СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Как България да смекчи икономическото въздействие от променящата се демография?

18 Септември, 2013Световната банка представя тази седмица в София последния си доклад за застаряването на населението

През 1960 г. средната възраст на българите е била малко над 30 години. През 2012 г. средната възраст вече е почти 43 години. Днес населението само на две европейски страни - Германия и Италия, е по-възрастно от населението на България. Според прогнозните очаквания до 2050 г. един на всеки трима българи ще бъде на възраст над 65 години и само един на всеки двама българи – в трудоспособна възраст. Предвид всичко това възникват следните въпроси:

  • Как България да остарява, без това да се отрази негативно върху растежа на нейната икономика?
  • Как да се избегне нарастването на публичния дълг?
  • Как да се гарантира, че нуждите на възрастните хора ще бъдат посрещнати?
  • Какво може да се направи?

Последният доклад на Световна банка, озаглавен Смекчаване на икономическото въздействие на застаряването на населението: Възможни варианти за България“, предлага някои отговори на тези въпроси.

Представителите на медиите са поканени на общественото представяне на доклада с участието на Петър Чобанов, министър на финансите и Дорте Домланд, старши икономист на Световна банка и основен автор на доклада.

КАКВО: 
Публично представяне на доклада „Смекчаване на икономическото въздействие на застаряването на населението: Възможни варианти за България“

КЪДЕ:
Хотел Шератон, зала „Средец” (пл. „Св. Неделя” 5,София)

КОГА:

Петък, 20 септември 2013 г.
09:30 ч. –    Кафе и регистрация
10.00 ч. –    Откриване от Петър Чобанов, министър на финансите
10:15 ч. –    Презентация „Смекчаване на икономическото въздействие на застаряването на населението“ от Дорте Домланд, старши икономист на Световна банка и основен автор на доклада

Контакти с медиите
В София
Ивелина Таушанова
Teл: (359 2) 9697 239
itaushanova@worldbank.org
Във Вашингтон
Кристин Шрейдър-Кинг
Teл: (202) 458-2736
kschrader@worldbank.org
Запитвания за излъчване
Наталия Чеслик
Teл: (202) 458-9369
ncieslik@worldbank.org
Api
Api