COMUNICAT DE PRESĂ

Declarația ES Dl. Francois Rantrua, Manager de Țară, Biroul Băncii Mondiale, România, la întâlnirea cu ES Dl. Cătălin Predoiu, Ministrul Justiţiei

19 februarie 2010
Bucureşti, 19 februarie 2010 - Declarația ES Dl. Francois Rantrua, Manager de Țară, Biroul Băncii Mondiale, România, la întâlnirea cu ES Dl. Cătălin Predoiu, Ministrul Justiţiei:

„Banca Mondială sprijină Proiectul Reforma Sistemului Judiciar, atât ca proiect comun cu Ministerul Justiţie şi cu Consiliul Superior al Magistraturii, cât şi ca proces general orientat spre reformarea sistemului judiciar, în ansamblul său, în România. Un sistem legal şi judiciar care funcţionează bine este o componentă esenţială în ansamblul cadrului instituţional necesar obţinerii unei creşteri economice susţinute şi dezvoltării sociale. Pentru a sprijini angajamentul Guvernului în procesul de reformă a sistemului judiciar, Banca a asigurat si va continua să ofere asistenţă în câteva domenii, incluzând analiză, asistenţă tehnică şi finanţare pentru investiţii publice şi politici de reformă.

Vom continua să încurajăm dialogul Ministerului cu partenerii săi, printre care Consiliul Superior al Magistraturii, instituţiile UE şi toate categoriile profesionale implicate în sistemul judiciar, pentru a facilita implementarea cu succes a proiectului.

Chiar dacă suntem la curent cu întârzierile legate de implementarea proiectului, suntem de asemenea conştienţi că unele dintre aceste întârzieri sunt rezultate ale procedurilor greoaie şi ale proceselor interne de aprobare impuse de legislaţia în vigoare. Prin urmare, ne-am întâlnit din nou cu ministrul Predoiu şi cu echipa sa pentru a discuta modalităţile de accelerare a proiectului în cel mai scurt timp. O redefinire a obiectivelor proiectului ar putea fi necesară în lumina statutului României de membru al UE. Consider că ministerul are capacitatea managerială de a lucra în strânsă colaborare cu noi şi de a încheia cu succes proiectul.”

Informații suplimentare

Proiectul Reforma Sistemului Judiciar este parte din Portofoliul de 13 proiecte active finanțat de Banca Mondială în România.

Reforma Sistemului Judiciar (cu o valoare aproximativă de 110 de milioane de euro) urmărește să sprijine Guvernul României în creșterea eficienței instanțelor românești și să îmbunătățească sistemul judiciar, rezultând într-o reducere a corupției și un act de justiție mai transparent.

Sprijinul prin acest proiect este oferit pentru (i) modernizarea infrastructurii unor clădiri de instanțe judecătoreşti și automatizarea lor; (ii) reforma administrației instanțelor; (iii) sprijin informatic pentru instanțe – mai precis designul și implementarea unui sistem de gestionare a resurselor pentru întregul sistem judiciar și (iv) dezvoltare instituțională pentru cele mai importante instituţii din sistemul judiciar (Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Național al Magistraturii, Școala Națională de Grefieri și Înalta Curte de Casație și Justiție, Ministerul Justiției).

  1. Reabilitarea infrastructurii instanțelor – reparații fizice pentru 20 de clădiri ale instanțelor prioritare;
  2. Consolidarea capacităţii administrative a instanţelor – un program pentru reducerea întârzierilor cazurilor din instanță, pentru crearea unui cadru de gestionare economică a instanțelor și pentru optimizarea proceselor operaționale ale instanțelor, menit să reinstaleze încrederea în sistemul judiciar
  3. Sprijin informatic pentru instanțe – mai precis designul și implementarea unui sistem de gestionare a resurselor pentru întregul sistem judiciar;
  4. Dezvoltare instituțională a instituțiilor juridice (Consiliul Superior al Magistraturii în domeniul strategiilor judiciare pe termen lung; Ministerul Justiției în domeniul planificării investiților de capital, statisticilor judiciare, gestionării resurselor umane, planificării bugetare, comunicării; Institutul Național al Magistraturii pentru dezvoltarea unor testări de calificare pentru selecția și promovarea judecătorilor, a cursurilor de pregătire și a curriculei; Școala Națională de Grefieri în domeniul planificării strategice și pregătirii; Înalta Curte de Casație și Justiție în domeniul planificării bugetare și modernizării IT).
Contacte media
În Bucureşti
Daniel Kozak
tel : (40 21) 201 03 24
dkozak@worldbank.org
În Washington
Michael Jones
tel : (01 202) 473 2588
mjones2@worldbank.org


Api
Api