Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

COMUNICAT DE PRESĂ

Oportunități și provocări insolvenţei persoanelor juridice și fizice în România discutate de către Banca Mondială, Ministerul Justiției și Camera Deputaților

15 iunie 2015


BUCUREȘTI, 15 IUNIE 2015 — Ministerul Justiției,  Comisia Juridică, de Disciplină și Imunități a Camerei Deputaților, împreună cu Banca Mondială au organizat o conferință privind provocările și oportunitățile legate de Codul Insolvenței la un an de la intrarea sa în vigoare și etapele următoare ale implementării Legii privind insolvența persoanelor fizice.

Judecători, practicieni în insolvență, avocați, contabili, reprezentanți ai băncilor, ai asociațiilor de business și funcționari publici ai autorităților competente din România  au fost prezenti la conferinta ce a avut loc la Palatul Parlamentului pe 11 iunie.

Dezbaterile în domeniul insolvenței persoanelor juridice s-au axat pe progresele  pe care România le-a înregistrat în ceea ce privește regimul insolvenței și drepturilor creditorilor și debitorilor la un an de la intrarea în vigoare a Codului Insolvenței. Redactarea și aplicarea acestuia s-au realizat cu sprijinul Băncii Mondiale, prin recomandările cuprinse în Raportul din aprilie 2014 privind Respectarea Standardelor și Codurilor privind Insolvența și Drepturile Creditorilor și Debitorilor, care pune în practică principiile celor mai bune practici internaționale.

În ceea ce privește insolvența persoanelor fizice, România va fi una din primele state din sub-regiunea Europei centrale care se va angrena în implementarea unui nou cadru legislativ. Dezbaterile s-au concentrat pe provocările antrenate de insolvența persoanelor fizice și oportunitățile privind soluționarea problemelor organizatorice și de capacitate, prin raportare la implementarea efectivă a noului cadru legislativ.

„Coordonarea inter-instituțională va reprezenta factorul esențial în asigurarea eficacității procedurilor de insolvență."  a mentionat dna. Suzy Yoon, Director Senior de Operațiuni în cadrul Băncii Mondiale. „Iar pentru a fi eficace, această coordonare presupune stabilirea unui calendar clar și a unui plan de acțiune bine gândit pentru punerea în practică a procedurilor, într-o perioadă relativ scurtă de timp alocată pregătirii implementării înainte ca noua lege să intre în vigoare”.

Această conferință a valorificat rolul Băncii Mondiale de  mediator de cunoastere  în domeniul dezvoltării principiilor ce asigură un cadru juridic național solid al insolvenței și a reprezentat o platformă excelentă de discuție privind aspectele tehnice și de politici publice, în vederea identificării provocărilor și, în egală măsură, a oportunităților.


Image

Contacte media
În București
Daniel Kozak
tel : +4021 2010 388
dkozak@worldbank.org
În Washington
Kristyn Schrader-King
tel : +1 (202) 458-2736
kschrader@worldbank.org

COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2015/ECA/093

Api
Api