COMUNICAT DE PRESĂ

Banca Mondială îşi încheie misiunea dedicată Programului Politicilor de Dezvoltare în România, 25 ianuarie – 8 februarie

8 februarie 2011
BUCUREŞTI, 8 februarie 2011 – O echipă a Băncii Mondiale condusă de Sudharshan Canagarajah, Economist Principal pentru Regiunea Europei şi Asiei Centrale în cadrul Băncii Mondiale, a întreprins o vizită în România în perioada 25 ianuarie – 8 februarie, împreună cu reprezentanţi ai Fondului Monetar Internațional (FMI) şi Comisiei Europene (CE), pentru a discuta cu privire la progresele înregistrate şi la următoarele acțiuni care trebuie întreprinse vizavi de măsurile structurale pe termen mediu menite să sprijine agenda de reformă a guvernului României, precum şi accelerarea creşterii economice realizată în cadrul Programului de Dezvoltare a Politicilor. În cadrul misiunii s-au mai discutat şi pilonii următorului program de sprijin multilateral pentru România.

Echipa BM a avut întrevederi cu autorităţile române precum şi cu reprezentanţi ai partidelor politice, ai comunităţii de afaceri, ai societăţii civile şi ai mediului universitar. S-a discutat despre programul de reformă economică sprijinit de BM în contextul Programului tripartit dedicat Politicilor de Dezvoltare, în domenii-cheie: îmbunătăţirea eficienţei sectorului public, protecţia categoriilor de populaţie sărace şi vulnerabile, precum şi consolidarea funcţionării sectorului financiar.

„În ultimii doi ani, FMI, CE, şi Banca Mondială au acordat asistenţă Guvernului României în procesul de implementare a unui program ambiţios de stabilizare macroeconomică în contextul crizei globale,” a declarat Sudharshan Canagarajah, Economist Principal al Băncii Mondiale pentru Regiunea Europei şi Asiei Centrale. „Banca Mondială este mulţumită de progresul înregistrat în procesul de implementare a măsurilor de reformă convenite şi de rezultatele obţinute până în prezent. Economia s-a stabilizat, dezechilibrele interne şi externe s-au redus, încrederea pe piaţă s-a reinstaurat, iar economia este în curs de a-şi redobândi creşterea.”

În acest context, în ultimele două săptămâni, FMI, CE şi Banca Mondială au lucrat împreună cu guvernul pentru elaborarea unui program care să continue și să consolideze progresele înregistrate până în momentul de faţă, şi să pună bazele necesare revigorării unei creşteri robuste, sustenabile şi echitabile în România, printr-o mai bună mobilizare a resurselor interne şi externe disponibile. În ultimii doi ani, noul program va aprofunda măsurile de consolidare fiscală şi de eficientizare a cheltuielilor lansate în cadrul programului aflat în desfăşurare, în timp ce se vor implementa reformele structurale cheie necesare pentru a contribui la revigorarea şi echilibrarea procesului de creştere.

Banca Mondială va contribui la noul program prin intermediul mai multor instrumente. În primul rând, Banca va furniza în acest an 400 milioane de euro în cadrul Împrumutului pentru Politici de Dezvoltare (DPL) 3, care se concentrează pe măsuri necesare îmbunătăţirii eficienţei cheltuielilor şi consolidării fiscale în domenii cum ar fi procesul de bugetare, cheltuieli publice, sănătate, învăţământ şi asistenţă socială. În al doilea rând, vor fi lansate două operaţiuni bazate pe rezultate, totalizând 750 milioane de euro, menite să aprofundeze reformele în domeniul asistenţei sociale şi sănătăţii, şi să completeze agenda sprijinită de FMI şi CE în aceste domenii. Guvernului i se acordă sprijin pentru crearea unui cadru instituţional necesar pentru coordonarea şi monitorizarea reformelor la nivelul centrului guvernului, sub forma unui grant de 430.000 USD împreună cu asistenţa tehnică aferentă.

În al treilea rând, Banca Mondială va da curs şi altor iniţiative de asistenţă, depunând eforturi pentru reluarea procesului de creştere. Banca va sprijini guvernul în vederea implementării recomandărilor primelor şase analize funcţionale desfăşurate în mai multe sectoare al administraţiei publice, cu asistenţă din partea CE, cu scopul de a îmbunătăţi eficienţa alocărilor bugetare şi prestarea de servicii în domeniul public. La ora actuală se află în desfăşurare alte şase analize funcţionale. Un alt domeniu de sprijin se realizează prin activitatea analitică desfăşurată împreună cu cercetători şi instituţii din România şi vizează factorii care exercită diverse constrângeri asupra proceselor de creştere şi dezvoltare în domenii cum ar fi dezvoltarea mediului de afaceri, piaţa muncii, absorbţia fondurilor europene, inovaţia şi competitivitatea şi riscurile financiare. Această activitate a fost lansată în luna decembrie a anului 2010, şi ne aşteptăm să putem discuta rezultatele privind analiza asupra sectoarelor-cheie până în aprilie 2011.

Banca Mondială a jucat un rol semnificativ în procesul de sprijinire a procesului de tranziţie din România, precum şi a aspiraţiilor de integrare europeană ale acestei ţări. În perioada 1991-2010, Banca Mondială a sprijinit peste 55 de operaţiuni în România, însumând un angajament de aproximativ 6 miliarde USD. La ora actuală, portofoliul Băncii Mondiale constă din 12 proiecte active, cu un angajament net aferent acestora în sumă de 1,385 miliarde USD, precum şi mai multe activităţi de analiză şi consultanță.

Contacte media
În Bucureşti
Daniel Kozak
tel : +4 021 2010 324
dkozak@worldbank.org
În Washington
Kristyn Schrader
tel : +1 (202) 458-2736
kschrader@worldbank.org


Api
Api

Welcome