Evenimente
Image
Forumul Regional de Cunoștințe de Gender 2014
12-14 mai 2014Almaty, Kazakhstan

Forumul Regional de Cunoștințe de Gender 2014 (FRCG) este o inițiativă a Băncii Mondiale menită să sporească schimbul regional de cunoștințe și idei cu privire la intervențiile de succes care au vizat constrângerile specifice domeniului gender în țările selectate din Europa și Asia Centrală (EAC) (Moldova, Kazakhstan, Republica Kîrgîză, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan). Acest lucru va fi realizat printr-o competiție concepută să identifice proiecte exemplare în fiecare țară vizând în mod specific abilitarea femeilor. Câștigătorii la nivel național vor fi invitați la un forum regional pentru a le fi apreciată activitatea, a face un schimb de lecții învățate, a crea parteneriate cu semenii din alte țări și a obține o instruire relevantă pentru a contribui la maximizarea impactului proiectelor lor.

Tema

Tema FRCG 2014 este “Emanciparea Femeilor”. Deși au fost realizate progrese în regiunea EAC pentru a reduce decalajele mari în dezvoltarea umană la capitolul gender, multe țări continuă să se confrunte cu inegalități mari de gender în multiple domenii. Disparitățile de gender în țările selectate se fac observate în serviciile sociale (sănătate, aspecte demografice și educație), acces la oportunități economice (piețele muncii) și participarea femeilor

Eligibilitate

Cine este eligibil să aplice?

Doar persoanele juridice, înregistrate conform legislației celor șase țări participante (Moldova, Kazakhstan, Republica Kîrgîză, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan), sunt eligibile să participle la concurs. Persoanele neafiliate unei entități juridice nu sunt eligibile. Concursul este deschis organizațiilor de societate civilă locale sau regionale, instituții academice și de cercetare, companii private, fundații, agenții de dezvoltare și instituții ale autorităților publice locale.

Ce proiecte sunt eligibile pentru a fi considerate?

Proiectele trebuie să vizeze domeniul emancipării femeilor, să fie implementate într-una sau mai multe din țările participante, și să fie în curs de implementare sau recent finalizate (conform situației de la 1 ianuarie 2013).

Caștigătorii

Un număr maxim de doi caștigători vor fi selectați la nivel național. Câstigătorilor le vor fi acoperite cheltuielile aferente participării la forumul regional de la Almaty, Kazakhstan, din luna mai. La această conferință ei vor fi apreciați de Banca Mondială drept lideri regionali în promovarea abilitării femeilor și vor avea oportunitatea să-și prezinte activitatea. Vă rugăm sa rețineți că nu va fi oferită finanțare pentru proiecte.

Cronologia concursului

Toate datele pot fi supuse unor schimbări.

19 martie 2014

Lansarea concursului

7 aprilie 2014

Data limită pentru depunerea dosarelor

11 aprilie 2014

Informarea caștigătorilor

12-14 mai 2014

Forumul Regional de Cunoștințe de Gender (Almaty, Kazahstan)

 

Depunerea dosarelor

Pentru a depune dosarul, vă rugăm să utilizați Formularul Oficial de Propunere FRCG 2014 disponibil electronic la https://worldbank.org/en/news/events/2014/05/12/regional-gender-knowledge-forum sau puteți depune dosarul în versiunea imprimată, disponibilă la oficiul de țară al Băncii Mondiale. Doar propunerile care se conformează acestui format vor fi acceptate. Întrucât concursul este regional, vor fi acceptate propunerile depuse în limbile română sau engleză.  

Pentru a fi considerate eligibile, propunerile trebuie depuse până la miezul nopții, luni, 7 aprilie 2014 (ora locală a orașului unde se face depunerea; vedeți mai jos detalii adiționale). Propunerile vor fi transmise, preferabil, prin email la adresa GenderForum@worldbank.org. Dacă nu este posibilă depunerea dosarului prin email, propunerea poate fi depusă la oficiul de țară al Băncii Mondiale prin poștă sau fax. Adresele sunt oferite mai jos:

Evaluare

Toate propunerile eligibile vor fi evaluate de un comitet local de evaluare, desemnat de personalul Băncii Mondiale conform următoarelor criterii:

  • Aliniere strategică: Propunerea trebuie să demonstreze că proiectul identifică și își propune să remedieze constrângerile cheie ce vizează abilitarea femeilor în context local.
  • Impact: Propunerea trebuie să demonstreze impactul proiectului pentru beneficiarii țintă și să descrie în mod adecvat cum este definit și măsurat impactul.
  • Sustenabilitate: Proiectul trebuie să releve profunzimea sustenabilității în afara unor modele financiare și să examineze constrângerile de dezvoltare dintr-o perspectivă pe termen lung.
  • Replicabilitate: Propunerea trebuie să demonstreze că abordarea proiectului poate fi utilizată de alte organizații / grupuri cu condiții similare sau să identifice oportunități pentru depășirea constrângerilor de adopție în alte medii.
  • Cunoștințe: Propunerea trebuie să identifice principalele lecții învățate care au fost esențiale implementării cu succes a proiectului și să demonstreze cum ar putea alții beneficia de această experiență.