COMUNICAT DE PRESĂ

Declarație a Oficiului Băncii Mondiale în Moldova

19 ianuarie 2016


CHISINAU, 19 ianuarie 2016 – La solicitarea domnului Filip, Banca Mondială a organizat pe 19 ianuarie o ședință cu participarea candidatului desemnat la funcția de Prim-Ministru, dl. Pavel Filip, și un grup de parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova. Partenerii de Dezvoltare au făcut un schimb de opinii cu dl. Filip asupra priorităților urgente de politici și reforme și au accentuat necesitatea unor acțiuni neîntârziate în vederea soluționării problemelor arzătoare ale țării în domeniile economic, social și de guvernanță.

Contacte media
În Chisinau
Victor Neagu
tel : +37322262242
vneagu@worldbank.org

COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2016/ECA/081

Api
Api