Skip to Main Navigation
Video5 maj 2022

Përmirësimi i sigurisë dhe eficencës në Kaskadën e lumit Drin

Jeta e hidrocentraleve të Drinit është rritur ndjeshëm duke siguruar energji të pastër edhe për 30 vjet të tjerë.