COMUNICAT DE PRESĂ

Banca Mondială și România Continuă Parteneriatul pentru Reforme Structurale și o Administrație Publică Modernă

11 ianuarie 2016


Image

Semnarea Memorandului de Înțelegere dintre Banca Mondială și Guvernul României la Palatul Victoria, București 


București, 11 ianuarie 2016 - Astăzi, Guvernul României și Banca Mondială au semnat un memorandum de înțelegere (MoU) pentru a continua acordarea de servicii de asistență tehnică până în anul 2023. Memorandumul de înțelegere va sprijini Guvernul în continuarea reformelor structurale și creșterii eficienței administrației publice, în timp ce România continuă să tindă înspre media Uniunii Europene. Instituțiile publice vor fi principalul beneficiar al acestor servicii de asistență care vor fi finanțate prin Fondurile Structurale și de Investiții Europene (ESIF) din cadrul perioadei de programare 2014-20.

Din 2010, aproape 20 de instituții publice au beneficiat de programul Băncii Mondiale din România prin care s-au pus bazele unei administrații publice moderne. Programul a inclus domenii precum incluziune socială și reducerea sărăciei, agricultură, schimbări climatice, concurență, sectorul privat, educație, transport și planificare urbană. Prin sprijinul oferit Guvernului României s-au formulat politici sectoriale care au pregătit acordul de parteneriat cu Uniunea Europeană, programele operaționale, strategiile naționale și locale de dezvoltare. Programul Băncii Mondiale a contribuit la formularea a cinci strategii naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei, îmbătrânirea activă, reducerea părăsirii timpurii a şcolii, educația terțiară și învățarea pe tot parcursul vieții, prin care s-au indeplinit condiționalitățile ex ante ale Uniunii Europene din aceste sectoare.

Parteneriatul Băncii cu Guvernul României se întinde pe o perioadă de peste 40 de ani,  România fiind într-un rol tradițional de debitor, însă în ultimii cinci ani, serviciile de asistență au fost principalul punct de interes al programului. Experiența în România a ajutat Banca Mondială să își dezvolte un model de operare mai eficient pentru țările membre aflate într-un stadiu mai avansat de dezvoltare, dar și pentru celelalte regiuni din lume.

În ultimii cinci ani, autoritățile locale și naționale, prin parteneriatul pentru servicii de asistență, au beneficiat de expertiza internațională și cunoștințele Băncii Mondiale. Acest parteneriat de succes s-a dezvoltat în mod considerabil, ca urmare, România are cel mai mare program de acest tip din cadrul Băncii cu rezultate importante în domenii cheie” a declarat Cyril Muller, Vice Președintele pentru Europa și Asia Centrală. ”Experiența și cunoștințele generate fac din România un model demn de urmat de către alte țări.

După experiența de succes din ultimii cinci ani, noul memorandum include extinderea serviciilor de asistență pentru toate fondurile ESIF 2014-20, incluzând pentru prima oara accesul la Fondul European de Agricultură și Dezvoltare Rurală și la Fondul European de Acvacultură, Piscicultură și Pescuit.

"Acest memorandum marchează un moment important, întrucât permite dezvoltarea în următorii zece ani a parteneriatului și accesarea unei palete mai diverse de fonduri europene. Începând cu 2010, am oferit servicii de asistență tehnică în cadrul a peste 40 de proiecte pentru aproape 20 de instituții publice în România,a declarat Elisabetta Capannelli, Manager de Țară al Băncii Mondiale pentru România. "Suntem mândri să avem un program solid de servicii de asistență tehnică, dar, mai important, unul care a permis dezvoltarea reformelor structurale în România și a aspirațiilor Europene. Programul a avut un impact ridicat, așa cum se poate observa la nivel național, regional și local."

Un bun exemplu în acest sens îl reprezintă prima platformă online de achitare a taxelor din România care a fost lansată în 2014 în cadrul serviciilor de asistență pentru Înființarea unei Unități de Implementare pentru Cancelaria Primului Ministru. Datorită acestei platforme, au fost reduse costurile de respectare a normelor legislative și a eficientizat procesul de plătire a taxelor. Punerea în aplicare a acestei platforme a fost urmată de crearea unui sistem prin care orice cetățean poate să își exprime prin SMS părerea privind calitatea serviciilor publice, fapt ce a îmbunătățit cu 86% percepția plătitorilor de taxe privind serviciile fiscale din București.   

În cadrul serviciilor de asistență pentru Armonizarea Proiectelor Finanțate de la Bugetul de Stat cu cele finanțate de UE, proiect în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Banca Mondială a sprijinit reformarea celui mai mare program de investiții finanțat de către bugetul de stat, estimat la 8 miliarde de dolari, în conformitate cu bunele practici ale Uniunii Europene. Planificarea și bugetarea multianuală, implementarea unui sistem clar de prioritizare și a unui mecanism simplu de evaluare și monitorizare au fost introduse recent.

Ca și în perioada memorandumului precedent semnat cu Banca Mondială și alte instituții financiare (Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare), Ministerul Fondurilor Europene va oferi direcția strategică și coordonarea activitaților din cadrul memorandumului semnat între Guvernul României și Banca Mondială. 


Image

Cyril Muller, Vicepreședintele Băncii Mondiale pentru Europa și Asia Centrală, și Aura Răducu, Ministrul Fondurilor Europene

Contacte media
În Brussels
Anna Kowalczyk
tel : +1 (202) 2909281
akowalczyk@worldbank.org
În București
Ioana Irimia
tel : +4021 2010 322
iirimia@worldbank.orgCOMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2016/ECA/078

Api
Api


Welcome