PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Svjetska banka podržava Vladu Republike Hrvatske u ublažavanju utjecaja globalne krize

13. siječnja 2010.
ZAGREB, 13. siječnja 2010. – Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija, Nj.E. Ivan Šuker i voditelj Ureda Svjetske banke za Hrvatsku, Andras Horvai, danas su potpisali Ugovor o zajmu u iznosu od 200 milijuna EUR (u protuvrijednosti od 297 milijuna USD) za Zajam za razvojnu politiku u fiskalnom, socijalnom i financijskom sektoru Republici Hrvatskoj, kojemu je cilj priznanje i pomoć naporima Vlade za ublažavanje utjecaja globalne gospodarske krize.

Među tim naporima su mjere koje je Vlada poduzela, a kojima je, između ostalog, podržana fiskalna konsolidacija i poboljšano upravljanje javnim financijama, osnažen sustav socijalne zaštite radi osiguranja bolje sigurnosne mreže za ranjive skupine, te je poboljšana učinkovitost i stabilnost financijskog sektora.

Neke od mjera koje je Vlada poduzela kako bi ublažila utjecaj krize

  • Kroz politički tešku racionalizaciju javnih izdataka za javnu upravu, zdravstvo, mirovine i javna ulaganja, Vlada je ojačala javne financije;
  • Sabor je prvi put u povijesti Hrvatske donio proračun za razdoblje od 3 godine koji će dalje osnažiti procese upravljanja javnim financijama i poboljšati srednjoročno fiskalno i strateško planiranje;
  • Sustav javne nabave je ojačan i potpuno usklađen s pravnom stečevinom EU-a;
  • Najranjivije skupine u društvu zaštićene su tako što će se u proračunu za 2010.-2012. izdvojiti odgovarajuća financijska sredstva kojima bi se pokrilo predviđeno povećanje broja osoba koje traže novčanu naknadu za nezaposlene i socijalnu pomoć za uzdržavanje; i
  • Dodatno je ojačana učinkovitost i stabilnost financijskog sektora uspostavom novog regulatornog okvira za financijsku industriju koji je u skladu sa standardima Basel-II i IOSCO, a između Ministarstva financija, Hrvatske narodne banke i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) uspostavljen je sustav međuagencijske koordinacije na području pripremljenosti za krizu i upravljanja krizom.

"Suradnja sa Svjetskom bankom (Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj) nam je izuzetno bitna i cijenimo njenu podršku još od samih početaka i prvog odobrenog projekta - Projekta hitno obnove ratom razrušenih područja naše zemlje, jer je znala prepoznati specifičnosti Republike Hrvatske i prilagoditi svoje instrumente našim potrebama. Tako je i danas kada se Hrvatska nalazi pred članstvom u Europskoj uniji. Odobravanjem ovog novog Projekta Svjetska banka je potvrdila svoju podršku mjerama Vlade usmjerenim ka daljnjoj stabilizaciji makro-ekonomske situacije u Republici Hrvatskoj i ublažavanju posljedica globalne financijske krize. U skladu s usvojenom četverogodišnjom Strategijom sa Svjetskom bankom (do 2012. godine) očekujemo i nadalje uspješnu zajedničku suradnju koja će doprinijeti jačanju gospodarskog rasta pokrenutog privatnim sektorom, smanjivanju nezaposlenosti i poboljšanju kvalitete života, te time i jačanju održivosti dugoročnog razvoja Hrvatske." Izjavio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija Ivan Šuker, te dodao: “Kako bi se omogućila daljnja uspješna međusobna suradnja i stvorio dodatni prostor djelovanja, Republika Hrvatska je spremna podržati aktivnosti u cilju daljnjeg financijskog jačanja Svjetske banke.", rekao je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija Ivan Šuker.

"Kao partner Hrvatske, Svjetska je banka spremna povećati svoju potporu kako bi pomogla Vladi da se nosi s utjecajem globalne gospodarske krize. Nakon zajma od 100 milijuna EUR prošle godine za pomoć očuvanju izvoza i radnih mjesta, ova operacija potpore proračunu od 200 milijuna EUR ima cilj pomoći vlastima održavati makroekonomsku stabilnost i odgovarajući fiskalni okvir, pomažući najranjivijim skupinama u društvu da se nose s gospodarskim teškoćama i dalje jačajući financijski sektor" rekao je Andras Horvai, voditelj Ureda Svjetske banke za Hrvatsku. "Vlasti su donijele neke jako teške odluke za očuvanje makroekonomske stabilnosti i mi se nadamo da će ova godina pružiti još prilika za reformu, čime bi se omogućila ponovna uspostava gospodarskog rasta i daljnje približavanje Europskoj uniji. Svjetska je banka spremna pomoći zemlji da krene putem gospodarskog oporavka."

Zajam je odobrio Odbor izvršnih direktora Banke 12. siječnja 2010. godine uz šestomjesečni LIBOR u eurima uvećan za fiksnu kamatnu maržu (što bi trenutačno odgovaralo kamatnoj stopi od oko 2 posto), s otplatom nakon 15 i pol godina.

Otkako je Republika Hrvatska pristupila Svjetskoj banci 1993. godine, ta joj globalna razvojna institucija pruža financijsku i tehničku pomoć, savjete vezane uz politiku i analitičke usluge. Banka je do danas Hrvatskoj osigurala potporu za 43 projekta ukupne vrijednosti 2,96 milijardi USD i odobrila 52 darovnice ukupne vrijednosti 70 milijuna USD.

 

Kontakti za medije
Ured Svjetske banke u Hrvatskoj
Vanja Frajtic
Telefon: 01/ 2357 297
vfrajtic@worldbank.org
U Ministarstvo financija
Sanja Bach
Telefon: 01/ 4591 198
sanja.bach@mfin.hr


Api
Api