COMUNICAT DE PRESĂ

Oportunități educaționale mai bune oferite copiilor cu dizabilități pentru un viitor mai bun

6 august 2013


CHIȘINĂU, 6 august 2013 – Copiii cu dizabilități pot fi integrați cu succes în învățământul de masă și sprijiniți în atingerea unor rezultate educaționale mai mari prin acordarea de oportunități educaționale mai bune. Un grant în valoare de 2,86 dolari SUA, finanțat de Guvernul Japoniei și administrat de Banca Mondială, a fost semnat astăzi oficial de către Banca Mondială și reprezentantul Guvernului (UFC).

Grantul nerambursabil în sumă de 2,86 milioane dolari SUA își propune să demonstreze că  includerea copiilor cu dizabilități în sistemul de masă poate fi realizată cu succes prin planificare adecvată, investiții în infrastructură, formarea cadrelor didactice și sensibilizarea și mobilizarea comunităților.

Suntem extrem de mulțumiți de parteneriatul cu Guvernul Japoniei în administrarea acestui grant, care poate îmbunătăți cu adevărat viețile multor copii cu dizabilități din această țară", a declarat Qimiao Fan, director regional pentru Moldova, Ucraina și Belarus, Banca Mondială. "Sperăm ca înțelegerea necesităților acestor copii prin întrunirea educatorilor, părinților, comunităților și autorităților locale, ajutând acești copii să beneficieze de o educație mai bună, poate servi ca model de incluziune, care ar putea fi replicat în întreaga țară.”

Grantul administrat de Banca Mondială, care va fi implementat prin intermediul Fondului de Investiții Sociale din Moldova, își propune să abordeze următoarele constrângeri legate de integrarea copiilor cu dizabilități în învățământul de masă. În primul rând, fondurile vor fi folosite pentru a ajuta autoritățile raionale în proiectarea si implementarea Programului Național pentru Dezvoltarea Educației Incluzive, inclusiv sprijin la evaluarea numărului de copii cu dizabilități, abordarea necesităților privind infrastructura școlară și formarea profesională adecvată a cadrelor didactice. În al doilea rând, un accent va fi pus pe implementarea a aproximativ 20 de sub-proiecte demonstrative, care vor viza reabilitarea și modernizarea instituțiilor școlare pentru a satisface necesitățile copiilor cu dizabilități, suplimentar instruirii relevante pentru părinți, cadre didactice și comunități. În al treilea rând, sprijinul va fi canalizat spre difuzarea de experiențe și bune practici pentru a încuraja replicarea pe plan național a practicilor de succes privind integrarea copiilor cu dizabilități în învățământul de masă.

De la momentul aderării Moldovei la Banca Mondială în 1992, un total de 910 milioane dolari SUA au fost alocați pentru 45 de operațiuni în țară. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 11 proiecte active cu angajamente totale în sumă de 256 milioane dolari SUA. Domeniile de asistență includ educația, asistența socială, guvernarea electronică, sănătatea, alimentarea cu apă și canalizarea, agricultura, dezvoltarea afacerilor și altele. 

Contacte media
În Chișinău
Victor Neagu
tel : +373-22-200706
vneagu@worldbank.org


COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2014/ECA/005

Api
Api

Welcome