PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Hrvatska provela pet impresivnih reformi radi poboljšanja regulatornog okruženja za poslovanje

29. listopada 2013.Washington, D.C., 29. listopada 2013.—U svom novom izvješću, Grupacija Svjetske banke navodi kako je u razdoblju od godinu dana od lipnja 2012. do lipnja 2013. godine, Hrvatska svoje regulatorno okruženje za poslovanje unaprijedila provedbom reformi na pet područja koja se prate u izvješću, što je  više nego u bilo kojoj godini još od 2007.

Izvješće o lakoći poslovanja za 2014: Razumijevanje propisa za mala i srednja poduzeća (Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises) pokazuje kako su se poduzetnicima iz Europe i Središnje Azije isplatili napori uloženi u jačanje pravnih institucija i smanjivanje složenosti i troškova regulatornih postupaka. Naime, ta je regija pretekla Istočnu Aziju i zemlje Pacifika te zauzela drugo mjesto u pogledu pristupačnosti za poslovanje, odmah nakon država s visokim dohotkom članica Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD-a).

U protekloj godini, Hrvatska je provela reforme na području otvaranja tvrtki, podmirivanja poreznih obveza, prekogranične trgovine, ostvarivanja prava iz ugovornih odnosa i rješavanja pitanja nesolventnosti. Primjerice, Hrvatska je otvaranje tvrtki olakšala uvođenjem novog oblika društva s ograničenom odgovornošću bez uvjeta u pogledu minimalnog temeljnog kapitala. Prekograničnu trgovinu je olakšala jačanjem lučkih kapaciteta i pojednostavljenjem carinskih postupaka prilikom izvoza. Isto tako, rješavanje pitanja nesolventnosti olakšala je uvođenjem ubrzanog izvansudskog postupka restrukturiranja, uz strogo utvrđene rokove.

 “Osim što je ljetos postala 28. članicom Europske unije, Hrvatska nastavlja s gospodarskim reformama”, izjavila je Rita Ramalho, predstavnica Grupacije Svjetske Banke i glavna autorica izvješća Doing Business.Val regulatornih reformi što smo ga u Hrvatskoj vidjeli u zadnjih godinu dana svjedoči o opredijeljenosti te zemlje za podupiranje poslovnog okruženja za domaće poduzetnike.”

Prema Izvješću, Singapur zauzima prvo mjesto na svjetskoj ljestvici lakoće poslovanja. Uz njega su na popisu deset vodećih gospodarstva s poduzetnicima najblagonaklonijim propisima : Hong Kong kao PUR Kine, Novi Zeland, Sjedinjene Američke Države, Danska, Malezija, Republika Koreja, Gruzija, Norveška i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Osim svjetskih ljestvica, u izvješću Doing Business svake se godine ističu gospodarstva koja su po većini pokazatelja ostvarila najveće pomake u odnosu na prethodnu godinu. Deset gospodarstava koja ove godine zauzimaju vodeća mjesta na toj ljestvici (poredana prema razmjerima poboljšanja) su Ukrajina, Ruanda, Ruska Federacija, Filipini, Kosovo, Džibuti, Obala Bjelokosti, Burundi, bivša jugoslavenska Republika Makedonija i Gvatemala. No, izazovi su i dalje prisutni: među ovogodišnjim predvodnicima u pogledu pozitivnih pomaka, njih pet – Burundi, Obala Bjelokosti, Džibuti, Filipini i Ukrajine – još uvijek se nalazi u donjoj polovici svjetske ljestvice kada je posrijedi lakoća poslovanja.

 O seriji izvješća Doing Business

Zajednička studija Svjetske Banke i Međunarodne financijske korporacije (IFC-a), izvješće Doing Business sadrži analizu propisa koji se na tvrtke unutar određenog gospodarstva primjenjuju tijekom njihova životnog ciklusa, uključujući osnivanje i poslovanje, prekograničnu trgovinu, podmirenje poreznih obveza i rješavanje pitanja nesolventnosti. Zbirna ocjena lakoće poslovanja temelji se na deset pokazatelja i obuhvaća 189 gospodarstava. U izvješću Doing Business ne mjere se svi vidovi poslovnog okruženja koji su bitni za tvrtke i ulagače. Primjerice, ne mjere se kvaliteta fiskalnog upravljanja, ostali vidovi makroekonomske stabilnosti, razina stručne kvalificiranosti radne snage niti otpornost financijskih sustava. Nalazi iz izvješća su diljem svijeta potaknuli rasprave o javnim politikama te omogućili sve opsežnija istraživanja o tome kako propisi na razini tvrtki utječu na gospodarska ostvarenja različitih zemalja. Ovogodišnje izvješće predstavlja 11. izdanje iz svjetske serije izvješća Doing Business. Za opširnije informacije o izvješćima Doing Business, molimo vas da posjetite internetsku stranicu doingbusiness.org i da nam se pridružite na doingbusiness.org/Facebook.

O Grupaciji Svjetske banke

Grupacija Svjetske banke jedan je od najvećih svjetskih izvora financijskih sredstava i znanja za potrebe zemalja u razvoju. Sastoji se od pet tijesno povezanih institucija: Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD-a) i Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA-e), koji zajednički tvore Svjetsku banku; Međunarodne financijske korporacije (IFC-a); Multilateralne agencije za osiguranje investicija (MIGA-e); i Međunarodnog centra za rješavanje investicijskih sporova (ICSID-a). Svaka od ovih institucija igra posebnu ulogu u ostvarivanju ciljeva borbe protiv siromaštva i poboljšanja životnog standarda među stanovništvom zemalja u razvoju. Za opširnije informacije, molimo vas da posjetite internetske stranice www.worldbank.orgwww.miga.org,i www.ifc.org.

Kontakti za medije
IFC – Srednja i Istočna Europa
Nezhdana Bukova
Telefon: +7 (985) 411-3986
nbukova@ifc.org
IFC – Južna Europa
Slobodan Brkic
Telefon: +381 (11) 30-23-750
sbrkic@ifc.org
Svjetska banka – Europa i Središnja Azija
Kristyn Schrader-King
Telefon: +1 (202) 458-2736
kschrader@worldbank.orgPriopćenje broj.
2014/ECA/024

Api
Api

Welcome