Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

COMUNICAT DE PRESĂ

Declaraţie privind Planul de Acţiune Comun al Instituţiilor Financiare Internaţionale

09 martie 2010
Instituţiile noastre – Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Grupul Băncii Europene de Investiţii, şi Grupul Băncii Mondiale – au lansat un Plan de Acţiune Comun al Instituţiilor Financiare Internaţionale pentru Sprijinirea Sistemelor Bancare şi pentru Acordarea de Împrumuturi în Economia Reală în Europa centrală şi de Est (Joint IFI Action Plan in support of banking systems and lending to the real economy in Central and Eastern Europe) în urmă cu un an, la data de 27 februarie 2009. Obiectivul a fost acela de a sprijini stabilitatea sectorului bancar şi împrumuturile către economia reală în ţările Europei centrale şi de Est, care sunt afectate de economia reală. Noi am întocmit un plan de finanţare de până la 24,5 miliarde Euro pentru perioada 2009-2010 şi ne-am angajat să oferim asistenţă în mod rapid şi într-o manieră coordonată, în conformitate cu politica fiecărei instituţii şi cu remitenţele aferente produselor respective. Am încercat să complementăm finanţarea cu eforturile de coordonare a pachetelor de asistenţă naţională cu dialogul pe marginea politicilor, desfăşurat în rândul factorilor-cheie de interes din regiune, în strânsă colaborare cu FMI şi cu Comisia Europeană, precum şi alte instituţii europene-cheie.

Vă aducem la cunoştinţă, cu satisfacţie, că aceste instituţii au disponibilizat deja suma de peste 19 miliarde Euro în anul 2009, pentru sprijinul financiar acordat în cazul acestei crize acordat sectoarelor financiare din regiune. În strânsă colaborare cu FMI, şi cu Comisia Europeană, am participat la dialogul desfăşurat în sectorul financiar pe marginea politicilor din domeniu. Aceste eforturi au contribuit la prevenirea unei crize sistemice şi a unui colaps al creditelor în economia reală. Resursele care nu sunt încă preluate rămân disponibile spre mobilizare în cursul anului 2010 şi chiar şi după acest an; fiecare instituţie consideră, pe baza prognozelor actuale, că aceste resurse vor fi utilizate.

În perspectivă, ne vom concentra eforturile pe abordarea moştenirii crizei: contractarea activităţii de creditare în multe ţări; eliminarea creditelor neperformante; şi bilanţurile bancare încă nefavorabile în unele ţări. În consecinţă, vom acorda asistenţă băncilor şi societăţilor comerciale pentru restructurarea şi regularizarea bilanţurilor acestora, reducerea riscurilor şi instrumente de furnizare a creditelor, în special către IMM-uri. De asemenea, vom colabora pentru abordarea nevoilor speciale pe care le prezintă statele din zonă, inclusiv împrumuturi în valute locale acordate împrumutaţilor care nu au riscurile acoperite, precum şi dezvoltarea pieţelor de capital naţional, în strânsă colaborare cu alte instituţii internaţionale şi europene şi cu alte guverne.

Thomas Mirow
Pentru BERD

Philippe Maystadt
Pentru Grupul Băncii Europene de Investiţii

Robert B. Zoellick
Pentru Grupul Băncii Mondiale

Angajamente şi Implementare a
Planului de Acţiune Comun al Instituţiilor Financiare Internaţionale
(miliarde Euro)

 

Sume angajate

Disponibil începând cu sfârşitul lunii decembrie 2009 2/

Semnat 2009 2/

 

2009-2010

Orientativ pentru 2009 1/

   

TOTAL

24.5

12.3

19.3

15.0

EBRD 3/

6.0

3.0

4.0

3.2

Grupul Băncii Europene de Investiţii

11.0

5.5

10.8

8.4

Grupul Băncii Mondiale:
BIRD
MIGA
IFC 3/


7.5
3.5
2.0
2.0


3.8
1.8
1.0
1.0


4.5
2.8
0.8
0.9


3.4
1.8
0.7
0.9

1/ Din 24,5 miliarde Euro, proporţional pentru 2009.

2/ Aprobări ale Consiliului (BERD, MIGA, BIRD, BEI), semnări (IFC).

3/ Include sprijinirea băncilor locale şi a finanţelor comerciale.

Contacte media
Lotte Pang
tel : +90-212-385-2520
lpang@ifc.org
Mallory Saleson
tel : +1-202-473-0844
msaleson@worldbank.org
Kristyn Schrader
tel : +1-202-458-2736
kschrader@worldbank.org


Api
Api