BASIN BÜLTENİ

Kadınların ekonomik fırsatlara erişimini arttırmak ekonomik büyümeyi önemli ölçüde hızlandırabilir

12 Nisan 2013 CumaImage

Sektörde Kadın Çalıştayı - Ankara, 9 Nisan 2013


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara, 12 Nisan 2013--- 9 Nisan 2013 tarihinde Dünya Bankası Türkiye Ülke Ofisi, İsveç Kalkınma Ajansı (SIDA) tarafından finanse edilen “Türkiye’de Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişimi” Programı kapsamında düzenlenen kadın istihdamı ile ilgili “Sektörde Kadın” başlıklı ilk çalıştaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte ev sahipliği yaptı.

Çalıştayın amacı, kadın istihdamı ve girişimciliği önündeki engelleri tespit etmek ve geliştirilebilecek çözüm mekanizmalarını tartışmaktı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ve Dünya Bankası Ülke Direktörü Martin Raiser açılış konuşmaları ile konukları karşıladılar. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan Ercan “Durum Analizi ve Türkiye’de Kadın İstihdamı Önündeki Mevcut Zorluklar” konulu bir sunum yaptı. Tekstil, Gıda Sanayii, Bankacılık ve Turizm gibi ekonominin spesifik sektörlerinde Kadın istihdamı konusu üzerinde odaklanan paralel oturumlar ile devam eden bu canlı çalıştaya çeşitli kamu kurumlarından, sivil toplum kuruluşlarından, iş dünyasından ve akademik kuruluşlardan yaklaşık 100 kişi katıldı.

Tartışmaların bulguları oldukça ilginçti. Türkiye’de özellikle sağlık ve eğitim alanlarında olmak üzere kadın refahında yaşanan önemli iyileşmelere rağmen, ekonomik fırsatlara erişim konusunda büyük cinsiyet eşitsizlikleri halen devam etmektedir. İstihdam ve geçim söz konusu olduğunda, çalışma çağındaki kadınların sadece yaklaşık dörtte biri istihdam edilmektedir ve bunların yarısından fazlası da ya kayıt dışı sektörde ya da kadınlara daha uygun olduğu düşünülen sektörlerdedir.

Kadınların daha fazla ve daha iyi işlere ve girişimcilik fırsatlarına erişimini arttırmak, Türkiye’de üretime dönük istihdamın arttırılmasında büyük önem taşımaktadır. Ancak her şey bununla bitmemektedir. Kadınların sosyoekonomik refahının arttırılması aynı zamanda tüm toplumun refahını da arttıracaktır.  Ayrıca, kadınların ekonomik fırsatlara erişimini arttırmak kadınların siyasete ve genel anlamda karar verme süreçlerine katılımı üzerinde de olumlu bir etki yaratacaktır.

Medya İletişim
Ankara
Tunya Celasin
tel : +90-312-459-8343
tcelasin@worldbank.org


BASIN BÜLTENİ NO:
ECA-TR

Api
Api