COMUNICAT DE PRESĂ

Parteneriat Global pentru Responsabilizare Socială: Solicitare de propuneri pentru Moldova

06 decembrie 2013Termenul limită pentru prezentarea propunerilor: 6 ianuarie 2014

Parteneriat Global pentru Responsabilizare Socială (Global Partnership for Social Accountability, GPSA) acordă sprijinul societății civile și guvernului cu scopul de a promova colaborarea în soluționarea provocărilor critice, asociate aspectelor de guvernanță în ţările în curs de dezvoltare. Pentru a realiza acest obiectiv din cadrul GPSA, se oferă sprijin strategic și durabil inițiativelor de responsabilizare socială ale societății civile întru consolidarea transparenței și responsabilității. Sprijinul respectiv se bazează pe activitățile curente și angajamentul Băncii Mondiale în sectorul public, precum și pe o rețea de organizații-partener globale, în vederea creării unui mediu favorizant, în care feedback-ul din partea cetațenilor este luat în considerare în soluționarea problemelor principale, asociate prestării serviciilor și consolidării performanței instituțiilor publice. Printr-o abordare diferențiată, activitățile susținute de GPSA sunt implementate doar in sectoarele susținute de Banca Mondială, unde există posibilitatea de a sprijini Guvernul în consolidarea feedback-ului din partea cetațenilor.

Programul GPSA este menit să “creeze o conexiune” prin susținerea participării mai active a cetățenilor, sprijinirea guvernului pentru a auzi si recepționa opinia cetățenilor și a oferi sprijin agențiilor guvernamentale să acționeze prin primsa acestui feedback din partea cetățenilor.

Parteneriat Global pentru Responsabilizare Socială anunță a doua rundă de concurs global pentru selectarea propunerilor întru susținerea inițiativelor și programelor de responsabilizare socială ale societății civile pentru realizarea uneia sau a tuturor activităților reflectate în continuare:

  • A monitoriza rezultatele Strategiei de Dezvoltare a Sănătății, în special a indicatorilor legați de reforma spitalicească (inclusiv a celor legați de optimizarea infrastructurii spitalicești, precum și eficiența spitalelor și calitatea serviciilor prestate de acestea). Informațiile obținute vor putea fi utilizate de către Ministerul Sănătații pentru evaluarea progreselor obținute în cadrul implementării  strategiei în domeniul sănătății și, la necessitate, pentru identificarea măsurilor de redresare în vederea atingerii țintelor. 
  • A verifica și raporta asupra rezultatelor obținute în cadrul implementării unui mecanism de plată bazat pe performanță. Informațiile obținute în cadrul acestei activități vor fi utilizate de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM)  și Ministerul Sănătății în scop de informare și monitorizare a rezultatelor raportate de angajații în medicina și, drept urmare, vor servi în scopul consolidării mecanismelor de stimulare a performanței în medicină administrate de CNAM.
  • A desfășura  activități legate de consolidarea capacității instituționale prin abordarea “învățăm in proces de lucru”, care vor fortifica capacitățile organizațiilor societății civile în implementarea activităților petinente responsabilizării sociale.

Modalitatea de abordare în cadrul programulului GPSA preconizează, ca informațiile obținute să fie utilizate, pe lângă instituțiile executivului, și de alte agenții din sectorul public, precum Curtea de Conturi, organe legislative, agenții de reglementare și alte instituții cu atribuții de supraveghere.

Pentru a fi admise la participare în concurs, propunerile prezentate trebuie sa demonstreze că:

1. Proiectul va extinde activitățile sale, de la pilotarea masurilor până la cuprinderea cu intervenții la scară largă, care pot fi replicate;

2. Intervenția propusă este legată de implementarea inițiativelor în derulare și își propune să realizeze obiective similare. Aceasta trebuie să demonstreze valoare adăugată pentru a fi susținută de GPSA;

3. Propune  diferite parteneriate cu mai multe organizații ale societății civile, care vor permite extinderea intervențiilor la scară largă și valorificarea experienței existente; precum și

4. Proiectul urmează să producă informații necesară pentru a complementa procesele existente în curs de derulare, sprijinite de instituțiile publice relevante.

GPSA va susține propuneri:

  • cu durata estimativă de la 3 până la 5 ani, pentru a asigura finanțarea strategică și durabilă a măsurilor de responsabilizare socială;
  • cu buget detaliat pentru întreaga valoare a grantului în limitele finanțării indicative, ce variază între 500.000 și 1.000.000 dolari SUA.

Organizațiile societății civile eligibile: Entități juridice, care nu se încădrează în sectorul public sau cele care nu generează  profit, de exemplu organizații non-guvernamentale, organizații media cu statut non-profit, organizații de caritate, organizații religioase, organizații profesionale, sindicate, asociații ale aleșilor locali, fundații și institute de cercetare și de elaborare a politicilor.

OSC participantă trebuie să prezinte dovada statutului său juridic în una din țarile eligibile pentru finanțare în cadrul GPSA.

Pentru mai multe detalii privind participarea, cerințele de eligibilitate, criteriile de selectare și procesul de selectare, vă rugăm să consultați condițiile de participare în programul GPSA.

Dacă sunteţi interesați în depunerea propunerilor în cadrul acestui grant, vizitaţi site-ul www.worldbank.org/gpsa pentru  mai multe informații cu privire la condițiile depunerii pentru GPSA și pentru acces la formularele de participare.

Pentru informații despre sesiunea de orientare organizată de către Banca Mondială în Moldova contactați: Irina Guban, iguban@worldbank.org

Sesiunea de informare va avea loc: 12 decembrie 2013, intre orele 16:00-17:00 la sediul Băncii Mondiale
strada Pușkin 20/1, sala de conferințe, etajul 2 

Contacte media
Pentru informații contactați
Irina Guban
iguban@worldbank.org

COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
Announcement

Api
Api