Skip to Main Navigation

Огляд

 • УКРАЇНА

  2020

  Населення, млн осіб

  44,0

  ВВП, у поточних цінах, млрд дол. США

  137,3

  ВВП на душу населення, у поточних цінах, дол. США

  3 118,4

  Очікувана тривалість життя при народженні, роки (2018)71.6

  Протягом останніх семи років перед Україною постали гострі виклики в політичній, безпековій та економічній сферах.  Після повстання на Майдані в лютому 2014 року країна пережила ряд подій історичного значення, включаючи початок конфлікту на сході України.  До основних реформ, реалізованих урядом у період з 2014 року до 2019 року, належать значна фіскальна консолідація, перехід на гнучкий валютний курс, реформа тарифів на енергопостачання та системи соціального захисту, забезпечення більшої прозорості державних закупівель, спрощення регулювання бізнесу, стабілізація й реструктуризація банківського сектору, поступ у реформуванні системи охорони здоров’я та пенсійного забезпечення, а також створення антикорупційних органів.  Водночас, українці і надалі відчувають потребу у подальшому покращені врядування.  Найсуттєвішою проблемою для більшості людей є недовіра до державних інститутів.

  Президент Володимир Зеленський був обраний у квітні 2019 року, а в липні його партія «Слуга Народу» перемогла на парламентських виборах. Обидва уряди, той який було призначено в результаті цих вибрів, та новий уряд, перепризначений в березні 2020 року, зобов'язалися реалізувати амбітну та далекосяжну програму реформ.

  Хоча вплив пандемії на економіку був менш серйозним, ніж очікувалося, Україна залишається серед країн Європи, які найбільше постраждали від пандемії COVID-19 з точки зору сектору охорони здоров'я. В кінці 2020 року в Україні була прийнята Національна дорожня карта вакцинації від COVID-19, а у лютому 2021 року розпочалася кампанія з вакцинації.

 • Стратегія

  ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТІВ СВІТОВОГО БАНКУ

  Кількість проектів: 9 інвестиційних операцій МБРР, плюс одна програма фінансування на основі результатів (PforR).

  Загальна сума позик: 3,19 млрд доларів США, включаючи 148 мільйонів доларів США фінансування Фонду чистих технологій (CTF).

  Світовий банк та Україна

  Україна приєдналась до Світового банку у 1992 році. За більш ніж 28 років співпраці зобов'язання Банку перед країною сягнули майже 14 млрд доларів США в рамках приблизно 70 проектів і програм.

  Світовий банк та українська влада реалізовують Концепцію партнерства з Україною на 2017-2021 фінансові роки, яка має на меті надання підтримки країні в забезпеченні тривкого відновлення економіки на користь усього населення. Концепція партнерства, що реалізовується, орієнтована на підвищення ефективності функціонування ринків, створення умов, необхідних для забезпечення фіскальної та фінансової стабільності, а також удосконалення надання послуг для всього населення України.

  Ключові сфери співпраці

  Протягом останніх семи років, Банк надав народові України підтримку у формі серії позик у рамках політики розвитку (ППР), декількох нових інвестиційних операцій, Програмного фінансування на основі результатів на підтримку сільськогосподарської галузі та двох гарантій загальним розміром майже 6 млрд доларів США, маючи на меті підвищення якості критично важливих державних послуг, підтримку у здійсненні реформ і сприяння розвиткові приватного сектора.

  Заходи з реформування, на підтримку яких здійснювались операції Банку, спрямовані на підтримку державної політики, сприяли належному врядуванню, прозорості та підзвітності в державному секторі, а також стабільності в банківському секторі, зниженню собівартості ведення бізнесу, а також ефективному використанню дефіцитних державних ресурсів для надання якісних державних послуг у важкий час. Ці операції також допомагали українській владі у (і) продовженні реформування неефективної та несправедливої системи субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, одночасно захищаючи малозабезпечених від наслідків підвищення тарифів шляхом зміцнення системи соціальної допомоги, (іі) реінтеграції регіонів, які зазнали впливу конфлікту, (ііі) впровадженні заходів з реагування на пандемію COVID-19.  

  Інвестиційні проекти Світового банку спрямовані на підвищення якості основних державних послуг: централізованого теплопостачання, водопостачання й каналізації, охорони здоров'я та соціального захисту, а також державної інфраструктури: зокрема, ліній електропередачі та автомобільних доріг державного значення. Крім того, Банк надає Україні підтримку у формі рекомендацій у сфері державної політики й технічну допомогу в опрацюванні та реалізації структурних реформ комплексного характеру.

  На додачу до фінансування кількох проектів у приватному секторі, реалізація яких триває, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) реалізовує в Україні масштабну консультаційну програму, спрямовану на спрощення нормативних вимог, поліпшення інвестиційного клімату, підвищення енергетичної ефективності, зміцнення конкурентоспроможності місцевих виробників харчових продуктів, сприяння відкриттю нових ринків і розширення доступу до фінансування.

 • Економіка

  Останні тенденції економічного розвитку

  Незважаючи на те, що вплив спалаху COVID-19 на економіку виглядає менш серйозним, ніж очікувалося спочатку, за оцінками, ВВП зменшився на 4,5 відсотка в 2020 році в порівнянні зі зменшенням ВВП на 6,5 відсотка в першому півріччі - пандемія завдала значної шкоди здоров’ю населення і відволікла уряд від проведення важливих структурних реформ. Попередні успіхи антикорупційних реформ були нівельовані рішенням Конституційного суду наприкінці 2020 року.  

  Економічна активність відновилася в першій половині 2020 року, підкріплена низкою заходів щодо пом'якшення негативного впливу  COVID-19. Повномасштабний локдаун був замінений адаптивним карантином у червні 2020 року, що дозволило багатьом сферам послуг повернутися до нормального функціонування. Внутрішній попит збільшився більш ніж на 10 відсотків (р/р) за рахунок зростання реальної заробітної плати завдяки збільшенню мінімальної заробітної плати та поступовому відновленню економічної активності. Обсяги роздрібної та оптової торгівлі збільшилися на 7,9 відсотка р/р в 2020 році, що сприяло зростанню ВВП. Фінансовий сектор витримав економічний спад, зберігши  належний рівень достатності капіталу. В той же час сільськогосподарське виробництво скоротилося майже на 12 відсотків через посуху та поганий врожай.

  У сфері зовнішньої торгівлі, нижчі ціни на енергоносії та вищі ціни на метал та зерно створили найбільш вигідні умови торгівлі для України протягом останнього десятиліття. У поєднанні зі скороченням обсягів імпорту це призвело до профіциту поточного рахунку в розмірі 4,4 відсотка ВВП у 2020 році. Грошові перекази були відносно сталими, їх обсяг скоротився лише на 5,3% р/р у 2020 році, водночас приплив приватного капіталу також відновився в другій половині року. Міжнародні резерви на кінець грудня досягли 29,1 млрд доларів США, що дорівнює 4,7 місяцям імпорту наступного року.

  В результаті меншого, ніж очікувалося, економічного спаду, надходження до бюджету також були більшими, ніж передбачалося. Витрати, пов’язані із заходами підтримки в умовах COVID-19 були меншими, ніж заплановані в бюджеті, а частина коштів Фонду боротьби з COVID-19 була спрямована на капітальні витрати, а також на підвищення заробітної плати в держаному секторі та пенсій. Дефіцит бюджету розширеного уряду склав 6,2 відсотка ВВП у порівнянні з 7,6 відсотка у первинному бюджеті.

  Після двох років суворої монетарної політики Національний банк України (НБУ) поступово зменшив облікову ставку до 6 відсотків у червні 2020 року, і такий рівень зберігався протягом решти року. Проте, більш адаптивний курс фіскальної політики призвів до зростання інфляційних очікувань з 6,7% у серпні до 8 відсотків до кінця року. Інфляція зросла з 2,5 відсотка в середньому протягом перших трьох кварталів 2020 року до 6,1 відсотка у січні 2021 року, що трохи перевищує цільовий показник НБУ на 5+/-1 відсотків. Це призвело до збільшення облікової ставки до 6,5 відсотка у березні 2021 року.

  Незважаючи на важливість заходів боротьби з  COVID-19, потрібно також приділяти увагу структурним реформам, які необхідні для підвищення середньострокових перспектив економічного зростання. Уповільнений темп реформ підірвав довіру інвесторів та відстрочив фінансування міжнародних фінансових організацій і, як наслідок, значні потреби в державному фінансуванні у 2020 році задовольнялися переважно за рахунок внутрішніх запозичень, які становили 10,5 відсотка ВВП. Склад зовнішнього фінансування змістився у бік більш дорогих комерційних запозичень і єврооблігацій, що складали 4,3% ВВП.

  Очікується, що вплив COVID-19 на рівень бідності буде відносно помірним - рівень бідності на основі міжнародної межі бідності зі споживанням на душу населення менш ніж 5,5 доларів США на день, за прогнозами, збільшиться лише на 0,5 відсотка до 3% у 2020 році, оскільки збільшення пенсій та зарплат допомогло частково компенсувати зменшення рівня зайнятості. 

  Економічний прогноз

  Очікується, що відновлення економіки України в 2021 році буде незначним, враховуючи високий рівень невизначеності щодо прогресу з вакцинацією та щодо спрямованості економічної політики на усунення перешкод у залученні інвестицій та забезпечення макроекономічної стабільності. Прогнозоване зростання ВВП на 3,8 відсотка підкріплене низькою статистичною базою у сільському господарстві та переробній промисловості, але з іншого боку враховує можливість подальших тимчасових локдаунів у першій половині 2021 року через затримки у проведенні щеплень.

  Дефіцит бюджету в 2021 році очікується на рівні 5,4%. Це, разом із запланованим погашенням державного боргу у розмірі 10,5 відсотка ВВП у 2021 році та 1,3 відсотка заборгованості державного сектору перед приватним, збільшує загальні потреби у фіскальному фінансуванні до 17,2 відсотка ВВП (у порівнянні з 15 відсотками ВВП у 2020 році). Збільшення мінімальної заробітної плати призведе до зростання фонду заробітної плати до більш ніж 11 відсотків ВВП і створить додатковий тиск на дисбаланс поточного рахунку та інфляцію. Для усунення інфляційних тисків у середньостроковій перспективі необхідна розсудлива фіскальна політика.

  Очікується, що рівень бідності, на основі міжнародної межі бідності зі споживанням на душу населення менш ніж 5,5 доларів США на день, знизиться до 2,5 відсотка в 2021 році, аналогічно рівню 2019 року. Прискорення темпів реформ є ключовим фактором для досягнення швидшого економічного зростання та зменшення рівня бідності у 2022 та 2023 роках.

 • У фокусі: один з наших проектів

  Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей в умовах пандемії COVID-19

  Проект «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» в Україні є одним із найбільших проектів Банку в сфері охорони здоров’я в регіоні Європи та Центральної Азії, інвестиції в рамках якого приблизно складають 350 млн дол. США. З метою розширення реформ в секторі охорони здоров’я в Україні та надання допомоги в реагуванні на пандемію COVID-19,  27 квітня 2020 року Банк затвердив додаткове фінансування у розмірі 135 мільйонів доларів США. Початкове фінансування проекту становило 215 мільйонів доларів США.

  В рамках додаткового фінансування Україна зможе оновити 40 відділень невідкладної допомоги та інсультних відділень, що забезпечить можливість лікарням виконувати складні медичні процедури із використанням високотехнологічного обладнання та відповідних протоколів лікування. Це фінансування також націлене на проведення навчання для тисяч українських лікарів із надання сучасних медичних послуг.

  У рамках проекту надається 35 млн дол. США на діяльність із реагування у надзвичайній ситуації, пов’язаній із COVID-19. Ці кошти будуть використані на закупівлю необхідних матеріалів та обладнання для реагування на COVID-19, на проведення необхідного навчання для медичних працівників, на підтримку комунікації важливої інформації для громадськості. Це фінансування також охоплюватиме відшкодування видатків постачальників медичних послуг після лікування хворих на COVID-19 пацієнтів.

  Проект «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» підтримує важливі реформи в галузі охорони здоров’я та допомагає у проведенні ремонтних робіт у лікарнях, амбулаторіях первинної медичної допомоги в селах та містах, закупівлі сучасного обладнання, та покращенні ефективності та якості медичних послуг. Очікуване покращення надання послуг зосереджене на первинній і вторинній  профілактиці, виявленні на ранніх етапах та лікуванні серцево-судинних захворювань, раку та COVID-19.


КРЕДИТУВАННЯ

Україна: Зобов'язання на фінансовий рік (у мільйонах доларів)*

*Суми включають зобов'язання МБРР і МАР
Будьте на зв’язку

Додаткові ресурси

Контактні дані офісу в країні

Київ, (380 44) 490-6671
Дніпровський узвіз, 1, 2 поверх, Київ 01010 Україна
ukraine@worldbank.org
Вашингтон, +1 202-458-2736
будинок 1818, вулиця H, Вашингтон, округ Колумбія, 20433