Türkiye’de Kentsel Dayanıklılığın Finansmanı

image

Bu kursun amacı, iklim ve afete dayanıklı kentsel gelişim projelerini finanse etmek için kullanılabilecek bir dizi finansman mekanizması hakkında Türkiye Hükümeti yetkililerine ve kentsel gelişme alanında çalışanlara bilgi vermektir. Kurs özellikle şu konularda bilgi sağlayacaktır: (1) farklı türdeki finansman araçlarına genel bir bakış ve, (2) bunların iklim ve afete dayanıklı imar faaliyetlerini finanse etmek için nasıl uygulanabileceğinin değerlendirilmesi. Kurs, afet ve iklim direnci, kentsel gelişim ve bunların finansmanı gibi kilit konuların kesişimine odaklanacaktır. Kurs, dijitalleştirilmiş bir öğrenme formatıyla afete dayanıklılık projelerine özgü finansman mekanizmaları hakkında bilginin bir yerde toplanması için değerli bir araç olarak hizmet edecektir. Bu etkileşimli, kullanıcı dostu e-kurs, belediyelerde Kentsel Dayanıklılık Projelerini uygulayan Türk yetkililere (ulusal, il ve belediye düzeyinde) yöneliktir.


About Open Learning Campus

All registered users of OLC can experience its impact of new features. If you are already registered with OLC you can directly sign in to the new system. If you are a new user then do register to avail of the dynamic learning opportunities from WBG to deepen your knowledge and skills on a variety of development related topics. For example, you will have access to timely resources such as:

 1. Ted like video talks
 2. Podcasts
 3. Formal learnings (i.e., Self-paced courses/Facilitated Courses/MOOCs)
 4. Live events and Knowledge Exchanges
 5. Communities of Practice

You will have access to an extensive catalog of resources through which you can search and discover relevant learning materials.


How to Access the Course Content

To access the course content, please follow the below registration steps:

 1. Open https://wbg.edcast.com/
 2. Navigate to “No account?” and select “Create one!”. Select “Next” to continue with the next step.
 3. Enter the code that you received via email at the “Enter Code” field. Select “Sign in” to continue with the next step.
 4. Fill in your First and Last Names and select a preferred communication language. Select “Next” to continue with the next step.
 5. Select up to five learning goals. Select “Next” to continue with the next step.
 6. Select up to five skills. Select “Next” to continue with the next step.
 7. Congratulations and welcome to the OLC! You’ll find additional tips and suggestions inside the “Welcome to the Open Learning Campus” channel at the top of the home page.

Course Details

 • Mode: Self-Paced
Register