Skip to Main Navigation
THÔNG CÁO BÁO CHÍ 12 Tháng 6 Năm 2020

Đối tác Chiến lược giữa Ngân hàng Thế giới và tỉnh Phú Yên

HÀ NỘI, ngày 12 tháng 6 năm 2020—Ngân hàng Thế giới và Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên hôm nay đã ký kết Biên bản ghi nhớ, thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược trong giai đoạn 2020-2025.

Khuôn khổ này sẽ cho phép tỉnh Phú Yên tận dụng tốt hơn tri ​​thức toàn cầu, nguồn lực tài chính và sức mạnh tập hợp của Ngân hàng Thế giới để đạt được các mục tiêu kinh tế xã hội và hiện thực hóa tầm nhìn trở thành một trung tâm công nghiệp và du lịch của Việt Nam và Đông Nam Á.

Các lĩnh vực ưu tiên hợp tác bao gồm phát triển đô thị thích ứng, cung cấp các dịch vụ hạ tầng chất lượng cao, hiệu quả và thúc đẩy phát triển ngành du lịch và ngư nghiệp.

Ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết: “Phú Yên đang phát triển nhanh chóng và quan hệ đối tác của chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi rất vui mừng được mở rộng hỗ trợ cho Phú Yên trong các nỗ lực xây dựng kinh tế biển bền vững và thúc đẩy hội nhập khu vực”.

Tỉnh Phú Yên đang trên đà phát triển mạnh mẽ – tỉnh đã vượt mức tăng trưởng GDP bình quân của cả nước kể từ năm 2008. Nằm ở vị trí trung tâm khu vực Nam Trung bộ và có gần 200 km bờ biển, Phú Yên có tiềm năng lớn trong việc trở thành điểm kết nối quan trọng cho hoạt động trao đổi kinh tế của khu vực.

Hai bên sẽ thiết lập một nền tảng cho các cuộc thảo luận chiến lược và thường xuyên, chia sẻ kiến ​​thức và bài học kinh nghiệm, cũng như huy động nguồn lực và kiến thức. Hai bên sẽ hợp tác trong nhiều sáng kiến, bao gồm hoạt động hỗ trợ Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương giai đoạn 2021 - 2030, sáng kiến ​​Đô thị thông minh và Chính quyền điện tử, và Quan hệ đối tác công tư.


Liên lạc

Tại Hà Nội:
Lê Thị Quỳnh Anh
(+84-24) 3937-8362
ale5@worldbank.org
Api
Api