BRIEF

Clarificări Aduse de Banca Mondială Privitor la Declaraţiile Formulate în Timpul Emisiunii “Sinteza Zilei” Transmisă de Postul TV Antena3 în Data de 15 Decembrie 2016

19 decembrie 2016


Clarificări aduse de Banca Mondială privitor la declaraţiile formulate în timpul emisiunii “Sinteza Zilei” transmisă de postul TV Antena3 în data de 15 decembrie 2016 şi la declaraţii similare preluate de alte canale de presă

Biroul Băncii Mondiale în România doreşte să aducă o serie de clarificări cu privire la declaraţiile formulate în timpul emisiunii “Sinteza Zilei” transmisă de postul TV Antena3 în data de 15 decembrie 2016 şi la declaraţii similare preluate de alte canale de presă:

  • Banca Mondială şi Guvernul României au semnat un Memorandum de Înţelegere (MDI) privind furnizarea de servicii de consultanță rambursabile („SCR“) menite să vină în sprijinul instituţiilor publice. MDI răspunde solicitărilor formulate de mai multe guverne care s-au succedat în România cu privire la furnizarea de cunoştinţe de ultimă oră şi de servicii de consultanţă în domeniul politicilor publice în următoarele domenii: reforme ale politicilor publice menite să îmbunătăţească gradul de convergenţă al României cu restul UE, reducerea nivelului de sărăcie şi de excluziune socială, inclusiv pentru romi, promovarea principiului prosperităţii partajate, consolidarea capacităţii administrative şi absorbția fondurilor europene. MDI este încheiat pentru perioada 2016-2023, pentru a putea corespunde întocmai perioadei în care se acordă Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii (FESI), în condiţiile în care fondurile europene constituie principala, dar nu singura, sursă de finanţare pentru acest gen de asistență tehnică, tot astfel precum şi se procedează şi cu BEI/BERD în state membre ale UE;
  • MDI furnizează cadrul strategic de parteneriat şi cooperare şi nu implică nicio resursă financiară din partea guvernului României. Serviciile de analiză şi asistenţă tehnică sunt furnizate de Bancă în urma unor solicitări formulate de instituţii ale guvernului şi sunt realizate în maniera solicitată de acestea, în funcţie de modul în care evoluează şi nevoile şi cerinţele beneficiarilor;
  • MDI-ul a fost discutat şi negociat în perioada iulie 2014 - decembrie 2015 cu două guverne care s-au succedat în România. MDI-ul este un document asumat de către autorităţile române şi vine în sprijinul unei agende deschise, europene şi pe termen lung, care este vitală pentru transformarea economică şi socială a României şi pentru convergența mai rapidă cu celelalte state membre UE. MDI a fost semnat în cadrul unei ceremonii publice în data de 11 ianuarie 2016;
  • După semnare, MDI-ul a fost inclus într-o hotărâre de guvern - HG nr. 167/16.03.2016. Hotărârea de guvern privitoare la aprobarea MDI-ului şi textul integral al MDI-ului constituie documente publice şi nu „secrete“, aşa cum în mod eronat s-a subliniat în cadrul programului „Sinteza Zilei“. Textul integral al MDI-ului citat se află la următoarea adresă: http://legeaz.net/monitorul-oficial-204-2016/hg-167-2016

Banca Mondială rămâne un partener dedicat în sprijinirea eforturilor României de reducere a nivelului de sărăcie şi de abordare a unei agende de natură să susţină creşterea economică durabilă.