Image

Maryam Salim

Përfaqësuesja e re e Bankës Botërore në Shqipëri

Znj. Maryam Salim është Pëfaqësuesja e re e Përhershme e Bankës Botërore në Shqipëri. Znj. Salim zotëron rreth njëzet vjet eksperiencë pune në Bankën Botërore, kohë gjatë së cilës ka kryesuar në sërë iniciativash që lidhen me reforma programesh e politikash.

Para së të zgjidhej në këtë post, znj. Salim ka qenë këshilltare pranë Zyrës së Shefit Ekzekutiv të Bankës dhe Zëvendës Presidentit për Projektet. Ajo gjithashtu, ka punuar si këshilltare për projektet dhe ka qenë Drejtuese e Departamentit që financon Projektet Investuese. Znj. Salim ka filluar punë në Bankë në 1998 si pjesë e Programit të Profesionistëve të Rinj, ku ka punuar në programe që lidhen me sektorin e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale në Afrikë, Europë dhe Azi Qendrore, Azi Lindore dhe rajonin e Paqësorit.

Me kombësi nga Tanzania, znj. Salim ka Master në Shkencat Ekonomike Ndërkombëtare nga Universiteti John Hopkins, dhe Studimet e Avancuara të Shkollës Paul H. Nitze, si dhe gradën Doktor në Shkencat e Jurisprudencës nga Universisteti i Georgetown-it.