СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Директорът на Световна банка за Централна Европа и Балтийските страни посети България, за да обсъди партньорството, основано на знания

31 Юли, 2013Image

Image
Г-жа Мамта Мурти се срещна с представители на правителството и висши държавници и направи обзор на сътрудничеството с България през последните 20+ години

София, 31 юли 2013 Регионалният директор Световната банка за Централна Европа и Балтийските страни г-жа Мамта Мурти беше да двудневна официална визита в България, по време на която беше направен обзор на повече от 20-годишното партньорство. В рамките на визитата бяха предвидени среща със заместник-министър председателя по икономическото развитие г-жа Даниела Бобева, заместник-министър председателя и министър на правосъдието г-жа Зинаида Златанова, министърът на финансите Петър Чобанов и президента на Република България Росен Плевнелиев.

“Беше много насърчаващо да чуя високите оценки за нашето дългосрочно, променящо се и новаторско партньорство с България през последните повече от 20години. Радвам се, виждам и силно желание за продължаване услугите срещу заплащане в България, заяви Мамта Мурти в края на визитата.

Откакто България се присъединява към Групата на Световната банка през 1990 г., тя е получила кредитен ресурс в размер на близо 4 милиарда долара в подкрепа на реформи в области като банково дело, приходна администрация, здравеопазване, социални грижи, опазване на околната среда, производство, агробизнес и инфраструктура, което включва общо 44 операции, 24 инвестиционни заема, четири безвъзмездни помощи от Глобалния фонд за околна среда, както и две управлявани от Световната банка операции на прототипния въглероден фонд.

Стратегията на Групата на Световната банка за партньорство с България, приета през 2011 г., препотвърди новия курс към партньорство, основано на знанията. Стратегията за партньорство е в подкрепа на интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж в България е в светлината на Европа 2020 и Националната програма за реформи. По този начин се осигурява подкрепа на България да се възползва максимално от съществуващото европейско финансиране в сектори като пътища, ВиК и иновации.

В неотдавнашен анализ на Групата на Световната банка бяха идентифицирани 10 начина за ускоряване на интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж в България. Оценката е структурирана чрез посочване на ВЪЗМОЖНОСТ – предизвикателства и възможности, ИЗБОР – вариантите за политики, и ПРОМЯНА – очакваните резултати за страната. 

Контакти с медиите
Във Вашингтон
Кристин Шрейдър-Кинг
Teл: (202) 458-2736
kschrader@worldbank.org
В София
Ивелина Таушанова
Teл: (359 2) 9697 239
itaushanova@worldbank.org


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2014/ECA/003

Api
Api