații implicate în domeniul contabilității și auditului din țările STAREP s-au axat pe provocările comune din domeniul contabilității și auditului, în special asupra alinierii la standardele UE și bunele practici internaționale, precum și asupra abordării necesităților de raportare specifice ÎMM-urilor. S-au purtat multe discuții privind cerințele actualizate de contabilitate și de audit, stabilite de noua directivă contabilă adoptată de către Parlamentul European la 26 iunie 2013, care a introdus abordarea diferențiată de raportare pentru diferite tipuri de entități. Natalia Tiriulnicova, membru al Consiliului Metodologic de Contabilitate din cadrul Ministerului de Finanțe din Republica Moldova, a împărtășit experiența și provocările Republicii Moldova în procesul modernizării legislației contabile și dezvoltării noilor standarde de contabilitate.

Atelierul de Lucru al Comunității de Practică dedicată Educației în domeniul Contabilității și Auditului (EduCoP) - Educație pentru oportunitate: Suport Universităților în atingerea excelenței academice

Agenda EduCoP a fost dedicată rolului universităților în furnizarea educației inițiale de înaltă calitate de dezvoltare profesională. Oportunitățile potențiale de parteneriat, inclusiv academic, de asigurare a calității și de suport financiar au fost discutate și s-a luat în considerare valoarea, importanța și rolul cercetărilor academice, precum şi cererea în creștere pentru tehnologii de învățare în învățământul modern de contabilitate. Valentina Paladi, Decan al Facultății de Contabilitate și Lilia Grigoroi, Șefa Catedrei de Contabilitate și Audit, Academia de Studii Economice din Moldova au împărtășit experiența instituției lor cu privire la provocările și beneficiile acreditării de către un organ de contabilitate recunoscut la nivel internațional, proces în prezent în curs de desfășurare.

Centrul pentru Reforma Raportării Financiare (CFRR) din Viena, Austria, este responsabil pentru activitățile de raportare financiară corporativă ale Băncii Mondiale din regiunea Europei și Asiei Centrale.  Acesta oferă o gamă largă de cunoștințe, servicii de convocare și de consolidare a capacităților țărilor partenere întru susținerea reformei raportării financiare, consolidării instituționale și diseminării bunelor practici în domeniul raportării financiare și a auditului.

Contacte media
În Chișinău
Victor Neagu
tel : +373-22-200706
vneagu@worldbank.org
În Washington
Elena Karaban
tel : +1 (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.org


COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2014/ECA/061

Api
Api