PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Svjetska banka i dalje pomaže na unaprjeđenju sustava zemljišne administracije

18. kolovoza 2011.
ZAGREB, 18. kolovoza 2011. – Ministrica financija, gđa. Martina Dalić i voditelj Ureda Svjetske banke u Republici Hrvatskoj g. Hongjoo J. Hahm potpisali su jučer Ugovor o zajmu u iznosu od 16,5 milijuna EUR (protuvrijednost iznosa od 23,8 milijuna USD) za Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije u Republici Hrvatskoj s ciljem daljnjeg jačanja sustava zemljišne administracije i upravljanja.
 
Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (ILAS) nadovezuje se na uspješno izvedeni Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra (Uređena zemlja), kojime se pomoglo Ministarstvu pravosuđa, Državnoj geodetskoj upravi i katastarskim i zemljišnoknjižnim odjelima u uspješnom dovršetku prve faze reforme u području zemljišnih knjiga i katastra. Projektom su pojednostavljene procedure, povećana je učinkovitost usluga, smanjen je broj zaostalih predmeta, povećana je transparentnost i pristup informacijama, a razvijene su i zajedničke procedure te zajednička zemljišnoknjižna baza podataka u okviru Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra. Sve su ove reforme igrale značajnu ulogu u povećanju sigurnosti zakupa i jačanju sustava zemljišne administracije i upravljanja. Oba navedena elementa od presudne su važnosti za ubrzavanje reforme pravosuđa i javne uprave, borbu protiv korupcije i poslovanje.

Druga će faza reformi uz podršku projekta ILAS dodatno ojačati sustave zemljišne administracije, uključujući katastar i gruntovnicu i to kroz unaprjeđenje usluga. Lakši pristup digitaliziranim podacima dodatno će smanjiti troškove poslovanja i dovesti do jačeg rasta s privatnim sektorom na čelu. Nadalje, time će se dovršiti i širenje Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra na razini cijele države, čime će se osigurati cjeloviti podaci, uključujući zemljišnoknjižne i katastarske informacije u jedinstvenoj bazi podataka, a time će takve informacije biti raspoložive građanima, javnom i privatnom sektoru. Projekt će ujedno Republici Hrvatskoj pomoći usvojiti Direktivu INSPIRE EU-a, što je zahtjev za sve države članice. Prema zahtjevima Direktive INSPIRE, potrebno je djelotvorno razmjenjivati prostorne podatke kako lokalno tako i prekogranično za potrebe svih javnih vlasti i vlada na području EU-a. Kako bi se to postiglo, Projekt će pomoći u uspostavljanju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka, čime će se omogućiti provedba inicijativa u okviru e-Uprave i djelotvorno praćenje u području zaštite okoliša.
 
„Do kraja projekta 2015. godine, očekujemo da će javnost i poslovna zajednica brže dobivati usluge i imati pristup informacijama kroz potpuno integrirane digitalne podatke, državne institucije moći će jednostavnije razmjenjivati i pregledavati državne prostorne podatke, što će omogućiti bolje planiranje i prostorni razvoj, praćenje u području zaštite okoliša i upravljanje prirodnim resursima”, rekao je Hongjoo J. Hahm, voditelj Ureda Svjetske banke u Republici Hrvatskoj. „Povećana transparentnost i pristup digitalnim katastarskim i zemljišnoknjižnim informacijama nužnost je za funkcioniranje e-Uprave te za druge suvremene usluge koje će hrvatski državljani očekivati s pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji”.
 
Zajam u iznosu od 16,5 milijuna EUR koji je Odbor izvršnih direktora Svjetske banke odobrio 4. kolovoza 2011. na 20 godina s uključenim počekom od četiri godine.
 
Otkako je postala članica Svjetske banke 1993. godine, Republika Hrvatska izvukla je korist iz financijske i tehničke pomoći, savjetovanja u području javnih politika i analitičkih usluga. Banka je dosad osigurala podršku u 48 projektnih operacija u ukupnom iznosu od preko tri milijarde USD te odobrila 52 darovnice ukupne vrijednosti od 70 milijuna USD.

Kontakti za medije
U Zagrebu
Vanja Frajtic
Telefon: +385 1 2357 297
vfrajtic@worldbank.org


Api
Api

Welcome