PËRMBLEDHJE

Albanian Brief

30 mars 2013

PIKAT KRYESORE TE historisë
  • refleks 1
  • refleks2
  • refleks3

ai Rajoni Azia është shtëpi për një popullsi të madhe e të rinjve, me rreth një të pestën e popullsisë në mes të grup moshës prej 15 dhe 24. Kjo popullsi e re përballet me shumë sfida - papunësia qenë një nga problemet më të mprehta me të cilat përballet ato. Të rriturit e rinj llogari për gjysmën e të papunëve në Azinë Jugore. Dhe tregun e punës presioni është vetëm do të intensifikohet, me 1-1.200.000 hyjnë në forcën punëtore e Azisë Jugore çdo muaj për dy dekadat e ardhshme.


Bindur se zgjidhje për shumë nga sfidat me të cilat përballet rinia mund të vijë nga brenda vetes, Banka Botërore dhe Microsoft nisur një thirrje për propozime për një Azisë Jugore Rajonale Konkurrenca Grant me titull: "Zgjidhje rinore! Teknologjia për aftësitë dhe punësim "në Shqipëri, Maldivet, Nepal dhe Sri Lanka.


Zgjidhje rinore! Teknologjia për aftësitë dhe Punësimit


Nëpërmjet këtij konkursi rajonal grantit, propozimet e reja të projektit duke përdorur TIK për të adresuar sfidat me të cilat ballafaqohet rinia, si mungesa e zhvillimit të aftësive dhe papunësisë, janë duke u ftuar nga organizata të udhëhequra rinore. Zbatohet bashkërisht nga Banka Botërore dhe Microsoft, konkurrenca kërkojnë ide nga të rinjtë se si të përdorin metoda të reja dhe krijuese për të nxitur atë në mesin e të rinjve aftësitë ndihmuar ata për të siguruar punësim fitimprurës.


Programi do të organizohet në katër vende të Azisë Jugore - Bangladesh, Maldivet, Nepal dhe Sri Lanka. Çdo vend do të fitojë një grant prej US $ 10.000 në 20.000 për të kryer një projekt inovativ, një vit në kohëzgjatje.


Kush mund të aplikojë?


· Rinia udhëhequra nga organizata dhe OJQ-të mund të paraqesin projekt-propozime për këtë konkurs grantit.


· Organizata aplikimit duhet të regjistruar me të paktën dy vjet të funksionimit.


· Të gjithë anëtarët e ekipit duhet të jenë mbi 18 vjeç.