Jacques Morisset

Jacques Morisset

Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Ông Jacques Morisset là Chuyên gia Kinh tế trưởng và Quản lý Chương trình Kinh tế Vĩ mô, Thương mai và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

Sau khi nhận bằng tiến sĩ kinh tế tại Đại học Geneva, ông Morisset đã đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau tại Ngân hàng Thế giới và IFC, đồng thời hợp tác với Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Ông có kinh nghiệm làm chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm nhiều dự án với trị giá hơn 2 tỷ USD đồng thời tư vấn cho chính phủ các nước trong lĩnh vực kinh tế từ thị trường tài chính, xúc tiến đầu tư, chính sách tài khóa và thuế cho tới thị trường lao động. Các nghiên cứu của ông được xuất bản trên nhiều ấn phẩm học thuật có uy tín như Tạp chí Kinh tế của Ngân hàng Thế giới, Tạp chí Kinh tế Phát triển và Báo cáo Phát triển Thế giới. Ông Morisset là thành viên của Ban Biên tập Tạp chí Kinh tế của Ngân hàng Thế giới.
Lĩnh vực chuyên môn
  • Kinh tế thế giới

Welcome