COMUNICAT DE PRESĂ

Banca Mondială Caută Aplicanți pentru Grupul pentru Dialog și Cooperare pentru Incluziunea Romilor

25 aprilie 2017


BUCUREŞTI, 25 aprilie 2017 —Biroul Băncii Mondiale din România invită organizaţiile societăţii civile (OSC) interesate să contribuie la îmbunătățirea incluziunii sociale a Romilor să devină membre a unei inițiative noi denumită Grupul pentru Dialog și Cooperare pentru Incluziunea Romilor/Roma Sounding Board.

Grupul pentru Dialog și Cooperare pentru Incluziunea Romilor va fi alcătuit din reprezentanți ai organizațiilor societății civile cu expertiză în domeniul incluziunii socio-economice a romilor. Rolul acestui grup este de a identifica domeniile care necesită o atenție sporită din partea politicilor publice pentru romi, a oferi perspectivele comunităților rome și de a propune posibile soluții pentru a contribui la dezvoltarea și întărirea incluziunii sociale a romilor.

Această inițiativă își propune și promovarea egalității de drepturi și a incluziunii socio-economice a romilor, inclusiv în special a femeilor și fetelor rome, și sprijinirea participării depline a acestora la dezvoltarea politică, socială și economică a comunităților lor.

“Banca Mondială a lansat această iniţiativă fiind conțientă de necesitatea unui nivel mai mare de înţelegere şi transformare a provocărilor cu care se confruntă romii în intervenţii mai eficiente, direcţionate spre bunăstarea acestora şi spre îmbunătățirea calității vieţii,” a afirmat Elisabetta Capannelli, Director de Ţară al Băncii Mondiale pentru România şi Ungaria. “Grupul pentru Dialog și Cooperare pentru Incluziunea Romilor va fi o platformă în cadrul căreia mai multe voci vor fi auzite şi diverse idei vor fi propuse cu privire la modul în care Banca Mondială și partenerii interesați pot aborda mai bine problemele marginalizării şi pot lucra împreună pentru o mai bună incluziune a romilor.”

Această activitate face parte din implicarea strategică a Băncii Mondiale în problematica incluziunii sociale, menită să contribuie la reducerea sărăciei în România şi să susţină o creştere sustenabilă a veniturilor pentru intervalul inferior de 40% al populaţiei.

În ciuda progreselor înregistrate în ultimii ani în ceea ce privește incluziunea populației rome, estimată a fi între 6% și 12% din populația României conform unui raport al Consiliului Europei, o mare parte a acestei populaţii este în continuare săracă şi exclusă de la participarea deplină la viaţa socio-economică a țării. Există însă o înţelegere din ce în ce mai mare a faptului că soluţiile pentru intervenţii mai bune au la bază abordări personalizate şi o mai bună implicare a comunităţii.

Organizaţiile societăţii civile sunt invitate să aplice la Grupul pentru Dialog și Cooperare pentru Incluziunea Romilor în perioada 24 aprilie - 23 mai 2017. Un total de opt organizaţii ale societăţii civile de la nivel naţional şi opt de la nivel regional vor fi selecţionate pentru a face parte din acest grup pentru o perioadă de 12 luni.

Întâlnirea inaugurală a Grupului pentru Dialog și Cooperare pentru Incluziunea Romilor va avea loc pe 7 iunie 2017. Materialele necesare pentru aplicație şi alte informații cu privire la procedura aferentă sunt disponibile pe pagina de internet www.worldbank.org/ro/country/romania/brief/roma-sounding-board


World Bank Group

VIDEO: Elisabetta Capannelli, Director de Ţară al Băncii Mondiale pentru România şi Ungaria, vorbește despre Grupul pentru Dialog și Cooperare pentru Incluziunea Romilor.

Contacte media
În Bucureşti
Victor Neagu
tel : +40 21 201 0388
vneagu@worldbank.org

COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2017/ECA/109

Api
Api