THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Một công ty bị cấm vì có gian lận trong dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ

7 Tháng 4 Năm 2010
Washington DC, 6/4/2010 - Ngân hàng Thế giới hôm nay thông báo cấm Glocoms, Inc, một công ty tư vấn quản lý có trụ sở tại Mỹ và giám đốc điều hành của công ty tham gia dự án vì đã có gian lận liên quan đến một dự án được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam – Dự án Hiện đại hóa Ngân hàng và Hệ thống Thanh toán giai đoạn 2.

Việc tước quyền này được công bố sau khi Phó Chủ tịch Vụ Liêm chính của Ngân hàng Thế giới (INT) mở một cuộc điều tra việc Glocoms báo cáo sai sự thật về kinh nghiệm và trình độ kỹ thuật của công ty. Vụ Liêm chính điều tra thấy rằng Glocoms đã giành được một hợp đồng do dự án tài trợ một phần dựa trên những sự giả mạo đó.

Từ kết quả các điều tra tiếp theo của INT, Ngân hàng thông báo rằng Glocoms và Giám đốc điều hành sẽ không đủ điều kiện để được trao hợp đồng của các dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ hoặc thực hiện, cũng như không được tham gia vào việc chuẩn bị hoặc thực hiện các dự án do Ngân hàng tài trợ hoặc thực hiện trong vòng bốn năm.

Việc cấm tham dự dự án của Glocoms là một bằng chứng thể hiện quyết tâm của Ngân hàng Thế giới trong việc xử lý tất cả các hình thức gian lận và tham nhũng liên quan đến những dự án mà Ngân hàng tài trợ.

Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội
Nghiêm Thị Xuân Lê
tel : (84-4) 934 6600 - 382
lnghiem@worldbank.org


Api
Api

Welcome