THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngành khí tự nhiên của Việt Nam sẽ tăng trưởng gấp ba lần trong mười lăm năm tới

11 Tháng 10 Năm 2010Hà Nội ngày 11 tháng 11 năm 2010 – Báo cáo công bố ngày hôm nay của Ngân hàng Thế giới “Khung phát triển của ngành khí Việt Nam” cho biết ngành khí tự nhiên Việt Nam đề ra mục tiêu tăng trưởng gấp ba lần trong vòng mười lăm năm tới.

Bản báo cáo đưa ra tầm nhìn về cơ sở hạ tầng và các thể chế cần thiết để vượt qua các thách thức và thực hiện được những mục tiêu này. Theo bản báo cáo, ngành khí đang phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm cả nhu cầu cao hơn về khí; và khả năng thiếu hụt khí – một vấn đề có thể trở nên tồi tệ hơn nếu không nhanh chóng có những quyết định quan trọng cho sự thay đổi.

Ông Alain Barbu, Quyền Giám đốc Ngân hàng Thế giới phát biểu: “Phát triển ngành khí tự nhiên là một phần quan trọng của toàn bộ chính sách kinh tế của Việt Nam và rất quan trọng trong Chiến lược Quốc gia về Phát triển Năng lượng. Việt Nam muốn chuyển hướng tới các thị trường cạnh trạnh hơn với giá cả tự do hóa hơn, điều này cần được thực hiện dần dần, sao cho có một khung giá ổn định liên kết tới các thị trường nhiên liệu cạnh tranh, có thể hỗ trợ việc xây dựng sản xuất khí và cơ sở hạ tầng.”

Báo cáo khuyến nghị từ nay đến năm 2025, Việt Nam nên áp dụng các biện pháp khác nhau để giải quyết sự bất định trong phương pháp định giá, sự yếu kém trong việc chuyển đổi từ trữ lượng vào sản xuất và để thu hút đầu tư trong lĩnh vực này. Cụ thể, Việt Nam cần tạo ra phương pháp định giá khí cạnh tranh cũng như cuối cùng tiến tới một thị trường bán buôn khí cạnh tranh. Báo cáo cũng đề xuất Bộ Công Thương thành lập một đơn vị về chính sách phát triển khí, điều chỉnh vai trò của PetroVietnam và thiết lập một cơ chế điều tiết hiện đại.

Ngành khí Việt Nam, theo bản báo cáo, có tiềm năng rất lớn có thể trở thành hiện thực vào năm 2025 với sự phối hợp và nỗ lực của các cơ quan nhà nước và các đối tác tư nhân. Ngành khí hiện nay đang đáp ứng 15% nhu cầu năng lượng sơ cấp của đất nước và 88% lượng khí hiện nay được tiêu thụ trong ngành điện. Các nhà máy điện chạy khí chiếm 40% tổng sản lượng điện cung cấp.

Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngân
tel : (84-4) 934 6600 – 234
nnguyen5@worldbank.org

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ:
N/A

Api
Api