Skip to Main Navigation
Video 12 Aralık 2019 Perşembe

Türkiye’nin Sağlık Zorluğu: Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü

Türkiye’de halihazırda düşük gelirli nüfus kesimleri arasında en önemli erken ölüm sebepleri arasında yer alan bulaşıcı olmayan hastalıklar Türkiye’nin temel sağlık zorluklarından birisini oluşturmaktadır. Sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi ve sigara, obezite, fiziksel hareketsizlik ve alkol kullanımı gibi önemli risk faktörleri ile mücadele kritik önem kazanmıştır. Sağlıklı Hayat Merkezleri Programının temel amacı, sağlıklı yaşam uygulamaları hakkında bilgi edinme fırsatları yaratarak sürdürülebilir davranış değişikliğini tetiklemektir. Sağlıklı Hayat Merkezleri, 2013 ve 2014 yıllarında birkaç ilde (Afyonkarahisar, İstanbul, Bitlis, Kayseri, Kırklareli, Kırıkkale, Karabük) faaliyete geçmiştir ve doktorlar, diyetisyenler, hemşireler ve ebelerden oluşan çok disiplinli ekipler yoluyla hizmet vermektedirler.