PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Podrška Svjetske banke hrvatskome zdravstvu

7. svibnja 2014.


WASHINGTON, 8. svibnja 2014. Odbor izvršnih direktora Svjetske banke danas je Republici Hrvatskoj odobrio zajam u iznosu od 75 milijuna EUR (103,5 milijuna USD) za poboljšanje kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga u okviru Programa za rezultate, koji će pod nadzorom Ministarstva financija provoditi Ministarstvo zdravlja, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi.

Cilj ovoga novog Programa u zdravstvenom sektoru je unaprijediti dostupnost, kvalitetu i djelotvornost javnih zdravstvenih usluga kroz jačanje upravljačkih kapaciteta u zdravstvenoj zaštite, preustroj i reorganizaciju rada zdravstvenih ustanova, poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite, osnaživanje preventivnih mjera te očuvanje financijske održivosti sustava.

Program podržava Nacionalnu strategiju razvoja zdravstva 2012. – 2020. Vlade Republike Hrvatske, u kojoj su prepoznati strateški problemi i reformski prioriteti u zdravstvenom sektoru, a to su:  (i) slaba povezanost i manjkav kontinuitet u zdravstvu, na svim razinama u sustavu (primarna, sekundarna i tercijarna), (ii) neujednačena kvaliteta zdravstvene zaštite, (iii) nedovoljna učinkovitost i djelotvornost u zdravstvenom sustavu, (iv) slaba ili neujednačena dostupnost zdravstvene zaštite po regijama, i (v) razmjerno slabi pokazatelji zdravlja, a napose oni koji se odnose na faktore rizika i zdravstveno ponašanje.

Republika Hrvatska u proteklih je dvadeset godina ostvarila napredak u unaprjeđenju sustava zdravstvene zaštite u smislu zdravstvenih ishoda i zadovoljstva građana. Međutim, cijena ostvarenih rezultata bila je previsoka. Hrvatska na zdravstvo troši 7,8 % svojeg BDP-a, po čemu je, u usporedbi s novim državama članicama Europske unije, na samom vrhu ljestvice. U takvom fiskalno ograničenom okruženju, hrvatski zdravstveni sustav izložen je neskladu između dostupnih javnih sredstava i sve većih rashoda i potreba, uslijed demografskih i epidemioloških promjena u zemlji.

"Iznimno nam je drago poduprijeti Vladu Republike Hrvatske s Programom, koji će biti usmjeren na rezultate i doprinijeti ostvarenju ciljeva hrvatskoga zdravstva u pogledu povećanja dostupnosti kvalitetnijih usluga zdravstvene zaštite, naročito najsiromašnijima, te ravnopravnije raspodjele dostupnih sredstava za zdravstvo", kazala je Mamta Murthi, regionalna direktorica Svjetske banke za središnju Europu i baltičke zemlje.

Zajam denominiran u eurima namijenjen je projektu Program za rezultate, uz fleksibilan zajam u EUR uvećan za fiksnu kamatnu maržu, s rokom dospijeća od 20 godina, s 4 godine počeka.

Otkako je Republika Hrvatska pristupila Svjetskoj banci 1993. godine, ta joj globalna razvojna institucija pruža financijsku i tehničku pomoć, savjete vezane uz politike i analitičke usluge. Dosad je Svjetska banka podržala 51 projekt u vrijednosti od oko 3,5 milijarde USD i odobrila 52 darovnice ukupne vrijednosti od 70 milijuna USD.

Kontakti za medije
U Washingtonu
Kristyn Schrader
Telefon: +1 (202) 458-2736
kschrader@worldbank.org
U Zagrebu
Vanja Frajtić
Telefon: +385 1 2357 297
vfrajtic@worldbank.org
Za zahtjeve za emitiranje
Natalia Cieslik
Telefon: +1 (202) 458-9369
ncieslik@worldbank.org


Priopćenje broj.
2014/489/ECA

Api
Api