COMUNICAT DE PRESĂ

Banca Mondială sprijină reformele de asistenţă socială din România

26 mai 2011
S-a aprobat un împrumut „bazat pe rezultate”, în valoare de 500 milioane Euro

WASHINGTON, 26 mai 2011 ― Consiliul Directorilor Executivi al Băncii Mondiale a aprobat astăzi un proiect dedicat Modernizării Sistemului de Asistenţă Socială, în valoare de 500 milioane Euro. Prin intermediul acestui proiect, Banca Mondială intră într-un parteneriat cu România pentru a sprijini procesul de implementare a Strategiei de Reformă a Asistenţei Sociale pe care guvernul a adoptat-o în luna martie a anului 2010. Obiectivul de dezvoltare al proiectului este acela de a îmbunătăţi performanţa generală a sistemului de asistenţă socială din România, prin consolidarea managementului performanţei, prin îmbunătăţirea echităţii şi a eficienţei administrative, precum şi prin reducerea numărului de erori şi fraude.

Proiectul se va concentra pe programele guvernului dedicate gospodăriilor cu venituri mici şi grupurilor vulnerabile, cum ar fi persoanele cu handicap, familiilor nevoiaşe, familiilor monoparentale, romilor, precum şi persoanelor care trăiesc în mediul rural şi sunt afectate de sărăcie, care vor beneficia de pe urma îmbunătăţirii modului de direcţionare a ajutoarelor, pentru că vor beneficia de o cotă mai mare din alocaţiile de asistenţă socială. Cota din fondurile totale de asistenţă socială care merge către cea mai săracă cincime este proiectată să se majoreze de la 37,7% în 2009 la cel puţin 45% în 2014.

„Guvernul României a lansat un amplu şi ambiţios program de reformă a sistemului de asistenţă socială,” declară Peter Harrold, Director de Ţară pentru România în cadrul Băncii Mondiale. „Banca Mondială salută ocazia de a conlucra cu guvernul pentru implementarea acestui program. Am conceput împreună o abordare inovativă de realizare a acestor deziderate prin furnizarea de sprijin financiar, pentru că fiecare dintre cele 20 de rezultate bine conturate sunt realizate în cadrul reformelor realizate de guvern în acest domeniu-cheie.”

Acest parteneriat dintre România şi Banca Mondială va contribui la îndeplinirea obiectivelor pe termen lung ale României de a susţine creşterea şi convergenţa cu alte ţări UE, în timp ce se protejează categoriile sărace şi vulnerabile. În perioada 2005-2010, costul financiar al asistenţei sociale a crescut de la 1,5 la 2,9% din PIB.

Implementarea Strategiei de Reformă a Asistenţei Sociale va alinia costul fiscal al programelor de asistenţă socială la nivelul noilor state membre UE şi va contribui la sustenabilitatea fiscală a cheltuielilor de protecţie socială. Aceste economii vor sprijini creşterea şi obiectivele de convergenţă, prin disponibilizarea unor resurse de la alte programe de asistenţă socială care nu şi-au îndeplinit scopurile şi ale căror resurse sunt astfel redirecţionate spre o valorificare mai bună. Costurile administrative şi private asociate cu sistemul de asistenţă socială vor scădea cu 15% faţă de valoarea de referinţă.

Se aşteaptă ca acest proiect să aibă un impact pozitiv asupra pieţei muncii. În România există foarte mulţi adulţi apţi de muncă, care însă trăiesc din asistenţă socială, şi care nu sunt nici angajaţi, şi nici cursanţi la diverse forme de instruire sau training, sau prezintă o anumită disabilitate, numărul acestora ridicându-se la aproximativ 1,8 milioane. Această cifră reprezintă 22% din beneficiarii de asistenţă socială de vârstă activă. Obiectivul măsurilor de asistenţă socială planificate este acela de a furniza stimulente mai puternice pentru ca unii dintre aceşti adulţi să-şi găsească un loc de muncă, precum: (i) reducerea ratei impozitelor marginale pe câştiguri, pentru alocaţia de creştere a copiilor; (ii) reducerea duratei de plată a alocaţiei pentru creşterea copiilor la un an, pentru cei cu venituri mari, şi creşterea bonificaţiei acordate celor care îşi reiau serviciul mai devreme; (iii) eliminarea persoanelor cu „false” disabilităţi, care ar putea munci, dar care trăiesc din alocaţii; şi (iv) introducerea unei cerinţe mai stricte pentru acceptarea în programul de venit minim garantat.

Proiectul aprobat constituie un împrumut de investiţii specifice „bazat pe rezultate” în sumă de 500 milioane pe o perioadă de trei ani, menit să sprijine Programul de Asistenţă Socială al Guvernului României, estimat la 5,5 miliarde Euro.

Contacte media
În Washington
Kristyn Schrader
tel : +1-202-458-2736
kschrader@worldbank.org
În Bucureşti
Daniel Kozak
tel : + 4021 2010 324
dkozak@worldbank.org


COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2011/505/ECA

Api
Api

Welcome