Огляд

 • УКРАЇНА

  2016

  Населення, млн

  44,9

  ВВП, у поточних цінах, млрд дол. США

  94,2

  ВВП на душу населення, у поточних цінах, дол. США

  2 097

  Тривалість життя при народженні, у роках (2015 р.)

  71,2

  Протягом останніх трьох років перед Україною постали гострі виклики в політичній, безпековій та економічній сферах. Після повстання на Майдані в лютому 2014 року, внаслідок якого було скинуто колишнього Президента, відбулось декілька важливих подій, включаючи початок конфлікту на сході України, а також президентські, парламентські й місцеві вибори.

  Уряд, який було призначено у квітні 2016 року, зобов'язався продовжити реформаторські зусилля попереднього уряду; програму уряду та план заходів, який передбачав реалізацію далекосяжної програми реформ, було схвалено у травні.

  До основних реформ, реалізованих після 2014 року, належать значна фіскальна консолідація, перехід на гнучкий валютний курс, реформування тарифів на енергопостачання та у сфері соціальної допомоги, забезпечення більшої прозорості державних закупівель, спрощення регулювання бізнесу, стабілізація й реструктуризація банківського сектора, схвалення пакету реформ у сфері охорони здоров'я, створення антикорупційних органів і впровадження декларування майна та доходів посадовими й службовими особами держави. Усі ці реформи було здійснено в умовах жорсткого опору з боку впливових кіл, що триває.

  Було реалізовано дуже важливі речі, але зробити треба ще більше — в тому числі, в інших сферах. В перспективі Україні необхідно буде забезпечити поступ у здійсненні реформ за багатьма напрямками, щоб забезпечити стале відновлення економіки та спільний достаток.

 • Стратегія

  ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТІВ СВІТОВОГО БАНКУ

  Кількість проектів: 8 інвестиційних проектів МБРР та одна гарантія.

  Загальна сума: 2,5 млрд дол. США, включаючи 148 млн від Фонду Чистих Технологій (ФЧТ)


  Україна приєдналась до Світового банку у 1992 році. За більш ніж 25 років співпраці зобов'язання Банку перед країною сягнули майже 12 млрд доларів США в рамках приблизно 70 проектів і програм.

  В березні 2014 року, одержавши запит від Уряду України, Група Світового банку негайно оголосила про свою підтримку програмі реформ, покликаних повернути українську економіку на шлях сталого розвитку. Нинішній портфель проектів Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) складається з восьми інвестиційних проектів загальним розміром у приблизно 2,5 млрд доларів США й однієї гарантії на 500 млн доларів США.

  Нещодавно Світовий банк схвалив Концепцію партнерства з Україною на 2017-2021 роки, яка має на меті надання підтримки країні в забезпеченні тривкого відновлення економіки на користь усього населення.

  Нова Концепція партнерства орієнтована на підвищення ефективності функціонування ринків, створення умов, необхідних для забезпечення фіскальної та фінансової стабільності, а також удосконалення надання послуг для всього населення України.

  Ключові сфери співпраці

  У рамках реагування на кризу в Україні Світовий банк у березні 2014 року оголосив про надання країні додаткової фінансової й технічної підтримки. За час, що минув із 2014 року, Група Світового банку надавала населенню України підтримку у формі двох серій позик у рамках позик на політику розвитку (ППР), семи нових інвестиційних проектів і гарантії розміром майже в 5,5 млрд доларів США, які мали на меті підвищення якості критично важливих державних послуг, підтримку у здійсненні реформ і сприяння розвиткові фінансового сектора.

  Світовий банк підтримував пріоритетні реформи, покликані усунути ключові структурні причини поточної економічної кризи в Україні й закласти підвалини для інклюзивного та сталого зростання шляхом реалізації двох частин інвестиційних проектів з бюджетної підтримки: серії багатосекторних ППР (БППР-1 розміром у 750 млн доларів США, затвердженої у 2014 році, та БППР-2 розміром у 500 млн доларів США, затвердженої у 2015 році) та серії ППР для фінансового сектора (ППРФС-1 розміром у 500 млн доларів США, затвердженої у 2014 році, та ППРФС-2 розміром у 500 млн доларів США, затвердженої у 2015 році).

  Заходи з реформування, на підтримку яких здійснювались ці чотири інвестиційні проекти бюджетної підтримки, мали на меті заохочення належного урядування, прозорості та підзвітності в державному секторі, гарантування стабільності в банківському секторі, зниження собівартості ведення бізнесу, а також ефективного використання дефіцитних державних ресурсів для надання якісних державних послуг у важкий час.

  Ці операції також допомагали українській владі продовжувати реформування неефективної та несправедливої системи субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, одночасно захищаючи малозабезпечених від наслідків підвищення тарифів шляхом зміцнення системи соціальної допомоги.

  Інвестиційні проекти Світового банку були та залишаються спрямованими на підвищення якості основних державних і комунальних послуг: централізованого теплопостачання, водопостачання й каналізації, охорони здоров'я та соціального захисту, а також державної інфраструктури: зокрема, ліній електропередачі та автомобільних доріг. Крім того, банк надає Україні підтримку у формі рекомендацій у сфері державної політики й технічну допомогу в опрацюванні та реалізації структурних реформ комплексного характеру.

  На додачу до фінансування кількох проектів у приватному секторі, реалізація яких триває, Міжнародна фінансова корпорація (МФК) реалізовує в Україні масштабну консультаційну програму, спрямовану на спрощення нормативних вимог, поліпшення інвестиційного клімату, підвищення енергетичної ефективності, зміцнення конкурентоспроможності місцевих виробників харчових продуктів, сприяння відкриттю нових ринків і розширення доступу до фінансування.

 • Економіка

  Останні тенденції економічного розвитку

  Темп економічного зростання залишається помірним через незавершеність реалізації програми структурних реформ і наслідки конфлікту на сході України. Реальний ВВП у першому півріччі 2017 року зріс на 2,4% у порівнянні з попереднім роком після того, як у 2016 році економіка виросла на 2,3%.

  І хоча відновлення економічного зростання є позитивним, воно є надто слабким, оскільки відбувається після сукупного економічного спаду на 16% протягом 2014 і 2015 років.

  Помірними темпами в першому півріччі 2017 року зростали навіть ключові сектори, що демонструють певну силу — зокрема, промисловість, торгівля й транспорт: відповідно на 3,7; 3,5 і 4,4% — а цього недостатньо для забезпечення потужнішого зростання економіки в цілому.

  Гірничо-видобувна промисловість та житлово комунальне господарство скоротились відповідно на 6,6% і 5,5% унаслідок торговельної блокади неконтрольованих територій Донбасу, що позначилось на обсягах видобування вугілля, виробництва сталі та генерації електроенергії.

  У першому півріччі 2017 року натомість стрімко розвивались будівництво та вкладення в основні засоби: їхній приріст сягнув відповідно 26% та 22%, що вказує на зміцнення довіри інвесторів у деяких сферах, хоча ці показники значно знизились у порівнянні зі своїми докризовими рівнями. Обсяги експорту товарів у першому півріччі 2017 року зросли на 23%.

  Видатки та надходження державного бюджету в першій половині 2017 року стрімко зростали, причому зміни до бюджету лише посилили тиск на видатки на період до кінця року. У першій половині 2017 року значними темпами зростали як видатки, так і надходження. Видатки в реальному вираженні зросли на 13,5% у наслідок підвищення мінімального розміру оплати праці (з відповідним збільшенням заробітної плати вчителів, лікарів і державних службовців) та збільшення видатків на соціальні програми.

  Крім того, на 22,8% у реальному вираженні в першому півріччі 2017 року зросли й доходи. Причиною цього стало загальне збільшення надходжень від податків на доходи фізичних осіб, прибуток підприємств і додану вартість, а також надходжень від соціальних внесків і неподаткових надходжень. У зв'язку з цим у першій половині 2017 року спостерігався профіцит бюджету в розмірі 0,9% річного ВВП.

  Водночас, зміни до бюджету, схвалені в липні 2017 року, посилюють тиск на видатки на період до кінця року, включаючи збільшення видатків на військо, соціальні програми й капіталовкладення, що потягне за собою у 2017 році дефіцит державного бюджету, який перевищить плановий рівень у 3% ВВП. У той самий час рівень державного боргу продовжував зрости й сягнув у липні 2017 року 85% ВВП через великі видатки на рекапіталізацію банків.

  Економічний прогноз

  На 2017 рік прогнозується подальше помірне зростання на рівні 2%, але прогрес в реалізації амбітного пакету реформ, що розглядається, міг би підняти в майбутньому темп зростання до 4%, а то й до більш високого рівня. На перспективи зростання впливають два ключові чинники.

  По-перше, зусиллям України протидіють наслідки конфлікту на Донбасі, підтвердженням чого є блокада поставок вугілля з неконтрольованих територій і торгівлі з ними.

  По-друге, українська влада вже давно працює над амбітним пакетом реформ, покликаним усунути структурні вади й зміцнити перспективи зростання. Кілька наступних місяців є критично важливим вікном можливостей для схвалення цих важливих реформ.

  Створення прозорого ринку для операцій із землею уможливить використання Україною свого величезного потенціалу у сфері експорту сільськогосподарської продукції. Зміцнення систем управління державних банків і впровадження заходів із врегулювання питання непрацюючих кредитів (НПК) дасть змогу поступово відновити кредитування приватного сектора.

  Поглиблення антикорупційних реформ, подальше поліпшення середовища ведення бізнесу й поступ у сфері приватизації зміцнять довіру інвесторів та сприятимуть залученню іноземних інвестицій.

  Реалізація цих реформ протягом кількох наступних місяців могла б підняти темп зростання економіки до 4% (а то й до більш високого рівня) протягом наступних двох років, але цим перспективам загрожують серйозні ризики, пов'язані з реалізацією реформ у складних політичних умовах й можливою ескалацією конфлікту чи погіршенням зовнішніх умов.

 • У фокусі: один з наших проектів

  Антикорупційна реформа

  Антикорупційна реформа в Україні, реалізація якої фінансувалась за рахунок позик ППР, установила обов'язковість електронного декларування державними службовцями своїх статків. Під час першої хвилі електронного декларування інформацію про свої статки подали більш ніж 100 000 державних службовців і посадових осіб; вони задекларували разом близько 1 млрд доларів США у формі готівки та банківських рахунків, що за своїм розміром майже дорівнює одному траншеві кредитів МВФ для України.

  Якщо задекларовані кошти розміняти на купюри у 100 гривень, то цією готівкою можна було б накрити земельну ділянку в 276 гектарів або викласти з неї стовпчик у 25 км заввишки, а її вага сягнула б 259 тон.

  Електронне декларування продемонструвало величезну різницю між статками політиків і громадян, яких вони представляють. Одні посадовці задекларували мільйони доларів готівкою, інші — цілі автопарки елітних авто, дорогі швейцарські годинники, ювелірні вироби з діамантами й великі земельні ділянки, тоді як середня заробітна плата в Україні ледь перевищує 200 доларів США на місяць.

  Декларації подавали не лише керівники органів державної влади, але й звичайні державні службовці з усієї країни. На даний час відкрито 70 кримінальних проваджень у справах про незаконне збагачення декларантів або зазначення ними у своїх електронних деклараціях неправдивих відомостей.

  Електронне декларування є лише першим кроком на шляху до забезпечення повної прозорості політичної еліти. Наступним кроком стане забезпечення підзвітності. Електронне декларування було впроваджене за підтримки з боку Світового банку й стало ключовим інструментом, що сприяє формуванню в Україні комплексної системи протидії корупції.

  В Україні корупція є загрозою національній безпеці й підриває добробут населення. І хоча відкритість доступу до відповідних відомостей може викликати обґрунтоване занепокоєння, вона є цілком виправданою з огляду на її корисність, а поступки в обмеженні права на таємницю особистого життя при декларуванні є пропорційними громадському інтересу.

  Доступ через Інтернет до поданих декларацій був запроваджений у багатьох країнах і є невід'ємною складовою в забезпеченні підзвітності державних службовців


КРЕДИТУВАННЯ

Україна: Зобов'язання на фінансовий рік (у мільйонах доларів)*

*Суми включають зобов'язання МБРР і МАРБудьте на зв’язку

Додаткові ресурси

Контактні дані офісу в країні

Київ, (380 44) 490-6671
Дніпровський узвіз, 1, 2 поверх, Київ 01010 Україна
ukraine@worldbank.org
Вашингтон, +1 202-458-2736
будинок 1818, вулиця H, Вашингтон, округ Колумбія, 20433
Welcome