KOMUNIKAT PRASOWY

Wiceprezydent Banku Światowego dla krajów Europy i Azji Środkowej będzie rozmawiać o sytuacji gospodarczej w Europie i strategicznym partnerstwie z Polską

12 marca 2013WARSZAWA, 12 marca 2013 – Wiceprezydent Banku Światowego dla krajów Europy i Azji Środkowej, Philippe Le Houérou, oraz Dyrektor Banku Światowegodla Europy Środkowej i republik bałtyckich, Mamta Murthi, podczas trzydniowej wizyty w Warszawie będą omówiać sytuację gospodarczą w Europie i w Polsce a także kwestię partnerstwa strategicznego pomiędzy Polską a Grupą Banku Światowego.

W okresie spowolnienia gospodarczego w Europie i Polsce, pp. Le Houérou i Murthi spotkają się, między innymi, z Janem-Vincentem Rostowskim, wicepremierem i ministrem finansów; Jarosławem Gowinem, ministrem sprawiedliwości; Elżbietą Bieńkowską, ministrem rozwoju regionalnego; oraz Markiem Belką, prezesem Narodowego Banku Polskiego, a także z liderami opinii i przedstawicielami sektora prywatnego, w celu omówienia planów rządu w zakresie łagodzenia wpływu sytuacji zewnętrznej na polską gospodarkę. Philippe Le Houérou i Mamta Murthi omówią także stan realizacji średnioterminowego rządowego planu reform, zaprezentowanego w Strategii Rozwoju Kraju 2020.


Philippe Le Houérou i Mamta Murthi będą rozmawiać o najbardziej efektywnych w tym kontekście metodach współpracy pomiędzy Polską a Bankiem Światowym. Grupa Banku Światowego przygotowuje obecnie czteroletnią Strategię Partnerstwa dla Kraju (Country Partnership Strategy), która ukierunkuje jego działania w Polsce w latach 2013 - 2017. Wizyta będzie okazją do zapoznania się z opiniami władz polskich odnośnie tego, w jaki sposób Grupa Banku Światowego mogłaby wspierać plany rządu w zakresie tworzenia sprawnego i efektywnego państwa, konkurencyjnej gospodarki, , a także spójności społecznej i terytorialnej. Philippe Le Houérou i Mamta Murthi omówią także zagadnienia związane z możliwą współpracą pomiędzy Polską a Grupą Banku Światowego w zakresie wybranych aspektów rozwoju globalnego.

“Współpraca pomiędzy Polską a grupą Banku Światowego to partnerstwo z wyboru,” powiedział Philippe Le Houérou po przybyciu do Warszawy. “Cieszymy się, że  nasze doświadczenia globalne okazują się przydatne w wybranych obszarach procesu tworzenia polityki i strategii Polski. Doceniamy i w pełni popieramy wysiłki władz w zakresie zarządzania gospodarką w tak trudnym otoczeniu zewnętrznym.”

“Naszym celem jest promowanie w Polsce idei wspólnego dobrobytu,” podkreśla Mamta Murthi. “Spowolnienie gospodarcze w strefie euro odbija się niekorzystnie na polskiej gospodarce. Jesteśmy gotowi współpracować z władzami w celu złagodzenia wpływu tego kryzysu, a także tworzenia podstaw dla wyraźnego ożywienia gospodarczego, które przyniesie korzyści wszystkim obywatelom.”

Kontakty medialne
W Warszawie
Anna Kowalczyk
tel : + 48 605 282 998
akowalczyk@worldbank.org
W Waszyngtonie
Kristyn Schrader-King
tel : +1-202-458-2736
kschrader@worldbank.orgKOMUNIKAT PRASOWY NR:
2013/ECA/053

Api
Api