САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

U izveštaju Svetske banke i IFC-a navodi se da su državne reforme donele bolje ekonomske mogućnosti za žene, ali i to da je potrebno preduzimati veće korake.

26. септембар 2011.
Vašington, 26.09.2011. — Novi izveštaj koji su danas objavili Svetska banka i IFC navodi da se žene još uvek suočavaju sa pravnim i regulatornim preprekama za potpuno učešće u privredi.  

 

U izveštajuŽene, poslovanje i zakon 2012: Otklanjanje prepreka za ekonomsku inskuziju navodi se da iako su zakonske razlike između muškaraca i žena smanjene u 36 ekonomija, 103 ekonomije od 141 koliko ih je bilo predmet istraživanja i dalje u zakonima prave razliku među polovima u bar jednom od ključnih pokazatelja iz ovog izveštaja. U izveštaju je takođe identifikovana 41 zakonska i regulatorna reforma sprovedena između juna 2009. i marta 2011. godine  koja bi mogla da pospeši ekonomske mogućnosti za žene.

 

Na globalnom nivou, žene čine 49,6 odsto stanovništa, ali samo 40,8 odsto radne snage u formalnom sektoru. Ovaj nesklad mogao bi se objasniti zakonskim razlikama između muškaraca i žena. U izveštaju je pokazano da žene u ekonomijama u kojima se zakonima prave veće razlike između muškaraca i žena imaju, u proseku, manji udeo u broju zaposlenih u formalnom sektoru.

 

Avgusto Lopez-Klaros, direktor za globalne pokazatelje i analizu Grupacije Svetske banke rekao je: “Konkurentnost i produktivnost umnogome imaju veze sa efikasnom raspodelom resursa, uključujući ljudske resurse”. “Privreda trpi kada je polovini svetske populacije onemogućeno potpuno učešće. Svakako ne iznenađuje to što su najkonkurentnije svetske ekonomije te gde je raskorak u mogućnostima za muškarace i žene najmanji.”  

 

U izveštaju su merene stvari poput mogućnosti za žene da zaključuju ugovore, putuju u inostranstvo, upravljaju imovinom i stupaju u interakciju sa javnim organima vlasti i privatnim sektorom. U svim ekonomijama, postoji više zakonskih razlika koje se odnose na udate nego na neudate žene. U 23 ekonomije, udate žene ne mogu po zakonu da biraju gde će živeti, a u 29 ekonomija po zakonu ne mogu da budu priznate kao nosilac domaćinstva.

 

U svakom regionu postoje ekonomije sa nejednakim pravilima za muškarce i žene, mada u pogledu stepena tih nejednakosti postoje ogromne razlike. U proseku, razlike su malobrojnije u ekonomijama u kojima se ostvaruju visoki prihodi nego u ekonomijama sa srednjim i nižim prihodima. Bliski istok i severna Afrika imaju najviše zakonskih razlika između muškaraca i žena, a za njima slede južna Azija i Afrika. U Africi se kao izuzetak ističe Kenija, koja je prva u svetu po broju sprovedenih reformi u poslednje dve godine koje se tiču jednakosti polova. Na regionalnom nivo, najviše poboljšanja u pogledu jednakosti polova ostvareno je u Latinskoj Americi, na Karibima, u Evropi i centralnoj Aziji.  

 

Izveštaj se nalazi na wbl.worldbank.org. Prevod podataka za Srbiju se nalazi u prilogu.

 

O projektu “Žene, poslovanje i zakon”

U okviru ovog projekta izvršeno je merenje na koji način propisi i institucije prave razlike između žena i muškaraca tako da to može da utiče na stimulisanje i sposobnost žena da rade odnosno da osnivaju i vode svoje firme. U okviru projekta “Žene, poslovanje i zakon” izvršeno je objektivno merenje takvih zakonskih razlika među polovima u 141 ekonomiji u svetu, koje je obuhvatilo šest oblasti: pristup institucijama, korišćenje imovine, zapošljavanje, dobijanje stimulacija za rad, zaduživanje i pristup pravosuđu. Iako projekat daje jasnu sliku razlika među polovima u svakoj od ekonomija koje potiču od razlika propisanih zakonom, ona predstavlja jednostavan prikaz situacije kojim se meri samo zakonsko diferenciranje među polovima. Projekat ne odslikava razlike među polovima u punom obimu niti navodi relativnu važnost svakog od obrađenih aspekata. Za kolekciju nacionalnih pravnih propisa koji utiču na ekonomski status žena u 183 ekonomije idite na Gender Law Library. (https://wbl.worldbank.org/WBLLibrary/elibrary.aspx?libid=17)


O Svetskoj bankarskoj grupi

Grupacija Svetske banke je jedan od najvažnijih svetskih izvora finansiranja i znanja za zemlje u razvoju. Grupaciju čini pet blisko povezanih institucija: Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) i Međunarodna asocijacija za razvoj (IDA), koje zajedno čine Svetsku banku; Međunarodna finansijska korporacija (IFC); Multilateralna agencija za garantovanje investicija (MIGA); i Međunarodni centar za rešavanje investicinih sporova (ICSID). Svaka od ovih institucija igra posebu ulogu u borbi protiv siromaštva i borbi za poboljanje životnog standarda ljudi u zemljama u razvoju. Za dodatne informacije idete na www.worldbank.org, www.miga.org i www.ifc.org

 

U Vašingtonu

Nadine Ghannam, Tel.: (202) 473-3011, E-mail: nsghannam@ifc.org

 

 

Саопштење бр.:
2012/093/IFC

Api
Api

Welcome