НАРИС

Прискорення економічного зростання шляхом реформування приватного сектору в Україні

22 січня, 2014


Image


Україна потребує прориву в поліпшенні умов ведення бізнесу для досягнення потенціалу свого економічного зростання. Крім того, надійна реалізація реформ, спрямованих на розвиток приватного сектору матиме ключове значення для ініціювання зрушення сектору вперед з його поточного стану. Про це йдеться в новому звіті Групи Світового банку.

У звіті під назвою «Проблеми та перспективи розвитку приватного сектору в Україні» показано, що приватний сектор України має значний потенціал, необхідний для стимулювання довгострокового економічного зростанням країни і створення робочих місць, але він стикається з низкою перешкод на шляху до повної реалізації цього потенціалу.

Зокрема, основна увага у звіті приділяється перспективам розвитку малих та середніх підприємств (МСП) і визначаються важливі перешкоди для їх зростання.

У звіті також констатується, що слабке регуляторне середовище, обмежений доступ до фінансування, недостатній рівень конкуренції, неналежне застосування законодавства, неефективне управління державним сектором та хронічна корупція є найсерйознішими перешкодами для зростання малого та середнього бізнесу.

Ці перешкоди заважали можливості зростання приватного сектору, свідченням якого є переважно застаріла структура промисловості та експорту країни, низькі рівні промислового виробництва, низький обсяг надходження прямих іноземних інвестицій з високою доданою вартістю, особливо в галузях промисловості, орієнтованих на експорт, та відносно обмежена роль МСП в економіці України.

Важливим кроком, який Україна повинна здійснити, щоб стимулювати зростання, є обмеження впливу зацікавлених осіб на державну політику і активізація боротьби з корупцією – основними причинами її несприятливого інвестиційного клімату і застійної економічної діяльності. Автори звіту рекомендують Україні цілу низку способів досягнення цього, зокрема, шляхом відкриття законодавчого процесу для громадської експертизи, запровадження процедури оцінки регуляторних наслідків від нового законодавства та забезпечення повної прозорості державних закупівель та участі громадянського суспільства в моніторингу державної допомоги.

Інші кроки, які можуть допомогти, згідно з рекомендаціями звіту, передбачають:

  • масштабне скорочення неефективних дозволів, ліцензій та надлишкових регулювань і перевірок підприємницької діяльності;
  •  поступовий перехід до гнучкого обмінного курсу, модернізації системи кредитної інформації і підвищення корпоративної прозорості;
  •  приведення законодавства про конкуренцію в країні, в тому числі положень про надання державної допомоги, у відповідність до кращих міжнародних стандартів;
  •  підвищення спроможності та незалежності Антимонопольного комітету України;
  •  посилення інформаційно-просвітницької діяльності та інформування громадськості про роль конкуренції у підприємницькій діяльності.


МУЛЬТИМЕДІА

Api
Api