PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Svjetska banka podržava gospodarski oporavak Hrvatske

10. svibnja 2011.
ZAGREB, 10. svibnja 2011. – Ministrica financija, Nj.E. Martina Dalić i voditelj Ureda Svjetske banke za Hrvatsku, Hongjoo Hahm,  danas su potpisali Ugovor o zajmu u iznosu od 150 milijuna EUR (u protuvrijednosti od 213 milijuna USD) za Zajam za razvojnu politiku gospodarskog oporavka Republici Hrvatskoj. Zajam je prvi od predviđena dva zajma čiji je cilj poduprijeti napore koje Republika Hrvatska ulaže u ubrzavanje održivog gospodarskoga oporavka tijekom razdoblja od dvije godine.

Konkretno, Zajmom se podupiru reforme u dva područja. Prvo područje odnosi se na napore u fiskalnoj konsolidaciji kroz smanjenje troškova javne uprave, zdravstva, mirovina i socijalne skrbi. Ti su napori već unaprijedili upravljanje javnom potrošnjom te osnažili srednjoročnu održivost javnih financija, s ciljem očuvanja makroekonomske stabilnosti.

Isto tako, Zajmom se podupire razvoj dinamičnog privatnoga sektora kroz unaprjeđenje poslovnoga okruženja te smanjenje uključenosti države u poslovni sektor. Hrvatske su vlasti već poduzele mjere za povećanje fleksibilnosti tržišta rada, smanjivanje administrativnih i pravnih prepreka za tvrtke te su ubrzale privatizaciju trgovačkih društva u državnome vlasništvu.

Ključni pokazatelji uspješnosti Programskog zajma za razvojnu politiku gospodarskog oporavka

 • Potrošnja opće države smanjena s 43,2 posto BDP-a u 2010. na 40,9 posto BDP-a 2012. godine,Ukupna masa plaća za opću državu smanjena s 10,7 posto BDP-a koliko je iznosila 2010. na 9,9 posto BDP-a u 2012.,
 • Ukupna javna potrošnja za zdravstvo smanjena sa 6,9 posto BDP-a iz 2010. na 6,2 posto BDP-a u 2012.,
 • Izdvajanje za socijalne naknade smanjeno s 2,6 posto BDP-a iz 2010. na 2,3 posto BDP-a u 2012.,
 • Izdvajanje za mirovine smanjeno s 10,5 posto BDP-a u 2010. na 9,7 posto BDP-a u 2012.,
 • Stopa sudjelovanja radne snage na tržištu rada (15-64 godina) povećana sa 62,4 posto koliko je iznosila 2009. na 64 posto u 2012.,
 • Ocjena institucija (prema Globalnom indeksu konkurentnosti) povećana s 3,6 u razdoblju 2010.-2011. na 3,9 u 2012.,
 • Udio privatnog sektora u BDP-u povećan sa 70 posto u 2009. na 75 posto u 2012.,
 • Izdaci za istraživanje i razvoj povećani s 0,8 posto BDP-a 2009. na 1,1 posto u 2012.

 „Veseli nas što hrvatske vlasti postižu napredak u provedbi Programa gospodarskoga oporavka te što su važne reforme s ciljem promicanja održivosti javnih financija u tijeku,” rekao je Hongjoo Hahm, voditelj Ureda Svjetske banke za Hrvatsku.  „Istovremeno potičemo vlasti da ubrzaju reforme jer će Hrvatska snažnijom provedbom reformi prije ulaska u Europsku uniju izvući maksimalnu korist od članstva.”

 „Suradnja sa Svjetskom bankom od iznimne je važnosti za Republiku Hrvatsku. Cijenimo Bančinu podršku od početka naše suradnje, pa tako i danas kada se Hrvatska nalazi na pragu ulaska u Europsku Uniju. Odobrenjem ovog Zajma, Svjetska banka potvrdila je svoju podršku Vladinom Programu gospodarskog oporavka iz 2010. godine čiji je cilj oporavak i ublažavanje utjecaja globalne gospodarske krize na društvo. Vjerujemo kako će se ovaj Zajam za razvojnu politiku pokazati kao odgovarajući modalitet Bančine podrške našim srednjoročnim planovima i institucionalnim reformama,” izjavila je Martina Dalić, ministrica financija Republike Hrvatske.

Neke od mjera koje je Vlada poduzela kako bi ubrzala gospodarski oporavak

 • Kroz donošenje Zakona o fiskalnoj odgovornosti, upravljanje fiskalnom politikom postat će vjerodostojnije, transparentnije i održivije;
 • Efikasnije financiranje zdravstva postiže se kroz pokretanje racionalizacije bolničke mreže, smanjenjem oslobođenja od plaćanja participacije te smanjenim troškovima za lijekove;
 • Sustav socijalne skrbi će postati učinkovitiji kroz prihvaćanje novog Zakona o socijalnoj skrbi, čiji je cilj konsolidacija naknada i njihova bolja ciljanost kako bi naknade došle do onih kojima su najpotrebitije;
 • Poboljšanja je fiskalna i socijalna održivost mirovinskog sustava, kroz smanjenje povlaštenih mirovina za 10 posto, izjednačavanjem starosne dobi za muškarce i žene na razini od 65 godina, te postrožavanjem uvjeta za prijevremeni odlazak u mirovinu;
 • Javna uprava će postati odgovornijom kroz jačanje sustava ocjenjivanja;
 • Smanjuju se administrativne i regulatorne prepreke poslovanju kroz ubrzano rješavanje trgovačkih sporova;
 • Vlada također smanjuje uključenost države u poduzetnički sektor kroz privatizaciju poduzeća u državnom vlasništvu i osnažen institucionalni okvir za upravljanje državnom imovinom.

Ovaj je Zajam, prvi od predviđena dva zajma za razvojnu politiku, odobren po šestomjesečnome EURIBOR-u za euro uvećanome za fiksnu kamatnu maržu (što bi trenutno odgovaralo kamatnoj stopi od oko 2,5%) uz jednokratnu otplatu glavnice nakon 15 godina.

Otkako je Republika Hrvatska pristupila Svjetskoj banci 1993. godine, ta joj globalna razvojna institucija pruža financijsku i tehničku pomoć, savjete vezane uz politiku i analitičke usluge. Dosada je Svjetska banka odobrila 46 projekata u vrijednosti od oko 3 milijarde USD te 52 darovnice ukupne vrijednosti 70 milijuna USD.

Kontakti za medije
U Ured Svjetske banke u Hrvatskoj
Vanja Frajtic
Telefon: 01/ 2357 297
vfrajtic@worldbank.org
U Ministarstvo financija
Sanja Bach
Telefon: 01/ 4591 198
sanja.bach@mfin.hr


Api
Api