Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Србија наставља реформу државних предузећа и изградњу Коридора 10 уз подршку Светске банке

25. октобар 2016.


Вашингтон, 26.  октобар, 2016. — Одбор извршних директора Светске банке одобрио је синоћ два пројекта за Србију у вредности од 124,9 милиона евра (138,9 милиона долара). Први пројекат је зајам за развој од 89,8 милиона евра (100 милиона долара) који иде у буџет као подршка смањењу улоге државе у комерцијалним предузећима и стварању услова за отварање бољих радних места. Други пројекат је инвестициони у износу од 35 милиона евра (38,9 милиона долара) који треба боље да повеже Србију са регионом и да повећа мобилност роба, услуга и људи кроз завршетак изградње аутопута на Коридору 10.   

Други развојни зајам за реформу државних предузећа (Други СОЕ ДПЛ) представља наставак подршке Србији за реформу државних комерцијалних предузећа. Његов циљ је да је да смањи удео државе у производњи роба и услуга и да смањи директне и индиректне субвенције предузећима у реалном сектору и тиме да побољша услове за инвестиције. Зајам ће подржати и боље резултате, управљање и руковођење државним предузећима као и решавање краткорочних социјалних и радних последица реструктурирања и решавања питања располагања имовином.

Овај пројекат подржава конкретне мере у неколико области: (а) убрзавање процеса реструктурирања и коначног решења за предузећа у портфолију Агенције за приватизацију и једног броја друштвених комерцијалних предузећа, (б) боље управљање и израду закона и прописа који регулишу рад тих предузећа као и контролу и већу транспарентност у њиховом раду, и (в) социјалне и радне последице реформи ових предузећа.

“Захваљујући дијалогу са владом и предузетим реформама током припреме овог пројекта, високи трошкови ових предузећа који су исцрпљивали привреду и које су покривали порески обвезници прогресивно су смањени,” каже Tони Верхеијен, шеф Канцеларије Светске банке у Србији.Али решавање питања комерцијалних државних и друштвених предузећа и даље остаје критичан фактор успешне привредне политике владе и веће привредне ефикасности. Решавање ових проблема оставиће више државних пара за друге ствари, смањиће губитке у привреди и оставиће више простора за подршку развоју предузетништва, иновација и отварања радних места за младе.” 

Пројекат додатног финансирања аутопута на Коридору 10 помоћи ће Србији да боље искористи свој географски положај у срцу Балкана дуж пан-европског Коридора 10. Изградња преосталих делова аутопута донеће Србији више транзитног саобраћа што ће помоћи српској привреди. Уз то ће финансирати и набавку додатне опреме која помаже већу сигурност у саобраћају и израду базе података о саобраћајним несрећама.

Средства ће се користити да се отклоне последице катастрофалних поплава које су погодиле Србију 2014. године, уклањање неексплодираних направа нађених приликом изградње аутопута, као и ископавања и заштиту археолошких налазишта.

Пројекат ће подржати свеобухватне реформе и иновације у путној привреди које су министарство за саобраћај и надлежне институције навеле као приоритет.

“Подршка овим органима ће водити ка пружању услуга на ефикаснији и ефектнији начин,” каже  Светлана Вукановић, вођа пројекта у Светској банци. “Завршетак Коридора 10, који је део европске мреже коридора ЕУ ТЕН-Т и боље услуге треба да буду основа за бољу регионалну повезаност и интеграцију, за већу трговину и за укупан економски развој”.

Контакти за медије
У Вашингтон
Елена Карабан
Тел. : +1-202-473-9277
ekaraban@worldbank.org
У Београд
Весна Костић
Тел. : +381 11 3023723
vkostic@worldbank.org

Саопштење бр.:
2017/ECA/033

Api
Api