PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Lakoća poslovanja u Hrvatskoj: Hrvatska nastavlja poboljšavati propise koji uređuju poslovanje

29. listopada 2014.Washington, D.C., 29. listopada 2014.— U svom novom izvješću, Grupacija Svjetske banke navodi kako je 85 posto gospodarstava u Europi i Središnjoj Aziji provelo barem jednu regulatornu reformu usmjerenu prema olakšanju poslovanja lokalnim poduzetnicima u 2013./14., što je postotak koji je veći nego u bilo kojoj drugoj regiji.

Izvješće o lakoći poslovanja za 2015. Više od učinkovitosti (Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency) pokazuje da su gospodarstva u Europi i Središnjoj Aziji dodatno poboljšala regulatorno okruženje za lokalne poduzetnike čime su dodatno uvećala pozitivna postignuća zabilježena tijekom proteklog desetljeća. Primjerice, prije 10 godina, za pokretanje novog poduzeća makedonskom bi poduzetniku trebalo 48 dana. Danas taj postupak može biti okončan u 2 dana.

Gospodarstva u Europi i Središnjoj Aziji dosljedno su svjetski predvodnici u određivanju ritma regulatornih reformi,“ rekla je Rita Ramalho, glavna autorica izvješća Doing Business, Grupacije Svjetske banke. “Opredijeljenost vlada prema unaprjeđenju regulatornog okvira za poduzetnike omogućila im je zatvaranje jaza prema državama koje su u pojedinim područjima ostvarile najbolje rezultate. Primjerice, prosječno vrijeme za upis vlasništva u regiji smanjeno je za 14 dana od 2010. godine, čime je taj postupak brži nego u gospodarstvima visokog dohotka zemalja članica Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).”

Doing Business izvješće pokazuje da su Azerbejdžan i Tadžikistan među 10 zemalja koje su ostvarile najveći napredak na području propisa o poslovanju u 2013./14. No, izazovi i dalje postoje u tim zemljama. Primjerice, za dobivanje priključka na struju potrebno je više vremena nego li u ostalim gospodarstvima unutar regije Europe i Središnje Azije.

Globalno gledano, Hrvatska je u 2013./14. najveći napredak ostvarila na području postupka izdavanja građevinskih dozvola, kroz smanjenje zahtjeva i naknada za građevinske dozvole i brže obavljanje završnih građevinskih inspekcija te je olakšala osnivanje poduzeća smanjenjem javnobilježničkih naknada. Uz to, Hrvatska je olakšala prekogranično trgovanje uvođenjem novog elektroničkog carinskog sustava. S druge strane, sustav plaćanja poreza postao je složeniji za tvrtke uslijed podizanja stope doprinosa za zdravstveno osiguranje, povećanja naknada Hrvatske gospodarske komore, dok je ukinut prethodni doprinos za Hrvatsku gospodarsku komoru, a uvedeni su i detaljniji zahtjevi za prijave poreza na dodanu vrijednost.

“Ohrabruje nas kad vidimo napredak koji su nadležna tijela ostvarila u olakšanju poslovanja ulagačima i poduzetnicima u Hrvatskoj. Takva nastojanja trebaju se nastaviti i produbiti i sljedećih godina. Brža provedba tih regulatornih reformi ne samo da će stimulirati stvaranje radnih mjesta i poboljšati ulagačku klimu već će i ubrzati gospodarski oporavak privlačenjem ulaganja privatnog sektora.” izjavio je Carlos Piñerúa, voditelj Ureda Svjetske banke za Hrvatsku.

Iako se regulatorni okvir za poduzeća i dalje poboljšava, gospodarstva ove regije i dalje su suočena s izazovima, naglašavajući potrebu za daljnjim regulatornim reformama. To je osobito slučaj na područjima kao što su građevinske dozvole, dobivanje priključka na struju i prekogranično trgovanje, a upravo to su područja u kojima se gospodarstva ove regije prosječno gledano nalaze u donjoj polovici globalne rang ljestvice.

Ove godine su za izvješće Doing Business po prvi puta prikupljani podaci za drugi grad u 11 gospodarstava čije stanovništvo prelazi brojku od 100 milijuna. U Ruskoj Federaciji, za izvješće se sada analiziraju poslovni propisi i u Moskvi i u St. Petersburgu. U izvješću se utvrđuje da su razlike među gradovima uobičajene kod pokazatelja kojima se mjere koraci, vrijeme i troškovi za dovršetak regulatornih transakcija tamo gdje lokalne agencije igraju veću ulogu.

Ove godine, izvješće proširuje podatke za tri od 10 pokrivenih tema, a postoje planovi da se sljedeće godine isto učini u odnosu na pet dodatnih tema. Uz to, lakoća poslovanja sada se temelji na udaljenosti do graničnog broja bodova. Ta mjera pokazuje koliko je svako gospodarstvo blizu globalne najbolje prakse u regulativi poslovnog okruženja. Viši rezultat ukazuje na učinkovitije poslovno okruženje i snažnije pravne institucije.

U izvješću se utvrđuje da je Singapur na vrhu globalne ljestvice lakoće poslovanja. Uz njega su na popis najboljih 10 gospodarstava s najpovoljnijim regulatornim okruženjem za poduzeća uvršteni i Novi Zeland; Hong Kong SAR, Kina; Danska; Republika Koreja; Norveška; Sjedinjene Američke Države; Ujedinjena Kraljevina; Finska i Australija.

O seriji izvješća Doing Business

Godišnje izvješće Svjetske banke Doing Business analizira propise koji se primjenjuju na poduzeća u određenom gospodarstvu, tijekom njihovog čitavog životnog ciklusa, uključujući osnivanje i poslovanje, prekogranično trgovanje, podmirenje poreznih obveza i rješavanje pitanja nesolventnosti. Zbirna ocjena lakoće poslovanja temelji se na udaljenosti od graničnog broja bodova u odnosu na deset pokazatelja i obuhvaća 189 gospodarstava. U izvješću Doing Business ne mjere se svi vidovi poslovnog okruženja koji su bitni za tvrtke i ulagače. Primjerice, ne mjere se kvaliteta fiskalnog upravljanja, ostali vidovi makroekonomske stabilnosti, razina stručne kvalificiranosti radne snage niti otpornost financijskih sustava. Nalazi iz izvješća su diljem svijeta potaknuli rasprave o javnim politikama te omogućili sve opsežnija istraživanja o tome kako propisi na razini tvrtki utječu na gospodarska ostvarenja različitih zemalja. Svake godine, tim koji radi na izvješću unaprjeđuje metodologiju kako bi poboljšalo prikupljanje podataka, analizu i rezultate. Tijekom godina, projekt se oslanja na povratne informacije brojnih dionika. S ključnim ciljem osiguranja objektivne osnove za razumijevanje i poboljšanje lokalnog regulatornog okruženja za poslovanje u cijelom svijetu, projekt prolazi kroz stroge preglede kako bi se osigurala njegova kvaliteta i djelotvornost. Ovogodišnje izvješće predstavlja 12. izdanje iz svjetske serije izvješća Doing Business. Za opširnije informacije o izvješćima Doing Business, molimo vas da posjetite internetsku stranicu doingbusiness.org i da nam se pridružite na doingbusiness.org/Facebook.

O Grupaciji Svjetske banke

Svjetska banka igra ključnu ulogu u globalnim nastojanjima da se stane na kraj ekstremnom siromaštvu i ostvari ravnomjerniji prosperitet. Sastoji se od pet institucija: Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD-a) i Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA-e), koji zajednički tvore Svjetsku banku; Međunarodne financijske korporacije (IFC-a); Multilateralne agencije za osiguranje investicija (MIGA-e); i Međunarodnog centra za rješavanje investicijskih sporova (ICSID-a). Svojom suradnjom u više od 100 zemalja svijeta, te institucije osiguravaju financiranje, savjetovanje i druga rješenja koja zemljama pomažu u rješavanju hitnih razvojnih izazova. Za opširnije informacije, molimo vas da posjetite internetske stranice www.worldbank.org, www.miga.org i www.ifc.org.

Regionalni kontakti za medije

Europa & Središnja Azija
Nezhdanan Bukova 
+7 (985) 411-3986
nbukova@ifc.org

Kristyn Schrader
+1 (202) 458-2736
 kschrader@worldbank.org  

Slobodan Brkic
+381 (11) 30-23-750
sbrkic@ifc.org

Elena Karaban 
+1 (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.org


Kontakti za medije
Washington, D.C
Nadine Ghannam
Telefon: +1 (202) 473-3011
nsghannam@ifc.org
Merrell J. Tuck-Primdahl
Telefon: +1 (202) 473-9516
Mtuckprimdahl@worldbank.orgPriopćenje broj.
2015/ECA/027

Api
Api