Skip to Main Navigation
COMUNICAT DE PRESĂ31 mai 2023

Moldova va spori calitatea sistemului educațional și va îmbunătăți ajutorul pentru nevoile refugiaților cu sprijinul Băncii Mondiale

WASHINGTON, 31 mai 2023 – Consiliul directorilor executivi al Băncii Mondiale a aprobat astăzi acordarea unei finanțări Republicii Moldova pentru Proiectul „Îmbunătățirea Calității în Educație” (EQIP), în valoare de 40 milioane de dolari SUA. Proiectul va auta țara să îmbunătățească mediul de învățare în instituțiile participante, cu accent pe susținerea elevilor devaforizați, și să consolideze capacitățile Ministerului Educației și Cercetării de gestionare a sectorului și de răspuns la nevoile refugiaților.

Proiectul va beneficia, de asemenea, de granturi de cofinanțare, inclusiv 4,8 milioane de dolari SUA acordate de Fondul Parteneriatului Global pentru Educație, 5 milioane de dolari SUA de la Fondul fiduciar multidonator al Parteneriatului pentru Învățare Timpurie și o contribuție concesională nerambursabilă în valoare de 10 milioane de dolari SUA acordată de Facilitatea Globală de Finanțare Concesională.

În prezent, Republica Moldova se confruntă cu provocări fără precedent ca urmare a consecințelor invaziei Rusiei în Ucraina, care au pus sub presiune gospodăriile, economia și resursele necesare pentru prioritățile de dezvoltare pe termen lung, inclusiv dezvoltarea umană. Pandemia COVID-19 a evidențiat importanța unor medii de învățare reziliente și de înaltă calitate, iar școlile din Republica Moldova par să nu fie suficient de pregătite pentru a putea face față șocurilor din exterior. Potrivit estimărilor, decalajul de performanță între elevii mai avantajați și cei mai defavorizați s-a accentuat, ceea ce a dus la disparități semnificative ale rezultatelor la citire, echivalente cu peste trei ani de școlarizare. Recuperarea pierderilor de învățare cauzate de pandemie este esențială pentru a preveni erodarea capitalului uman și afectarea pe termen lung a bunăstării și productivității copiilor din Moldova în viitor. Totodată, fiind țara cu cel mai mare număr de refugiați din Ucraina pe cap de locuitor, Republica Moldova trebuie să asigure o educație de calitate pentru toți și, în același timp, să consolideze reziliența sistemului.

„Proiectul EQIP va continua colaborarea de lungă durată a Grupului Băncii Mondiale cu autoritățile din Republica Moldova privind agenda de dezvoltare a capitalului uman la care lucrăm în ultimul deceniu”, a declarat Inguna Dobraja, Directoarea de Țară a Băncii Mondiale pentru Moldova. „Proiectul este aliniat la strategia Guvernului de a sprijini dezvoltarea capitalului uman, esențială pentru creșterea susținută și reducerea sărăciei în Moldova. De asemenea, acesta va sprijini, ca domeniu transversal, eforturile de adoptare a schimbărilor sistemice care promovează digitalizarea în educație în vederea sporirii rezilienței sectorului”.

Proiectul EQIP se va concentra pe asigurarea de oportunități educaționale egale pentru elevii defavorizați și, astfel, pe promovarea prosperității comune. Obiectivul menționat va fi realizat prin îmbunătățirea practicilor de predare ale cadrelor didactice, implementarea unui program de recuperare a învățării pentru elevii defavorizați, îmbunătățirea mediului de învățare în școlile și grădinițele vizate și dezvoltarea capacității instituționale de a elabora, implementa și evalua reformele educaționale și intervențiile de răspuns la nevoile refugiaților. Proiectul va sprijini, de asemenea, abordarea decalajului de gen în domeniul STIM în școlile participante.

Din momentul aderării Republicii Moldova la Banca Mondială în 1992, peste 1,3 miliarde de dolari SUA au fost alocați pentru mai mult de 60 de operațiuni. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 12 proiecte active cu un angajament total de 617 milioane de dolari SUA. Domeniile de sprijin includ reforma reglementării și dezvoltarea afacerilor, modernizarea serviciilor guvernamentale, administrație fiscală, cadastru, educație, drumuri, sănătate și sectoarele sociale, inclusiv răspunsul la situația de urgență, cauzată de COVID-19, agricultura, apă și canalizare și energie.

COMUNICAT DE PRESĂ NR.: 2023/ECA/125

Contact

În Chișinău:
Boris Ciobanu
În Washington:
Sona Panajyan

Blog-uri

    loader image

CE E NOU

    loader image