COMUNICAT DE PRESĂ

Delegația Băncii Mondiale pentru Programul DPL apreciază pozitiv progresul înregistrat de România în domeniul reformelor

27 ianuarie 2010
București, 27 ianuarie 2010 – O echipă a Băncii Mondiale a vizitat România între 20-27 ianuarie 2010 împreună cu echipele Fondului Monetar Internațional și Comisiei Europene pentru discuții asupra progreselor înregistrate și perspectivelor calendarului de reforme în cadrul pachetului de sprijin multilateral acordat României. Echipa Băncii Mondiale condusă de doamna Swati Ghosh, economist principal în cadrul Băncii Mondiale, a avut mai multe întâlniri cu autoritățile române și a discutat progresele înregistrate în programul de reformă sprijinit de Banca Mondială  în contextul pregătirii celui de al doilea Împrumut pentru Politici de Dezvoltare (DPL2).

În discuțiile cu autoritățile române, experții Băncii Mondiale s-au concentrat asupra stadiului reformelor din sectorul public, incluzând implementarea legii salarizării unitare și a legii pensiilor, precum și a reformelor din domeniul sănătății, educației, asistenței sociale și din sectorul financiar.

Se înregistrează progrese semnificative, iar echipa Băncii Mondiale a apreciat pozitiv eforturile susținute depuse de Guverul României în vederea realizării programului de reform convenit. Mai multe dintre măsurile de reformă sprijinite prin programul DPL necesită acțiuni legislative, iar echipa Băncii Mondiale va reveni la București pe măsură ce se avansează în această direcţie.

Programul de Împrumuturi pentru Politicile de Dezvoltare (DPL) se concentrează pe managementul financiar al sectorului public, pe sectoarele sociale, precum şi pe sectorul financiar. Primul Împrumut pentru Politici de Dezvoltare, în sumă de 300 milioane de Euro, a fost aprobat de către Consiliul de Administraţie al Băncii la data de 16 iulie 2009, semnat la 1 septembrie 2009, fiind acordat la data de 20 octombrie 2009. Agenda de reformă DPL sprijină măsurile, politicile şi reformele structurale menite să asigure sustenabilitatea fiscală a României şi procesul de ieşire din criză, în completarea programului sprijinit de FMI şi Comisia Europeană.

Contacte media
În Bucharest
Iolanda Stăniloiu
tel : (40 21) 201 03 24
istaniloiu@worldbank.org
În Washington
Michael Jones
tel : (01 202) 473 2588
mjones2@worldbank.org


Api
Api