COMUNICAT DE PRESĂ

Noile state membre ue vor înregistra din nou creşteri în 2010, dar pieţele financiare şi ale muncii umbresc perspectivele

16 iulie 2010
BRUXELLES, 16 iulie 2010 — Pentru prima oară, de la debutul crizei financiare mondiale, cele mai noi state membre ale Uniunii Europene – UE10* – şi-au reluat procesul de creştere economică pozitivă, dar valoarea creşterii este încă scăzută. În conformitate cu noul „Raport economic periodic UE10” (EU10 Regular Economic Report) al Băncii Mondiale, care a fost dat publicităţii astăzi la Bruxelles, creşterea anuală în zona noilor state membre UE (UE10) a crescut de la -2,1% în T4 al anului 2009 la 0,8% în T1 al 2010, în comparaţie cu creşterea de la -1,9% la 0,6% în aceeaşi perioadă, în statele UE15**.

Însă creşterea înregistrată în zona statelor UE10 este inegală, reflectând diverse niveluri ale dependenţei faţă de cererea externă, ale dezechilibrelor iniţiale, precum şi diverşi factori specifici fiecărei ţări. În primul trimestru al anului 2010, cel mai mare nivel al creşterii anuale s-a înregistrat în Slovacia – cu ajutorul revenirii din sectorul auto – precum şi în Polonia, singura ţară membră UE care a înregistrat o creştere pozitivă în anul 2009. Activitatea economică a înregistrat din nou o creştere şi în Ungaria şi Cehia, continuând totuşi să se contracte, deşi la niveluri mai moderate, în ţări ca Letonia, Bulgaria, Lituania, România şi Estonia.

Pe piaţa muncii, beneficiile aferente creşterii încă nu s-au făcut simţite. Rata şomajului în ţările UE10 a crescut de la o medie de 6,5% în iunie 2008 la aproximativ 10% în luna mai 2010, numărul şomerilor crescând de la 3 milioane la 4,7 milioane.

Criza a complicat demersul celor aflaţi în şomaj de a se reîntoarce la muncă”, a declarat dl. Kaspar Richter, Economist Senior al Băncii Mondiale pentru Europa şi Asia Centrală, şi autor principal al raportului citat. „În contextul în care rata şomajului creşte, şi numărul posturilor vacante scade, competiţia pe piaţa locurilor de muncă a crescut în mod semnificativ în toate ţările zonei UE10. Cel mai grav afectaţi de creşterea şomajului sunt tinerii şi cei cu o pregătire teoretică mai scăzută.”

Motivele de preocupare privitoare la datoria suverană în ţările selectate în zona Euro au diminuat apetitul pentru risc manifestat pe pieţele financiare europene. În zona UE10, această stare de fapt a declanşat o încetinire a injecţiilor de capital, un declin al preţurilor acţiunilor cotate la burse, precum şi o creştere a spread-urilor aferente instrumentelor derivate pentru transferul riscurilor de credit (credit default swap) pentru guverne şi băncile-mamă, şi o depreciere a monedelor naţionale faţă de monedele de referinţă.

Dat fiind echilibrul relativ dintre creşterea impactului scăderii comerţului global, pe de o parte, şi reducerea apetitului pentru risc pe pieţele financiare, pe de altă parte, zona UE10 se află acum pe calea unei recuperări treptate, care se va înregistra în 2010 şi 2011. Conform proiecţiilor existente, ţările UE10 vor înregistra o creştere de 1,5-1,7% în anul 2010, şi de 3,1-3,6% în anul 2011. Avantajul creşterii statelor UE10 faţă de UE15 ar putea să crească de la aproximativ 0,5% în 2010 la 1,5% în 2011.

Cu toate acestea, procesul de recuperare este scăzut. Va trebui să aşteptăm până anul viitor, pentru ca randamentul real în zona UE10 să ajungă din nou la nivelul înregistrat înaintea declanşării crizei, iar după unele păreri va trebui să aşteptăm chiar şi mai mult de-atât. În plus, este posibil ca în viitor creşterea post-criză să se situeze la niveluri aflate sub nivelul creşterii înregistrat înainte de criză datorită fluxurilor de capital reduse, creşterii mici a activităţii de creditare, precum şi nevoii de consolidare fiscală. Ceea ce rămâne este esenţial pentru reluarea creşterii în regiune este să se asigure stabilitatea pieţelor financiare, precum şi creşterea eficienţei fiscale.

„Raportul economic periodic UE10” este publicat de trei ori pe an. Prin acest raport, se monitorizează evoluţiile macroeconomice şi cele înregistrate la nivelul reformelor în ţările UE10, şi se furnizează analize profunde ale aspectelor-cheie aferente politicilor publice.

* Statele UE10 includ următoarele: Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Slovenia şi Ungaria.

** Statele UE15 includ următoarele: Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii, Spania, şi Suedia.

Contacte media
În Bruxelles
Anna Kowalczyk
tel : (+48) 605-282-998
akowalczyk@worldbank.org
În Washington
Kristyn Schrader
tel : +1-202-458-2736
kschrader@worldbank.org

COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2010/07/16/ECA

Api
Api