COMUNICAT DE PRESĂ

Comitetul de audit, de la politici la practică

06 iunie 2013200 decidenți și practicieni români, europeni și internaționali discută contribuția comitetului de audit la buna guvernare corporatistă

BUCUREȘTI, 6 iunie 2013—Centrul pentru Reforma Raportării Financiare, din cadrul Băncii Mondiale, în colaborare cu Camera Auditorilor Financiari din România, organizează conferința Comitetul de audit: O relaţie cheie în raportarea financiară şi în procesul de audit - de la politici la practică. Evenimentul are loc la București în data de 6 iunie, orele 8:00 – 17:30, la sala Rondă a hotelului Intercontinental.

Deschiderea va fi făcută de domnul Henri Fortin, șeful Centrului pentru Reforma Raportării Financiare, din cadrul Băncii Mondiale, și de domnul Horia Neamţu, președintele Camerei Auditorilor Financiari din România.

Evenimentul va aduna aproximativ 200 de participanți, printre care preşedinţi şi membri ai comitetelor de audit, membri ai organismelor de supraveghere, directori financiari, directori executivi, persoane de conducere care lucrează cu comitetele de audit, investitori instituţionali, auditorilor statutari, specialişti în drept, profesionişti care oferă consultanţă comitetelor de audit, membri şi angajaţi ai organismelor de reglementare şi supraveghere din domeniul raportării financiare din România, alături de profesori universitari.

Obiectivul conferinței este să sporească gradul de conştientizare şi să conducă la o mai bună înţelegere a rolului şi responsabilităţilor comitetelor de audit în procesul de raportare financiară. Conferinţa oferă membrilor comitetelor de audit informaţii practice, atât din perspectiva firmelor româneşti, cât şi din perspectiva internaţională, care să îi ajute să se achite de rolul lor într-un mod cât mai eficient. Ea le oferă, de asemenea, o bună ocazie să discute cu colegii lor despre provocările cu care se confruntă comitetele de audit şi despre modul în care îşi pot aduce o mai bună contribuţie la îmbunătăţirea calităţii de audit şi la apărarea intereselor acţionarilor.

Comitetele de audit sunt o parte integrantă a unui mediu modern și eficient de guvernare corporatistă. Ele joacă un rol esențial pentru ca acele companii de interes public să poată asigura cu acuratețe și la timp informații financiare pentru investitori, creditori și pentru publicul larg și, prin urmare, sunt de o importanță deosebită pentru funcționarea eficientă a pieței românești de capital și pentru sectorul financiar în general.

Evenimentul este deschis presei. Se vor acorda interviuri, dacă acest lucru va fi solicitat expres

Contacte media
În București
Daniel Kozak
tel : , +4021 2010 388
dkozak@worldbank.org
Api
Api