THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ Chương trình Cải cách giáo dục đại học của Việt nam

16 Tháng 12 Năm 2010Hà Nội, 16 tháng 12 năm 2010 – Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm nay đã ký kết thỏa thuận tài chính cho Chương trình Hỗ trợ Phát triển Chính sách Đại học của Việt Nam trị giá 50 triệu đô la Mỹ. Đây là khoản tín dụng cho giai đoạn hai của chương trình gồm ba khoản tín dụng hỗ trợ phát triển đại học.

Khoản tín dụng này được Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) tài trợ. Đây là một tổ chức của Ngân hàng Thế giới chuyên tài trợ cho các nước nghèo nhất trên thế giới.

Toàn bộ chương trình được thiết kế để hỗ trợ Chính phủ thực hiện Chương trình cải cách giáo dục đại học. Khoản tín dụng  này nhằm củng cố công tác quản trị và trách nhiệm giải trình, hợp lý hóa cơ chế tài chính, cải tiến chất lượng giảng dạy và nghiên cứu, và nâng cao tính minh bạch về quản lý tài chính trong  giáo dục đại học.

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết: “Đạt được nhiều tiến bộ hơn nữa trong việc tiếp cận và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở tất cả các bậc học là rất quan trọng để Việt Nam đạt được những mục tiêu phát triển của mình và đặc biệt là xây dựng kỹ năng cần thiết để nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế.”

Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngân
tel : (84-4) 934 6600 – 234
nnguyen5@worldbank.org

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ:
N/A

Api
Api