Revitalizarea comunităţilor miniere din România

11 aprilie 2013Între 2005 şi 2012, prin proiectul de închidere a minelor şi regenerare de mediu şi socio-economică, s-a reuşit închiderea a 23 de mine şi companii miniere. Cunoştinţele şi procedurile privind închiderea minelor sunt în conformitate cu cele mai bune practici la nivel internaţional, proiectul facilitând întărirea cadrului legal privind gestionarea activităţii miniere prin aprobarea a 98 de modificări legislative. În cadrul componentei de regenerare socio-economică (RSE) au fost finalizate 245 scheme de dezvoltare socială, 646 scheme de finanţări nerambursabile mici şi 49 subproiecte privind infrastructura municipală în comunităţile miniere.

Provocare

Planul de închidere a minelor se dovedeşte a fi unul complex, fiind mai mult decât simpla elaborare şi punerea în practică a proiectului. Orizontul de planificare în ceea ce priveşte închiderile minelor cuprinde câteva decenii, fiind necesari diverşi parametri elaboraţi şi interconectaţi la nivel social, economic şi la nivelul mediului, parametri care se pot modifica în timp. Închiderea minelor are repercusiuni majore asupra comunităţilor rurale, pentru că adesea mina este un jucător marcant la nivel economic, fiind un furnizor important de venituri şi servicii sociale pentru comunitatea locală. În acelaşi timp, închiderea minelor reprezintă un risc major în ceea ce priveşte managementul mediului, şomajul şi continuarea furnizării unor servicii cum sunt apa curentă, energia electrică şi asigurarea serviciilor de sănătate. La momentul când s-a lansat proiectul, sectorul minier din România avea nevoie de subvenţii majore, reprezentând un procent foarte mare din resursele guvernamentale, iar închiderea minelor reprezenta o dificultate de ordin social pentru mineri, familiile lor şi comunitate.

Principala provocare a proiectului a fost să adapteze închiderea efectivă a minelor într-un mod acceptabil din punctul de vedere al mediului şi să faciliteze diminuarea impactului social asupra forţei de muncă şi a comunităţii, lăsând în urma sa o moştenire pozitivă de durată în regiunea minieră, precum şi în comunitățile respective.

Soluţii
Obiectivele pentru dezvoltarea proiectului au constat în (i) întărirea capacității Guvernului de a întreprinde reforma în sectorul minier şi capacitatea acestuia de a închide companiile miniere neprofitabile din punct de vedere economic prin sprijinirea închiderii marilor mine şi a centrelor secundare într-o manieră sustenabilă în ceea ce priveşte mediul; şi în (ii) asigurarea sprijinului pentru comunităţile miniere şi autorităţile publice locale pentru revitalizarea socio-economică. Această strategie duală care acţiona, în acelaşi timp, atât la nivelul închiderii minelor în conformitate cu normele din domeniul mediului, cât şi al creşterii oportunităţilor privind ocuparea forţei de muncă la nivel local pentru foştii mineri şi al consolidării capacităţii locale de îmbunătăţire a infrastructurii şi serviciilor locale, a reprezentat o abordare inovatoare care s-a axat pe lecţiile şi limitările impuse de experiența anterioară în ceea ce priveşte închiderea minelor din ţară. Abordarea Băncii a evidenţiat principiul de bază al angajamentului crescut privind participarea comunităţilor, pentru a se asigura că fostele mine vor fi redate comunităţii ca bunuri, nu ca obligaţii (financiare).


" Peste acest pod care, într-un final, a cedat, au fost transportate cu camionul mai mult de 1.500.000 de tone de cărbune. Principalul nostru obiectiv a fost ca satul să nu fie rupt de lume; aşadar, am reconstruit podul. Al doilea obiectiv a fost să protejăm satul în cazul alunecărilor de teren cauzate de haldele de steril. În cele din urmă, ne-am asigurat că lucrările nu vor genera scurgerea apei din mine prin sat "
Mihaly Szocs

Mihaly Szocs

Inginerul

Rezultate

Între 2005 şi 2012, s-a înregistrat un număr de 654.766 beneficiari direcţi ai proiectului în cadrul componentei RSE, cu 20% mai mult decât numărul avut inițial în vedere, dintre care 325.424 au fost femei.

  • Componenta de închidere a minelor: s-a finalizat închiderea a 23 de mine între 2005 şi 2012;

  • În cadrul componentei RSE au fost depăşite multe dintre ţintele stabilite pentru finalul proiectului, inclusiv creşterea de şapte ori a valorii ţintă în ceea ce priveşte creşterea procentului mediu la nivelul veniturilor proprii ale bugetelor locale în zonele de acţiune; planurile privind dezvoltarea strategică au fost elaborate într-o manieră participativă la un număr de autorităţi locale cu 50% mai multe decât ţinta stabilită în proiect; la nivelul comunităţilor miniere au existat 245 scheme de dezvoltare socială (ţinta era de 144), 646 scheme de finanţări nerambursabile mici (ţinta era de 350) şi 42 subproiecte finalizate privind infrastructura municipală (ţinta era de 30).

  • În cadrul Componentei de închidere a minelor, cele mai importante realizări au vizat întărirea cadrului legal în ceea ce priveşte gestionarea şi implementarea proiectului de închidere a minelor, dovada constând în cele 98 de modificări legislative specifice activităţilor miniere care au fost propuse şi aprobate datorită eforturilor făcute în cadrul proiectului, putând menţiona aici şi trei legi, două ordonanţe de urgenţă ale Guvernului şi două ordonanţe guvernamentale. Manualul de închidere a minelor, precum şi regulamentele şi normele tehnice în ceea ce priveşte lucrările de închidere a minelor au fost implementate în conformitate cu cele mai bune practici la nivelul Uniunii Europene (UE) şi la nivel internaţional.


Contribuţia Băncii
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) a finanţat acest proiect cu aproximativ 89 milioane de dolari americani. Împrumutatul a contribuit cu aproximativ 30 milioane de dolari americani.  

Parteneri
Agenţia de Protecţie a Mediului din SUA a fost unul dintre partenerii importanţi, asigurând suportul prin contribuţia resursei umane ca membri ai echipei de proiect pe toată durata de desfăşurare a proiectului. Partenerii din România au fost Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA), Ministerul Finaţelor Publice, Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale (ARDDZI) şi Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS). 

Evoluţia ulterioară
Urmare a implementării proiectului au fost însușite lecţii importante, printre care amintim abordarea strategică a închiderii miniere împreună cu o gestionare solidă în ceea ce priveşte problemele de mediu şi metodologii avansate de monitorizare a zonelor miniere. Abordările testate în cadrul proiectului vor fi aplicate de compania care se ocupă de supervizarea închiderii minelor, SC CONVERSMIN SA România, în cadrul activităţilor pe care le desfăşoară în domeniul monitorizării minelor. Principalele realizări ale proiectului constau în întărirea cadrului legal în ceea ce priveşte gestionarea şi implementarea activităţii de închidere a minelor. Proiectul beneficiază de sprijinul părţilor locale interesate pentru continuarea activităţii în cadrul acestui sector.

Această operaţiune investiţională are o importanţă deosebită în ceea ce priveşte integrarea şi conformitatea cu standardele UE, precum şi în ceea ce priveşte soluţionarea moştenirii ecologice a închiderii zonelor miniere, asigurarea de stimulente şi oportunităţi pentru generaţiile viitoare şi îmbunătăţirea bunăstării sociale.   

Beneficiari
 “Peste acest pod care, într-un final, a cedat, au fost transportate cu camionul mai mult de 1.500.000 de tone de cărbune. Principalul nostru obiectiv a fost ca satul să nu fie rupt de lume; aşadar, am reconstruit podul. Al doilea obiectiv a fost să protejăm satul în cazul alunecărilor de teren cauzate de haldele de steril. În cele din urmă, ne-am asigurat că lucrările nu vor genera scurgerea apei din mine prin sat,” ne spune inginerul Mihaly Szocs.

23
s-a finalizat închiderea a 23 de mine între 2005 şi 2012;


SCHEMA PROIECTULUI
Welcome