THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngân hàng Thế giới và Quỹ Đông Tây hội ngộ giúp học sinh nghèo Việt Nam học trung học

23 Tháng 5 Năm 2010
Hà Nội, 24/5/2010 – Với vai trò quản lý Chương trình Hỗ trợ Toàn cầu Dựa trên Kết quả Đầu ra (GPOBA), Ngân hàng Thế giới đã thông qua khoản tài trợ trị giá 3 triệu đôla đề án nâng cao tiếp cận giáo dục trung học cho học sinh nghèo ở Việt Nam.

Khoảng 7.500 học sinh ở 11 tỉnh, trong đó có 3 tỉnh miền núi phía Bắc và 8 tỉnh vùng duyên hải miền Trung và giáp dãy núi Trường Sơn, sẽ được hưởng lợi từ dự án này.

Theo ông Nguyễn Quang Hiển, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào Tạo Việt Nam: “Việc áp dụng cách tiếp cận dựa trên kết quả đầu ra đối với lĩnh vực Giáo dục là đổi mới ở Việt Nam và chúng tôi rất vui mừng nhận thấy cách tiếp cận này có thể nâng cao khả năng được đi học tại các trường trung học và dạy nghề cho khoảng 7.500 học sinh nghèo. Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam rất mong chờ thành công của dự án cũng như tiềm năng mở rộng của dự án trong tương lai”.

Victoria Kwakwa, Giám đốc của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết: “Dự án này là một trong những dự án đầu tiên áp dụng cách tiếp cận dựa trên kết quả đầu ra đối với lĩnh vực giáo dục và dự án sẽ góp phần vào mục tiêu của Chính phủ Việt Nam là phổ cập giáo dục bậc trung học phổ thông trong giai đoạn 2015-2020”.

Trong 20 năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực giáo dục, gần hoàn thành phổ cập tiểu học và trung học cơ sở. Tỷ lệ học sinh đăng ký nhập học bậc trung học phổ thông lên tới khoảng 50%, nhưng chưa có đủ chỗ cho tất cả các học sinh muốn đi học. Tỷ lệ được tiếp cận giáo dục bậc trung học còn khác nhau đáng kể giữa các vùng và tỷ lệ này thấp hơn đối với học sinh nữ, học sinh dân tộc thiểu số và học sinh từ các hộ gia đình có thu nhập thấp. Tỷ lệ bỏ học ở các nhóm học sinh này cũng còn ở mức cao, thường là do học sinh không đủ khả năng nộp học phí hoặc cần phải đi làm để phụ giúp gia đình.

Theo dự án này, GPOBA sẽ trợ cấp cho các suất học tại các trường trung học phổ thông cho những học sinh đã tốt nghiệp trung học sở sở và không có điều kiện trang trải học phí. Điều này sẽ giúp giảm tỷ lệ bỏ học và nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp cho học sinh nghèo. Các trường tham gia vào chương trình này bao gồm cả các trường tư nhân và các trường bán côngthuộc sở hữu của nhà nước nhưng hoạt động độc lập. Các trường tham gia sẽ được tiếp nhận trợ cấp sau khi đã có bằng chứng cho thấy họ đã mang lại dịch vụ giáo dục thỏa đáng cho học sinh nghèo được minh chứng bằng việc đến lớp và lên lớp của các em.

Quỹ Đông Tây Hội ngộ (EMWF), một tổ chức phi lợi nhuận đã hoạt động ở Việt Nam hơn 20 năm trong các ngành giáo dục, y tế và cơ sở hạ tầng, sẽ là đơn vị thực hiện và tiếp nhận khoản viện trợ cho chương trình này.

Bà Nguyễn Minh Châu, Giám đốc của EMWF tại Việt Nam cho biết: “EMWF luôn nỗ lực phấn đấu nhằm nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục cho học sinh nghèo ở Việt Nam và dự án này là một cột mốc quan trọng đối với EMWF trong quá trình đạt được mục tiêu thông qua cách tiếp cận mới dựa vào kết quả đầu ra”.

GPOBA đang sử dụng nguồn viện trợ từ Tổ chức Phát triển Quốc tế Úc (AusAID) cho dự án này.

Vài nét về GPOBA

Chương trình Hỗ trợ Toàn cầu dựa trên Kết quả Đầu ra (GPOBA) là một chương trình đối tác toàn cầu do Ngân hàng Thế giới điều hành. GPOBA được thành lập từ năm 2003, lúc đầu dưới hình thức quỹ ủy thác của nhiều nhà tài trợ, với mục đích phát triển cách tiếp cận dựa vào kết quả đầu ra (OBA) cho hầu khắp các ngành khác nhau, bao gồm cơ sở hạ tầng, y tế và giáo dục. Các nhà tài trợ hiện nay của GPOBA là Cơ quan Phát triển Quốc tế của Anh (DFID), Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) - thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, Tổng cục Hợp tác Quốc tế của Bộ Ngoại giao Hà Lan (DGIS), Cơ quan Phát triển Quốc Tế Australia (AusAID), và Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc Tế Thụy Điển (Sida).

Vài nét về Quỹ Đông Tây Hội ngộ

Quỹ Đông Tây hội ngộ (EMWF) hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe, nước sạch và vệ sinh và cơ sở hạ tầng. Nhiệm vụ hàng đầu của EMWF là phục vụ lợi ích cho những người nghèo và có những hoàn cảnh bất lợi ở Việt Nam và Đông Nam Á. Bên cạnh dự án Nâng cao Giáo dục Trung học Phổ thông ở Việt Nam, EMWF còn thực hiện Chương trình học bổng Hỗ trợ Học tập ở Việt Nam cho bậc giáo dục phổ thông cơ sở và trung học cơ sở, và dự án Phát Triển Cung cấp Nước cho khu vực Nông thôn Việt Nam do GPOBA tài trợ.

Liên hệ truyền thông
Tại Washington
Cathy Russell
tel : (+1) 202 458 8124
crussell@worldbank.org
Tại Hà Nội
Nghiêm Thị Xuân Lê
tel : (+84 -4) 3934 6600 ext. 382
lnghiem@worldbank.org


THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ:
2010/3

Api
Api