СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Данъчните реформи в световен мащаб подкрепят връщането към растеж и устойчивост на приходите

11 Ноември, 2011
Лондон, 10 ноември  2011 г. — Правителствата по света продължават реформите в данъчните си системи, се казва в новия доклад на Световната банка, Международната финансова корпорация и „Прайс Уотърхаус Купър”. Като цяло в 123 от 183 изследвани икономики са констатирани значителни регулаторни промени от 2006 година насам, насочени към облекчаване на данъчното бреме за малките и средни фирми като част от усилията на правителствата за насърчаване на бизнес регистрациите и намаляване на въздействието на глобалната икономическа криза.

В публикувания днес доклад PayingTaxes 2012 се посочва, че от юни 2010 до май 2011 година 33 икономики са успели да улеснят плащането на данъци и да намалят свързаните с това разходи. Най-често прилаганата данъчна реформа включва широко използване на онлайн системи за улесняване на изпълнението на данъчните разпоредби, въведени в 23 страни. Електронното подаване на данъчни декларации и плащане на дължимите данъци намалява значително обема на работата, свързана с обработка на хартиени документи, позволява по-целенасочен и основан на риска подход към одиторските проверки и изпълнението на данъчните задължения и допринася за премахване на корупцията.  

PayingTaxes 2012 измерва всички задължителни данъци и такси, които една средна по мащаб фирма плаща всяка година. Между включените в измерването данъци и такси са данък печалба или корпоративен/подоходен данък, социални осигуровки и трудови данъци, платими от работодателя, данък недвижима собственост, данък при прехвърляне на собственост, данък върху дивидентите, данък върху капиталовата печалба, данък върху финансовите транзакции, данък смет, пътен данък и данък МПС, както и други по-малки данъци и такси.

В доклада се прави констатацията, че от 2006 година насам общата норма на данъчно облагане за малките и средни фирми е спаднала с 8.5 процентни пункта, което прави над един процентен пункт годишно. През споменатия период времето, необходимо за изпълнение на фирмените данъчни задължения, е намалявало с повече от ден годишно (54 часа), а броят на платимите данъци е станал с пет по-малко.

"Големият брой реформи в данъчната администрация показва, че задачата за подобряване на системата за данъчно облагане на бизнеса заема важно място в дневния ред на правителствата”, казва Аугусто Лопес-Кларос, директор, Глобални показатели и анализи, Група на Световната банка. „Ако те успеят да изградят системи, чиито изисквания са лесни за изпълнение, тогава е по-висока вероятността бизнесът да извършва своята дейност в рамките на формалната икономика и да се превърне в по-устойчив източник на доходи, отколкото на дълг или помощ”, добавя Лопес-Кларос

Средната за света обща норма на данъчно облагане при малките и средни фирми сега възлиза на 44.8 процента от търговската им печалба. Изпълнението на данъчните задължения включва средно 28.5 плащания и отнема 277 часа.

"В ръцете на правителствата е да изградят данъчни системи, които насърчават инвестициите в бизнес и превръщат частния сектор в двигател на връщането към икономически растеж и просперитет”, казва Андрю Пакман, партньор в „Прайс Уотърхаус Купър” Великобритания по въпросите на данъчното облагане.

„Намаляването на ставките и улесняването на изпълнението на данъчните задължения ще помогне на фирмите да съсредоточат вниманието си върху разширяването на своята делова дейност”.

За Групата на Световна банка
Групата на Световна банка е един от най-големите източници на финансиране и знания за развиващите се страни в света. Тя се състои от пет тясно свързани помежду си институции: Международната банка за възстановяване и развитие (IBRD), Международната асоциация за развитие (IDA), Международната финансова корпорация (IFC), Многостранната агенция за гарантиране на инвестициите (MIGA) и Международния център за разрешаване на  инвестиционни спорове (ICSID). Всяка от тези институции играе важна роля в мисията за борба с бедността и подобряване на стандартите на живот на хората в развиващия се свят. За повече информация, моля вижте следните Интернет страници: www.worldbank.org, www.miga.org и www.ifc.org.

За „Прайс Уотърхаус Купър” (PwC)
Фирмите на PwC оказват помощ на организации и частни лица да създават стойностите, към които се стремят. Ние сме мрежа от фирми в 158 страни по света с близо 169 000 служители, посветили се на предлагането на качествени консултантски услуги в областта на застраховането и данъчното облагане. PwC се отнася до корпоративната мрежа, до една или няколко от нейните фирми, всяка от които е отделно юридическо лице. За повече информация, моля посетете Интернет страница www.pwc.com/structure. Споделете с нас онова, което е важно за вас и научете повече на www.pwc.com.СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2011/11/11/BG

Api
Api