REPORTAJ

Banca Mondială şi Moldova îşi unesc forţele pentru a combate impactul schimbării climei asupra agriculturii

09 noiembrie 2009


Un parteneriat comun dintre Banca Mondială, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerul Mediului a fost lansat în capitala Moldovei în ultimele zile ale lunii octombrie. Noul parteneriat urmăreşte să consolideze eforturile Guvernului şi ale Băncii de reducere a vulnerabilităţii fermierilor din Moldova la schimbarea climei. Programul va fi gestionat de Banca Mondială şi susţinut de circa 350.000 USD sub formă de granturi din partea Băncii Mondiale, Parteneriatului dintre Bancă şi Olanda şi Fondului fiduciar pentru dezvoltare de mediu şi socială durabilă.

Pe data de 28 octombrie Banca Mondială a găzduit un atelier de lucru naţional de sensibilizare a publicului şi consultare dedicat vulnerabilităţii agriculturii moldoveneşti la schimbarea climei. Seminarul a inregistrat un numar de peste 50 de participanti, inclusiv oficiali de la Ministerul Agriculturii si Ministerul Mediului, reprezentanti ai sectorului privat si asociatiei fermierilor, cercetatori si parteneri de dezvoltare.

Acest eveniment naţional a fost precedat de lansarea regională a Raportului privind dezvoltarea în lume 2010: Dezvoltare şi schimbarea climei elaborat de Banca Mondială şi a raportului reprezentativ regional Adaptarea la schimbarea climei în Europa şi Asia Centrală. Integrarea cunoştinţelor globale şi regionale despre schimbarea climei în răspunsurile subregionale este o condiţie necesară în ajustarea soluţiilor efective de adaptare la impactele schimbării climei asupra agriculturii.


" Asistarea ţărilor în pregătirea pentru schimbarea climei este una din priorităţile globale ale Băncii Mondiale şi întrucât agricultura în Moldova este atât de importantă şi atât de vulnerabilă la schimbarea climei, noi vom sprijini Guvernul şi fermierii de aici să dezvolte o agricultură mai flexibilă. "

Melanie Marlett

Directorul de ţară al Băncii Mondiale pentru Moldova

Moldova se confruntă deja cu efectele variabilităţii tot mai mari şi ale schimbării climei cu temperaturi sezoniere în creştere, deficite de umiditate şi evenimente extreme cum ar fi seceta, inundaţiile şi îngheţul. Mai mult ca atât, perspectivele climatice pentru viitor prezic o climă mai caldă, mai aridă şi mai variabilă aproape pe întreg teritoriul ţării. Aceste schimbări ar putea afecta semnificativ mijloacele de trai ale fermierilor din Moldova şi accentuează necesitatea începerii dezvoltării şi implementării acţiunilor de sporire a flexibilităţii agriculturii la variabilitatea şi schimbările climei.

Ce urmează acum? Pe parcursul lunilor următoare Banca Mondială va oferi asistenţă tehnică instituţiilor moldoveneşti în vederea consolidării abilităţii acestora de a integra adaptarea la schimbarea climei în politicile, programele şi investiţiile agricole. Asistenţa va include îmbunătăţirea serviciilor hidro-meteorologice, investiţii în irigare sau eficienţa utilizării apei, dezvoltarea unor noi varietăţi de culturi şi consolidarea abilităţilor tehnice ale fermierilor. Cifrele vorbesc pe faţă. Doar în 2007 Moldova a pierdut mai mult de 1 miliard USD în agricultură din cauza secetei devastatoare. Ţinând cont de probabilitatea unei secete catastrofale în prezent de una la doi ani, nu este timp de pierdut.

„Schimbarea şi variabilitatea climei deja are loc în Moldova. Este clar că ţara nu-şi poate permite desfăşurarea afacerilor ca de obicei şi că acum este momentul potrivit pentru elaborarea şi implementarea răspunsurilor de adaptare la schimbarea climei", a declarat William Sutton, economist principal în agricultură, Europa şi Asia Centrală, în cadrul atelierului de lucru naţional privind schimbarea climei din 28 octombrie.


Api
Api