THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngân hàng Thế giới hỗ trợ nâng cao mức sống cho hàng triệu người Việt nam

30 Tháng 3 Năm 2011WASHINGTON, 29 tháng 3 năm 2011 – Ban Giám Đốc Ngân hàng Thế giới ngày hôm nay đã duyệt một khoản vay và ba khoản tín dụng với tổng trị giá 570 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ các nỗ lực phát triển của Việt Nam. Khoản tiền này sẽ được sử dụng cho bốn dự án, đó là Dự án Hỗ trợ Quản lý Chất thải Y tế (150 triệu đô la Mỹ), Dự án Giao thông Đô thị Hải Phòng (175 triệu đô la Mỹ), và cấp Vốn bổ sung cho Dự án Truyền tải và Phân phối điện II (180 triệu đô la Mỹ) và Dự án Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải (65 triệu đô la Mỹ).

"Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011 – 2020 của Việt Nam nhận định Việt Nam đang phải đối mặt với sự thiếu hụt lớn về cơ sở hạ tầng và những thách thức về môi trường bền vững." Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói. “Các khoản vay và tín dụng được duyệt hôm nay dự kiến nhằm giúp phát triển hạ tầng cần thiết, hỗ trợ chính phủ hiện đại hóa quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng, và giải quyết một số thách thức môi trường.”

Các phê duyệt của Ban Giám đốc hôm nay bao gồm một khoản vay trị giá 180 triệu đô la Mỹ từ IBRD, là chi nhánh của Ngân hàng Thế giới dành cho các nước thu nhập trung bình, nhằm mở rộng và củng cố hệ thống truyền tải điện của Việt Nam. Hoạt động này là sự tiếp nối của dự án Truyền tải điện II, nhằm hỗ trợ sự phát triển hiệu quả của hệ thống truyền tải điện của Việt Nam

Để đáp ứng nhu cầu đầu tư của Việt Nam trong truyền tải và phân phối điện cần khoảng 26 tỉ đô la Mỹ từ nay đến 2015, tức là khoảng 5 tỉ đô la Mỹ mỗi năm. Trong tương lai, thách thức chính cho ngành điện là phải tiếp tục đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng với chất lượng nguồn cung có thể chấp nhận được, theo một cách hiệu quả nhất về thương mại và tài chính, cũng như bền vững với môi trường.

Ba khoản tín dụng còn lại đều được cấp vốn từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) – nguồn vốn Ngân hàng Thế giới dùng để hỗ trợ các nước nghèo nhất trên thế giới.

Khoản tín dụng 65 triệu đô la Mỹ là vốn bổ sung cho Dự án Vệ sinh Môi trường các thành phố duyên hải sẽ tạo ra môi trường vệ sinh tốt hơn cho hơn 600,000 dân tại các thành phố duyên hải là Đồng Hới, Quy Nhơn và Nha Trang. Khoản đầu tư này sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo tính bền vững của kinh tế du lịch tại các thành phố này. Dự án được dự kiến nhằm đạt được mục tiêu thông qua nâng cấp hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn, các khoản vay nhỏ cho việc cải thiện hệ thống vệ sinh hộ gia đình và các sáng kiến xây dựng năng lực bao gồm cả các sáng kiến hướng tới thành phố Xanh-Sạch-Đẹp.

Trong khi đó, mục đích của Dự án Giao thông Đô thị Hải Phòng là nhằm tăng cường khả năng tiếp cận giao thông đô thị và tăng cường năng lực quản lý giao thông và quy hoạch cho thành phố Hải Phòng. Dự án dự kiến sẽ giảm thời gian đi lại cho người dân địa phương khi tham gia giao thông tại các đường vành đai, và tăng độ tin cậy và tần số sử dụng dịch vụ xe buýt. IDA sẽ đầu tư 175 triệu đô la Mỹ vào dự án này.

Và cuối cùng, sự thành công trong triển khai Dự án Hỗ trợ Quản lý Chất thải Y tế sẽ cải thiện các chính sách quản lý chất thải y tế toàn quốc, và hỗ trợ 150 bệnh viện trung ương và tỉnh nhằm mang lại môi trường tốt hơn cũng như kiểm soát lây nhiễm và cải thiện an toàn nghề nghiệp cho bệnh nhân, bác sĩ và nhân viên y tế. IDA sẽ hỗ trợ 150 triệu đô la Mỹ.

 

Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngân
tel : (84-4) 934 6600 – 234
nnguyen5@worldbank.orgApi
Api

Welcome