СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Международният опит в управлението на пътищата беше дискутиран на семинар, организиран от Агенция „Пътна инфраструктура” и Световната банка

11 Февруари, 2010
Цената за поддръжка и ремонт на пътната инфраструктура може да бъде намалена с 15 до 40 процента. Това показва международният опит в тази област, който беше представен на семинар, организиран от Агенция „Пътна Инфраструктура” и подкрепен от Световната банка.

Намалението може да се постигне, ако в пътните администрации са въведени технически системи, които мониторират пътните условия и степента на използване на пътната инфраструктура. Необходими са също така и нови методи за договаряне на пътната поддръжка.

Семинарът е част от дейността на Агенция „Пътна инфраструктура” в изпълнение на проект на Световната банка за рехабилитация на пътната инфраструктура, който освен финансиране на ремонт на пътища предвижда и подкрепа на България за изграждане на модерна система за управление на пътната мрежа и помощ за изготвяне на договори, основани на резултатите. 

По време на семинара представители на Агенция „Пътна инфраструктура” представиха новата Система за управление на пътищата, която беше разработена от АПИ в рамките на проекта на Световната банка.

Изготвянето на такава система, с всички подсистеми – банка данни, икономически модели, сценарии на развитие, технологии за ремонт, видове материали и др. е изключително важна за управлението на пътната инфраструктура в България, така както това е факт във всички страни от Европейския съюз.” Това каза при откриването на семинара инж. Димитър Събев – член на УС на АПИ. По думите му системата за управление на пътищата е изключително важна от гледна точка вземането на обосновани и аргументирани решения по отношение ремонта и поддържането на републиканската пътна мрежа, съобразени с икономическото състояние на ресора. Тя ще е основен инструмент при изготвянето на аргументирани финансови анализи при кандидатстване на пътната агенция за средства по различни програми, пред различни финансови институции. „Така, че завършването и внедряването на този проект е от изключителна важност за страната.”, беше категоричен инженер Събев.

Като отговорен партньор Световната банка е решена да продължи да подпомага страната, като предоставя знания за най-добрите международни и Европейски практики, за да се превърне България в силно развита срана членка на Европейския съюз”, заяви по време на семинара Флориан Фихтъл, постоянен представител на Световната банка в България. Той допълни: „Правителството е изправено пред уникална възможност да структурира по-добре публичните  разходи и да подобри отчетността и постигането на резултати от всички публични ведомства. В този смисъл за нас беше чест да подкрепим усилията на Агенция „Пътна инфраструктура” за подобряване на управлението на пътищата в България. Дейностите, подкрепени от Световна банка, които бяха представени на този семинар ще дадат възможност на агенцията да запази съществуващите инвестиции в пътна инфраструктура, независимо от техния произход, и да се възползва максимално от достъпното финансиране за пътна инфраструктура в България”.

По време на събитието беше направен преглед на основните приложения на системата.
Опитът на някои Северни и Балтийски държави показва, че подобни дългосрочни договори за поддръжка, базирани на представянето, които са различни от договорите за изпълнение на определени дейности, използвани в момента в България, може да намалят общите разходи за поддръжка, като състоянието на пътищата се поддържа на добро ниво.

В рамките на проекта агенцията разработи също така и методология за изработка на тръжни документи за пилотно тестване на подобни договори. При осигурено финансиране тези пилотни проекти може да стартират още през 2011 година.

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2010/02/11/BG

Api
Api