Evenimente
Dissemination event and judicial training for “Insolvency and Creditor/Debtor Regimes Report on the Observance of Standards and Codes (ICR-ROSC) in Romania“
Conferinţa de lansare “Regimul juridic al insolvenţei şi drepturilor creditorilor/debitorilor” raport privind respectarea standardelor şi Codurilor (ICR-ROSC) în România
27-28 mai 2014Palatul Parlamentului, Sala Nicolae Bălcescu, București, Romania


Conferinţa de lansare a „Raportului privind regimul juridic al insolvenţei şi protecţia drepturilor creditorilor/ debitorilor (ICR-ROSC) în România” a fost organizată la 27 mai la Palatul Parlamentului. Aceasta a fost concepută de echipa ICR în colaborare cu echipa Sector Privat şi Financiar din cadrul Biroului Băncii Mondiale din Bucureşti, Ministerul Justiţiei, Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor şi Consorţiul pentru Codul insolvenţei.

Conferinţa de lansare

Conferinţa de lansare a „Raportului privind regimul juridic al insolvenţei şi protecţia drepturilor creditorilor/ debitorilor (ICR-ROSC) în România” a fost organizată la 27 mai la Palatul Parlamentului. Aceasta a fost concepută de echipa ICR în colaborare cu echipa Sector Privat şi Financiar din cadrul Biroului Băncii Mondiale din Bucureşti, Ministerul Justiţiei, Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor şi Consorţiul pentru Codul insolvenţei.

Raportul ICR ROSC pentru România s-a finalizat recent şi a fost prezentat autorităţilor române în luna aprilie 2014. Multe dintre recomandările din ROSC au fost preluate într-o nouă lege a insolvenţei care a fost recent adoptată. În cadrul acestui proces, autorităţile române au beneficiat de suport şi asistenţă tehnică pe parcursul diverselor etape ale formulării noii legi şi al dezbaterilor care au avut loc.

Conferinţa de lansare a reunit diverse grupuri relevante de actori interesaţi din România, incluzând judecători, practicieni în insolvenţă, avocaţi, contabili, bancheri, precum şi reprezentanţi ai ministerelor relevante (în total circa 100 de participanţi). Conferinţa a început cu mesajele de întâmpinare ale Ministrului Justiţiei, ale Şefului Comisiei Juridice a Camerei Deputaţilor şi ale Preşedintelui Consiliului Suprem al Magistraturii, care au reamintit angajamentul autorităţilor române pentru dezvoltarea unui mediu de afaceri prosper prin modernizarea infrastructurii juridice prin care sunt sprijinite firmele, şi au mulţumit Băncii Mondiale pentru suportul său şi asistenţa continuă prin experţi şi transfer de cunoştinţe. Elisabetta Capannelli, Directorul pe Ţară al Băncii Mondiale pentru România, a accentuat rolul esenţial şi impactul pe care rapoartele de evaluare le-au avut în România şi a subliniat câteva recomandări cheie ale Raportului ICR ROSC. Dr. Irit Mevorach a prezentat apoi concluziile şi recomandările din Raportul ICR ROSC, subliniind, de asemenea, domeniile cheie în care concluziile ROSC au fost încorporate deja, precum şi domeniile care necesită monitorizare în continuare.

Ulterior, în cadrul unei mese rotunde la care au participat reprezentanţi ai grupurilor interesate cheie – creditori, sistemul judecătoresc şi profesionişti în insolvenţă – s-au discutat aspecte ale raportului din diferite perspective. Preşedintele Executiv al Asociaţiei Române a Băncilor a menţionat că Raportul ICR ROSC a reuşit să captureze practica prezentă în România. Acesta a subliniat apoi problemele cu care se confruntă creditorii care se ocupă de creanţe irecuperabile, dar şi faptul că băncile încep să aprecieze faptul că insolvenţa nu înseamnă neapărat sfârşitul posibilităţii de recuperare a creanţelor. Un judecător sindic a menţionat problemele cu care se confruntă judecătorii în insolvenţă în absenţa unor capacităţi şi resurse suficiente. Un reprezentant al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă a menţionat necesitatea de a îmbunătăţi pregătirea administratorilor în ştiinţe economice şi administrarea afacerilor, în special având în vedere accentul mai mare pus pe restructurare. Grupului de experţi i s-a alăturat apoi echipa ICR pentru o sesiune de întrebări şi răspunsuri.

A doua parte a conferinţei a pus accentul pe noua lege a insolvenţei şi pe probleme cheie în implementarea acesteia. Procesul ce duce la reformă şi ţelurile cheie ale acestuia au fost prezentate şi discutate de un grup de experţi cu reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei şi ai Consorţiului pentru Codul insolvenţei. În luările lor de cuvânt, experţii au subliniat suportul inestimabil pe care l-au primit de la Banca Mondială pe parcursul procesului ce duce la reformă, în special având în vedere dezbaterile intense care au avut loc şi după cum a fost necesar adesea pentru a se ajunge la înţelegeri între interese contradictorii. Leif Clark a condus apoi o discuţie cu privire la probleme cheie în restructurări şi redresări. S-a subliniat faptul că noua lege, care include într-un singur cod procedurile de insolvenţă şi pre-insolvenţă, este acum mai modernă şi în mare măsură compatibilă cu standardele internaţionale, totuşi lipsa unei culturi a negocierii şi salvării ridică întrebarea dacă procedurile de restructurare vor fi utilizate în practică, dacă vor fi asigurate noi finanţări, şi dacă participanţii cheie, inclusiv autorităţile fiscale, vor lua parte la acest proces. În prezentarea finală, realizată de Irit Mevorach, Consilier Principal al Iniţiativei Băncii Mondiale privind regimul insolvenţei şi protecţia drepturilor creditorilor/debitorilor, s-au urmărit evoluţiile internaţionale recente şi în curs în domenii legate de obligaţiile directorilor, grupurile de întreprinderi şi insolvenţa internaţională. Scopul a fost de a spori gradul de conştientizare a evoluţiei standardelor internaţionale, de a sublinia relevanţa acestor noi evoluţii faţă de cadrul insolvenţei în România şi de a încuraja autorităţile atât să monitorizeze cât şi să participe activ la configurarea standardelor internaţionale.

Pregătirea judiciară

În cadrul pregătirii judiciare organizate la 28 mai s-a făcut inventarul concluziilor şi recomandărilor ROSC precum şi al viitoarelor evoluţii în noua lege a insolvenţei.

Conferinţa a fost concepută de echipa ICR în colaborare cu echipa Sector Privat şi Financiar din cadrul Băncii Mondiale, Ministerul Justiţiei, Consorţiul pentru Codul insolvenţei la sediul din Bucureşti al Price Waterhouse Coopers (PwC). Seminarul a vizat dezvoltarea capacităţii sistemului judecătoresc în vederea creşterii capacităţii de a face faţă complexităţii cazurilor de insolvenţă şi în vederea gestionării mai eficiente şi cu mai mare încredere a procedurilor de restructurare.

Programul a inclus sesiuni cu privire la trei aspecte cheie:

 • Probleme pentru judecători conform noii legi a insolvenţei (sesiune condusă de Leif Clark, echipa ICR).
 • Principii economice aplicabile procedurilor de insolvenţă (sesiune condusă de Cristian Ravasila PwC, România şi Prof. Radu Bufan, Universitatea de Vest).
 • Aptitudini şi tehnici de management al cazurilor (sesiune condusă de Dr. Diana Ungureanu, România).

Sesiunile au generat discuţii şi dezbateri animate şi extrem de relevante în rândul judecătorilor.

Agenda în limba română (PDF)

8.30 – 9.00 am

Welcome coffee. Înregistrarea participanților

9.00 – 9.30 am

Cuvânt de deschidere

Liviu-Bogdan Ciucă, Președinte, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Camera Deputaților

Robert Marius Cazanciuc, Ministrul Justiției

Elisabetta Capannelli, Country Manager, Banca Mondială România și Ungaria

9.30 – 10.15 am

Prezentarea practicii naționale

Dr. Irit Mevorach, Avocat senior, Banca Mondială

 • Accesul la creditare și protecția drepturilor creditorilor
 • Managementul riscului și reorganizarea
 • Cadrul legal pentru insolvența corporativă
 • Cadrul instituțional pentru regimurile debitor-creditor și insolvență
 • Recomandări de politici și priorități

10.15 – 11.00 am

Discuții cu privire la constatările, concluziile și recomandările ROSC

Moderator: Dr. Diana Ungureanu, Judecător, Institutul Național al Magistraturii

Speakeri invitați:

Ionela Ghiugan, Judecător, Tribunalul București

Carmen Popa, membru al Consiliului Național de Conducere a Uniunii Practicienilor în Insolvență

Florin Dănescu, Președinte executiv, Asociația Română a Băncilor

 

11:00 – 11:15 am

 

 

11:15- 11:30 am

 

Discuții, întrebări și răspunsuri

Pauză de cafea

11:30 – 12:15 pm

Prezentarea reformei insolvenței

Moderator: Dr. Florin Moţiu, Judecător, Ministerul Justiției

Speakeri invitați:

Irina Șarcane, Partener Șarcane&Asociații, lider de proiect, Consorțiul consultant pentru proiectul “Codul Insolvenței”

Simona Miloș, Președinte, Institutul Național pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvență, membru al Consorțiului consultant pentru proiectul “Codul insolvenței”

Dr. Sorin David, Partener, D&B David și Baias, membru al consorțiului consultant pentru proiectul “Codul insolvenței”

Dr. Radu Bufan, profesor universitar, Universitatea de Vest din Timișoara, Membru al Consorțiului consultant pentru proiectul “Codul insolvenței“

 

12:15 – 1:15 pm

Discuții pe aspecte cheie ale cadrului legal în materia restructurării și insolvenței

Moderator: Leif M. Clark, Judecător, Banca Mondială

 • Restructurările extrajudiciare și crearea unei culturi a reorganizării
 • Îmbunătățirea perspectivelor de reorganizare (încheierea unui moratoriu; finanțarea după deschiderea procedurii; participarea creditorilor; termene
 • Rolul profesioniștilor în procedura insolvenței; rolul judecătorului sindic

 

1:15 – 2:15 pm

Pauză de prânz

 

2:15 – 3:00 pm

Discuții pe aspecte cheie ale cadrului legal în materia restructurării și insolvenței

Dr. Irit Mevorach, Banca Mondială

 • Obligațiile directorilor și organelor cu atribuții de supraveghere/control în perioada suspectă
 • Insolvența grupului de societăți
 • Insolvența internațională

 

3:00 – 3:15 pm

Cuvânt de încheiere

Dr. Florin Moțiu, Judecător, Ministerul Justiției


 • Image

  LIVIU-BOGDAN CIUCĂ

  Președinte, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Camera Deputaților
  Liviu-Bogdan Ciucă este Președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților. Licențiat al Facultății de Drept și doctor în științe juridice, este notar public din 1997 și deputat în Parlamentul României din anul 2004. Totodată, este conferențiar universitar dr. la Facultatea de Drept a Universității Danubius din Galați și la Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice a Universității Dunărea de Jos din Galaţi. Este membru în numeroase asociații internaționale, cum ar fi Asociația Internațională de Drept Penal, Asociația Internațională de Drept Civil, Uniunea Internațională a Notariatului Latin, European Law Society, Washington Academy of Sciences, New York Academy of Sciences. Are, de asemenea, și o bogată activitate publicistică semnând în calitate de autor și co-autor peste 14 lucrări în materii precum dreptul de proprietate și succesiuni.
 • Image

  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

  Ministrul Justiției
  Robert Marius Cazanciuc este Ministrul Justiției din 15 aprilie 2013. Magistrat de profesie, el a ocupat funcții de conducere în mai multe instituții publice, având o experiență consistentă în implementarea de reforme pentru modernizarea activității structurilor administrative. Absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității București și al Institutului Național al Magistraturii, în perioada 1998-2004 a efectuat cursuri de formare și vizite de studiu în Franța, Germania și Statele Unite ale Americii. Între 1995-1998 a fost procuror, în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ilfov. Din 1998 Robert Cazanciuc s-a transferat la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie unde a lucrat timp de doi ani ca procuror în cadrul Biroului pentru relaţia cu mass-media. Din 2000 până în 2001 a fost purtător de cuvânt al aceluiaşi Parchet, elaborând în această perioadă primul ghid de relaţii cu presa al Ministerului Public din România. În perioada 2001-2004 Robert Cazanciuc a fost Director General şi apoi Subsecretar de Stat în cadrul Corpului de Control al Primului Ministru al României. Ca Subsecretar de Stat a coordonat echipa de elaborare a Acordului de cooperare administrativă cu OLAF. În 2004 a fost numit Secretar de Stat la Departamentul Implementare Programe şi Ajustare Structurală, calitate în care a elaborat şi susţinut, în relaţia cu instituţiile Uniunii Europene, planurile de acţiune care au vizat implementarea angajamentelor asumate de România. În anul 2005 Robert Cazanciuc a fost Director General adjunct la Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Apoi, până în 2008, a fost Procuror şef al Biroului pentru relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar în perioada 2009 - 2013 Secretar General al Ministerului Afacerilor Externe
 • Image

  ELISABETTA CAPANNELLI

  Country Manager, Banca Mondială România și Ungaria
  Elisabetta Capannelli, cetăţean italian, a devenit la 7 mai 2013 Director pe Ţară al Băncii Mondiale pentru România şi Ungaria. Doamna Capannelli si-a inceput carierain Banca Mondială în anul 1998 în funcţia de Economist în cadrul Departamentului de Dezvoltare Urbană în Regiunea Asia de Est şi Pacific. De atunci, ea a deţinut diverse funcţii, inclusiv Manager al Programului pentru Participarea Sectorului Privat în Infrastructură în Regiunea Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, şi Şef de Sector pentru Departamentul de Dezvoltare Durabilă în Regiunea Europa şi Asia Centrală. Între 2005 şi 2008, Doamna Capannelli a lucrat la Comisia Europeană unde a deţinut, printre altele, funcţia de Membru de Cabinet pentru Comisarul European Joaquin Almunia, la momentul respectiv Comisar pentru Afaceri Economice şi Monetare. Doamna Capannelli a fost responsabilă pentru portofoliul internaţional al Cabinetului. Anterior angajării în cadrul Băncii Mondiale, Elisabetta Capannelli a locuit în Manilla unde a lucrat pentru Banca de Dezvoltare Asiatică în Regiunile Asia de Sud, Asia de Est şi Pacific. Înainte de a-şi începe cariera internaţională, ea a lucrat timp de trei ani în Italia în funcţia de economist pentru Nomisma în Bologna, a fost partener al unei firme de consultanţă în economie politică şi econometrie, profesor şi cercetător ştiinţific. Doamna Capannelli deţine o diplomă de master în ştiinţe politice cu specializare în economie politică de la Universitatea Bologna, şi o diplomă de master în economia dezvoltării de la Universitatea Sussex.
 • Image

  IRIT MEVORACH

  Avocat senior, Banca Mondială
  Dr. Irit Mevorach este Avocat Senior în cadrul Băncii Mondiale, coşef al iniţiativei Băncii Mondiale privind insolvenţa şi regimul creditorilor/ debitorilor, şi profesor asociat de Drept la Universitatea din Nottingham (Marea Britanie). Irit deţine diplome în drept de la Universitatea Tel-Aviv (licenţă cu distincţie, 1997, master, 2001) şi de la UCL, Londra (doctorat, 2006). A fost asociat principal la Lipa Meir & Co, Tel-Aviv, Israel (1998- 2003), şi a acţionat ca lichidator de societăţi şi a oferit consultanţă în proceduri de restructurare, administrare şi lichidare a marilor întreprinderi. Domeniile de competenţă ale Dr. Irit Mevorach sunt insolvenţa, legea societăţilor şi drept internaţional privat. A publicat articole în reviste de specialitate juridică bine-cunoscute din Marea Britanie, Europa şi Statele Unite. Cartea sa „Insolvenţa în cadrul grupurilor de întreprinderi multinaţionale” (Oxford University Press, 2009) a câştigat Premiul Edwin-Co / INSOL Europe pentru Bursă Juridică Eminentă (2010) iar în anul 2005 a primit medalia de aur pentru cercetare în dreptul internaţional al insolvenţei de la Institutul Internaţional de Insolvenţă. Irit a primit burse de la Academia Britanică pentru cercetarea sa empirică în domeniul insolvenţei transfrontaliere. Între 2006-2013 Irit a acţionat în calitate de consultant expert pentru guvernul Marii Britanii în deliberările Grupului de Lucru V (Dreptul insolvenţei) al Comisiei Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional (UNCITRAL).
 • Image

  DIANA UNGUREANU

  Judecător, Institutul Național al Magistraturii
  Diana Ungureanu este judecător la Curtea de Apel Piteşti, România. În prezent ea este detaşată la Institutul Naţional al Magistraturii în calitate de formator pentru judecători în drept comercial şi dreptul concurenţei. Este lector universitar doctor la Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Bucureşti. A absolvit ca şef de promoţie Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti şi a obţinut diploma de doctor în drept comercial internaţional privind insolvenţa transfrontalieră de la Academia de Studii Economice, Bucureşti şi o diplomă de master în administraţie publică. A fost timp de 3 ani director adjunct al Institutului Naţional al Magistraturii. În anul 2010 a început doctoratul în dreptul concurenţei la Universitatea din Limoges, Franţa. Este orator invitat cu regularitate la conferinţe naţionale şi internaţionale în drept comercial, dreptul insolvenţei şi dreptul concurenţei şi participă la numeroase evenimente internaţionale în acest domeniu. De asemenea, este autor al unor cărţi şi al multor articole în acest domeniu, inclusiv al unei cărţi referitoare la insolvenţa transfrontalieră.
 • IONELA MARIANA GHIUGAN

  Judecător, Tribunalul București
  A absolvit în anul 1997 Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi şi Institutul Naţional al Magistraturii în anul 1998. A profesat în calitate de judecător la Judecătoria Sectorului 1 şi Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, iar începând cu anul 2004 în cadrul Secţiei de insolvenţă a Tribunalului Bucureşti. În perioada ianuarie 2007- aprilie 2012 a fost detaşată la Inspecția Judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, după care și-a reluat activitatea de judecător sindic în cadrul Tribunalului București. A fost membru al Comisiei de specialiști pentru redactarea actualei Legi insolvenței (2005- 2006) și a Codului insolvenței (2013-2014).
 • Image

  CARMEN POPA

  Membru al Consiliului Național de Conducere a Uniunii Practicienilor în Insolvență
  Carmen Popa este membru al Consiliului Național de Conducere al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România. A absolvit Facultatea de Drept a Universității București, specializarea drept international și Centrul de Studii Europene de pe lângă Universitatea Nancy II, specializarea drept comunitar. A facut parte dintr-un colectiv de autori care a redactat Culegerea de Jurisprudență 2006-2009 Procedura Insolvenței, Ed. C.H.Beck. Este autor de studii juridice publicate în Revista Phoenix a U.N.P.I.R. În prezent, lucrează ca avocat specializat în dreptul afacerilor și practician în insolvență.
 • Image

  FLORIN DĂNESCU

  Președinte executiv, Asociația Română a Băncilor
  Domnul Florin Dănescu are o experiență de peste 17 ani în industria de servicii bancare și financiare. Licențiat în economie la Academia de Studii Economice și absolvent EMBA la WU Executive Academy, Dl. Dănescu și-a început cariera în anul 1995 la Ministerul Finanțelor, unde a coordonat și monitorizat relațiile cu organismele financiare internaționale. Din 1996, s-a orientat către activitatea de trezorerie și a devenit șeful Departamentului Piețe Financiare din cadrul unei importante bănci de stat. În 2000, Dl. Dănescu s-a alăturat echipei unei bănci de talie mică cu capital privat, în calitate de șef al Direcției Trezorerie, devenind ulterior Prim-vicepreședinte, responsabil cu gestionarea operațiunilor cu numerar, a activității de trezorerie și management al riscului, și a activităților și inițiativelor în domeniul tehnologiei informației, fiind implicat în definirea și implementarea strategiei băncii și în elaborarea și administrarea bugetului. Din 2008, Dl. Dănescu a fost ales președintele executiv al băncii, devenind astfel unul dintre cei mai tineri președinți de bancă din țară. În 2011, domnul Florin Dănescu a fost desemnat de către comunitatea bancară președintele executiv al Asociației Române a Băncilor. Vasta sa experiență și gândirea strategică orientată pe proiecte au coincis cu obiectivele și planul strategic al Asociației Române a Băncilor. În calitate de președinte executiv al Asociației Române a Băncilor, dl. Dănescu își asumă rolul de reprezentant al comunității bancare, apărând interesele băncilor și promovând principiile politicii bancare în domenii de interes general pentru membrii asociației. Din anul 2011 dl. Florin Dănescu reprezintă Asociația Română a Băncilor în cadrul Comitetul Executiv al Federației Bancare Europene.
 • Image

  FLORIN AUREL MOȚIU

  Judecător, Ministerul Justiției
  Florin Aurel Moțiu este judecător la Curtea de Apel, Timișoara, în prezent detașat la Ministerul Justiției. Absolvent al Facultății de Drept a Universității din București, este doctor în drept comercial al Universității de Vest din Timișoara din 2005, cu distincția Magna Cum Laude. Și-a început cariera didactică în anul 1997 și în prezent este conferențiar universitar dr. la Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara. Florin este și formator al Institutului Național al Magistraturii în drept comercial din 2004 și în cooperare judiciară europeană în materie civilă și comercială din 2007. Este membru în rețeaua națională de judecători pentru cooperarea judiciară în materie civilă și comercială din 2004 și autor a 45 de articole publicate în reviste de specialitate juridică. Totodată, este autor și coautor a 21 de lucrări monografice și cursuri universitare, dintre care “Contractele speciale în noul Cod civil” și „Contractele comerciale de intermediere fără reprezentare”.
 • Image

  ANA-IRINA ȘARCANE

  Partener Șarcane&Asociații, lider de proiect, Consorțiul consultant pentru proiectul “Codul Insolvenței”
  Ana-Irina Șarcane, avocat, este Partener coordonator al Șarcane & Asociaţii precum şi fondator al Five SPRL. Anterior, a lucrat peste 15 ani la PwC ca Avocat Senior în cadrul grupului Servicii de Redresare a Afacerilor. În această funcţie, a coordonat echipa juridică în multe cazuri de insolvenţă, care au inclus câteva dintre cele mai complexe cazuri derulate în România. Are o experienţă vastă în calitate de consultant în insolvenţă şi de avocat pledant în materii de drept civil şi comercial, acoperind toate nivelurile de jurisdicţie. În prezent, Irina coordonează proiectul finanţat de Banca Mondială pentru redactarea Codului Insolvenţei, lucrând într-un consorţiu cu unii dintre cei mai prestigioşi avocaţi, practicanţi în insolvenţă şi profesori universitari din România. Între 2004 şi 2006, a fost unul dintre cei doi coordonatori locali ai proiectului Phare privind îmbunătăţirea sistemului falimentului în România, care a rezultat pe atunci în noua lege a insolvenţei, un sistem de gestionare a fişierelor electronice pentru instanţe precum şi instruire pentru 500 de judecători şi grefieri. Membru activ al comunităţii practicienilor în insolvenţă, Irina a fost orator invitat pentru aspecte legate de insolvenţă în conferinţe şi alte evenimente profesionale, atât în România cât şi în străinătate. Domnia sa este şi formator, predând cursuri în aspecte de insolvenţă la conferinţe de educaţie continuă pentru membrii UNPIR. Irina este membru al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) – din 1999 (membru fondator); membru al Asociaţiei Europene a Practicienilor în Insolvenţă (INSOL EUROPE) – din 1999, membru al Baroului Bucureşti – din 1996 şi membru al Consiliului Academic al INPPI (Institutul Naţional pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvenţă).
 • Image

  SIMONA MILOȘ

  Președinte, Institutul Național pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvență, membru al Consorțiului consultant pentru proiectul “Codul insolvenței”
  Simona Maria Miloș, membru fondator și partener la societatea civilă de avocați Stănescu, Miloș, Dumitru și Asociații (SMDA), înființată în anul 2006. Specializarea în care s-a consacrat și unde este recunoscută ca fiind un adversar redutabil, vizează domeniul distinct al procedurilor de insolvență, în care s-a implicat activ, atât în calitate de avocat în litigii de mare complexitate cât și de doctrinar, prin intermediul a numeroase lucrări publicate în revistele de specialitate sau prezentate în cadrul conferințelor și a atelierelor de lucru. Prezentă și la catedră – domnia sa fiind lector în cadrul seminariilor adresate specialiștilor în insolvență, precum și în cadrul unor proiecte PHARE de elaborare a legislației în materia insolvenței, Simona Miloș face parte din echipa consorțiului care a participat la elaborarea proiectului noului Cod al Insolvenței. Membră a Baroului București (din 1998), a Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, a International Bar Association, Union Internationale des Avocats și a INSOL Europe (din 2001), este, începând din anul 2012, Președintele Institutului Național pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvență din România (INPPI) –instituție specializată în pregătirea inițială și continuă a acestora.
 • Image

  SORIN DAVID

  Partener, D&B David și Baias, membru al consorțiului consultant pentru proiectul “Codul insolvenței”
  Sorin David este partener coordonator al D&B David și Baias, societate civilă de avocaţi. Este membru al Baroului București din anul 1991 și a fost arbitru al Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României în perioada 2002-2005 şi din 2012 până în prezent. Sorin a absolvit instituții de învățământ superior juridic din România (Universitatea Bucureşti, doctorat summa cum laude), Statele Unite ale Americii (Masterat în Drept Fiscal „with honours”) și Olanda (studii postuniversitare). De asemenea, este cadru universitar al Facultăţii de Drept din cadrul Universității București, unde predă drept comercial şi dreptul concurenţei. Este expert în domeniul societăţilor comerciale şi al grupurilor de societăţi, în dreptul concurenţei şi în domeniul fuziunilor şi achiziţiilor. Sorin este autor al unui număr de peste 20 de articole de drept în publicații juridice din România sau din străinătate. Totodată, el este co-autor al lucrării “Legea Societăților Comerciale. Comentariu pe articole”, una dintre lucrările de referință în domeniul dreptului societăților comerciale din România. Sorin a participat la diverse proiecte vizând armonizarea legislației românești cu reglementările UE și cele mai bune practici internaționale. Astfel, de-a lungul timpului a participat la proiecte legislative privind Legea Sponsorizării (1992), Legea Societăţilor Comerciale (1997; 2006), legislaţia garanţiilor reale mobiliare (1999); legislaţia insolvenţei (2000; 2006; 2014).
 • Image

  RADU BUFAN

  Profesor universitar, Universitatea de Vest din Timișoara, Membru al Consorțiului consultant pentru proiectul “Codul insolvenței“
  Radu Bufan este profesor și conducător de doctorat în domeniile drept fiscal și dreptul insolventei la Facultatea de drept a Universității de Vest din Timișoara. Radu coordonează și masteratul de drept fiscal de la Facultatea de Drept a Universității din București. Absolvent al Facultății de Științe Economice a Universității din Timișoara și al Facultății de Drept a Universității București, Radu este membru al Baroului Timiș, al CECCAR, UNPIR și EATLP. Între anii 1992-2000 a fost senior manager la Coopers&Lybrand și PwC iar din 2001 este managing partner la Associated Business Advisors. Radu este președinte al filialei din România a Asociației Internaționale de Fiscalitate (IFA) (International Fiscal Association) și consultant științific al revistei de insolvență, Phoenix, editată de Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență precum și al Revistei Române de Drept al Afacerilor. Radu este autor a 2 cărți și a peste 20 de articole în materia dreptului insolvenței și a dreptului fiscal.
 • Image

  LEIF M. CLARK

  Judecător, Senior Expert Banca Mondială
  Leif Clark a lucrat peste 20 de ani ca judecător specializat pe probleme de insolventa pentru Districtul de Vest Texas, pana la sfârșitul anului 2012. În acest timp, a publicat peste 300 de decizii pe un spectru larg de probleme de insolvență, atât corporative cat și ale consumatorilor. Este recunoscut ca un lector de prestigiu pe tot cuprinsul SUA, publicând o serie de lucrări academice pe probleme de insolvență.Judecătorul Clark a prezidat cu succes “Inverworld” unul dintre primele cazuri de probleme transfrontaliere în care au fost implicate patru națiuni. De asemenea, domnia sa a contribuit la proiectul de lege transnațională ALI ( care implică Canada, Mexic și SUA) și a fost membru al delegației SUA în Grupul de lucru V al UNCITRAL din 2005 până în 2013. Este co-autor al Collier, cel mai important tratat de insolventa în SUA, semnând un capitol din Capitolul 15 (adoptarea de către SUA a legii privind insolvența transfrontalieră). Publicațiile și articolele sale au fost citate in decizii care implicau insolvențe transfrontaliere. Judecător Clark a predat ca profesor adjunct la Universitatea din Texas, Facultatea de Drept, precum și în cadrul programului de masterat in drept a McGeorge Internațional în Salzburg, Austria. De asemenea, el a contribuit la dezvoltarea și coordonarea unui program de formare judiciară pentru judecători din țările CEE, în numele USAID la sfârșitul anilor 1990. Personal a condus programe de formare a peste 200 de judecatori în Letonia, Polonia, România și Ucraina. Judecătorul Clark este în prezent membru (șn fost membru al comitetului executiv) al Conferinței Naționale de Insolventa, Colegiul American de Insolventa, Institutul American de Insolventa (și fost membru al comitetului executiv), INSOL International șn Institutul Internațional de Insolvență.
 • Image
  Elisabetta Capannelli vorbeşte în deschiderea conferinţei ROSC.
 • Image
  Adrian Bordea, Preşedintele Consilului Naţional al magistraturii, vorbeşte despre reforma judiciară necesară pe baza recomandărilor ROSC în deschiderea conferinţei ROSC (în dreapta - Liviu-Bogdan Ciucă, Președinte, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Camera Deputaților, iar la stânga – Leif Clark, Judecător Leif M. Clark, Banca Mondială).
 • Image
  Ministrul Justiţiei, Robert Marius Cazanciuc, vorbeşte în deschiderea conferinţei ROSC.
 • Image
  Participanţii la conferinţa ROSC urmăresc prezentările vorbitorilor.
 • Image
  O parte din consorţiu - Simona Miloş, Florin Moţiu, Irina Şarcane, Sorin David, Radu Bufan – prezintă noua lege a insolvenţei.
 • Image
  Prof. Radu Bufan şi Cristian Răvăşilă, PwC, prezintă principiile economice pentru judecătorii sindici.
 • Image
  Leif Clark talks vorbeşte despre provocările pentru judecători conform noului Cod al insolvenţei.
 • Image
  Judecatori participă la workshop-ul juridic ROSC pe 28 mai 2014.
 • Image
  Masă rotundă in cadrul workshop-ului juridic ROSC din 28 mai 2014.
 • Image
  Masă rotundă in cadrul workshop-ului juridic ROSC din 28 mai 2014.
 • Image
  Florin Dănescu, Președinte executiv, Asociația Română a Băncilor, discută despre constatările, concluziile și recomandările ROSC.
 • Image
  Simona Miloș, Președinte, Institutul Național pentru Pregãtirea Practicienilor în Insolvențã, membru al Consorțiului consultant pentru proiectul “Codul insolvenței”, prezintã reforma insolvenței.
Welcome